Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Mandaatlijst 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatlijst 2014
CiteertitelMandaatlijst 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandaatlijst 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze mandaatlijst hoort bij het mandaatbesluit 2010 en vervangt de mandaatlijst 2013.

Deze regeling is tevens vastgesteld door: de burgemeester, de heffings- en invorderingsambtenaar, ieder voor zover hun bevoegdheid betreft.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2014nieuwe regeling

18-02-2014

Zeewolde Actueel, 18-03-2014

14I0001353

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatlijst 2014

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffings- en invorderingsambtenaar, ieder voor zover hun bevoegdheid betreft stellen de volgende regeling vast.

Aldus besloten in de vergadering.

Mandaatlijst

Mandaatlijst 2014