Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht houdende regels omtrent mandateren van het directieteam Mandaatbesluit plaatsings- en aanstellingsbesluiten Meerinzicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht houdende regels omtrent mandateren van het directieteam Mandaatbesluit plaatsings- en aanstellingsbesluiten Meerinzicht
CiteertitelMandaatbesluit plaatsings- en aanstellingsbesluiten Meerinzicht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht.

Deze regeling vervangt het eerdere besluit tot het mandateren van de aanstellingsbesluiten

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Ermelo/457881/457881_1.html
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Ermelo/413818/413818_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2017nieuwe regeling

29-11-2017

gmb-2017-219015

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht houdende regels omtrent mandateren van het directieteam Mandaatbesluit plaatsings- en aanstellingsbesluiten Meerinzicht

Het bestuur van Meerinzicht heeft op 29 november 2017 besloten om de bevoegdheid tot het nemen van de (voorgenomen) besluiten tot plaatsing en aanstelling van de medewerkers binnen Meerinzicht te mandateren aan het directieteam Meerinzicht (c.q. directieraad i.o.), vanaf 1 januari 2018 de directieraad

Dit besluit ligt met ingang van 8 december voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum van Zeewolde.

 

Gelet op de geldende gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, zoals bekend gemaakt op 28 juli 2016;

 

Gelet op de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, zoals bekend gemaakt op 13 juli 2017;

 

Gelet op de eerdere besluiten van de colleges Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en het bestuur van SDV, waarbij mandaat is verleend aan de directieraad i.o. (bestaande uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende colleges) voor personele besluiten op het gebied van het domein sociaal;

 

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 • 1.1

  de bevoegdheid tot het nemen van de (voorgenomen) besluiten tot plaatsing en aanstelling van de medewerkers binnen Meerinzicht te mandateren aan het directieteam Meerinzicht (c.q. directieraad i.o.), vanaf 1 januari 2018 de directieraad;

   

 • 1.2

  dat besluiten door het directieteam Meerinzicht en de directieraad (vanaf 1 januari 2018) op grond van het onder 1.1. bedoelde mandaat op basis van unanimiteit tot stand komen;

   

 • 1.3

  dat de voorzitter van het directieteam c.q. de directieraad de onder 1.1. bedoelde besluiten ondertekent;

   

 • 1.4

  dat ondermandaat is toegestaan;

   

 • 1.5

  dat het mandaatbesluit van 8 juli 2015, gepubliceerd in het Gemeenteblad op 28 juli 2015 met nummer 68908, onverkort van kracht blijft;

   

 • 1.6

  dat het eerdere besluit tot het mandateren van de aanstellingsbesluiten hiermee komt te vervallen.

   

Het bestuur van Meerinzicht,

 

Secretaris,

R. van Nunspeet.

 

Voorzitter,

J. de Jong.