Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijzingsbesluit Tijningenplas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Tijningenplas
CiteertitelAanwijzingsbesluit Tijningenplas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zaltbommel/630058/CVDR630058_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2020Nieuwe regeling

14-01-2020

gmb-2020-47714

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Tijningenplas

Het college van burgemeester en wethouder van Zaltbommel,

 

gelet dat het college bevoegd is,

 

op grond van artikel 2:57, eerste lid onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaltbommel 2019-1 (hierna: APV) plaatsen aan te wijzen waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen;

 

op grond van artikel 2:57, tweede lid van de APV openbare plaatsen in de bebouwde kom aan te wijzen waar het is toegestaan een onaangelijnde (loslopende) hond te laten verblijven of te laten lopen;

 

op grond van artikel 4:19, eerste lid van de APV plaatsen aan te wijzen waar het is toegestaan om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen buiten een daarvoor bestemd kampeerterrein;

 

op grond van artikel 4:19, tweede lid van de APV nadere regels te stellen ter bescherming van de natuur, het landschap of het stadsgezicht;

 

overwegende dat

 

de Tijningenplas een recreatiegebied is en een recreatieve functie heeft;

 

de gemeente Zaltbommel meerdere groepen gebruikers in het gebied wil laten recreëren;

 

de Tijningenplas beschikt over twee openbare stranden en de gemeente Zaltbommel de gebruikers daarvan wil beschermen tegen overlast, onveiligheidsgevoelens en verontreiniging van honden;

 

de gemeente Zaltbommel bezitters van honden wel enige ruimte wil geven hun hond in het recreatiegebied los te laten lopen en in de Tijningenplas te laten zwemmen;

 

medegebruikers van de Tijningenplas beschermd moeten worden tegen overlast, onveiligheidsgevoelens en verontreiniging van al dan niet onaangelijnde (loslopende) honden;

 

nachtvissen met kampeermiddel wordt aangemerkt als een vorm van kamperen buiten een officieel kampeerterrein;

 

de gemeente Zaltbommel sportvissers de ruimte wil geven te kunnen nachtvissen;

 

op de aan te wijzen plaatsen geen omwonenden worden gestoord in hun nachtrust;

BESLUIT

 

Vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit Tijningenplas’.

Artikel 1

Het college wijst als plaatsen waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen aan:

 • -

  de twee openbare stranden in de Tijningenplas;

 • -

  het water van de Tijningenplas in de periode van april tot en met september;

 • -

  zoals weergegeven met ‘A’ op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerknummer 478004.

Artikel 2

Het college wijst als openbare plaatsen waar honden onaangelijnd mogen verblijven aan:

 • -

  het naast de Tijningenplas gelegen en als zodanig ingerichte hondenlosloopgebied;

 • -

  het water van de Tijningenplas in de periode van oktober tot en met maart; zoals weergegeven met ‘B’ op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerknummer 478004.

Artikel 3
 • 1.

  Het college wijst de zuidzijde van de Tijningenplas (zijde Van Heemstraweg–West), zoals weergegeven met ‘C’ op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerknummer 478004, aan als plaats waar het is toegestaan te nachtvissen met gebruik van een kampeermiddel.

 • 2.

  Het is elke nachtvisser toegestaan maximaal één (1) kampeermiddel te plaatsen.

 • 3.

  De nachtvisser draagt er zorg voor dat hij geen overlast voor de omgeving veroorzaakt en de locatie en de directe omgeving daarvan schoon en zonder afval en/of verontreiniging achter laat.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking de dag nadat het is bekend gemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 14 januari 2020,

de gemeentesecretaris

W. (Wabe)Wieringa

de burgemeester

P.C. (Pieter) vanMaaren

Bijlage(n)

 

1. Situatietekening Tijningenplas ( 478004 )

 • A

  = verbod honden te laten verblijven of te laten lopen

 • B

  = gebieden waar honden onaagelijnd (los) mogen verblijven, lopen en zwemmen

 • C

  = gebied waar nachtvissen met kampeermiddel is toegestaan

Verseonnummer: 477 999