Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening uitsluitend recht Stichting Bewegwijzering Nederland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening uitsluitend recht Stichting Bewegwijzering Nederland
CiteertitelVerordening uitsluitend recht SBN
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer, vervoer en wegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening beschrijft wie er recht heeft op de opdrachten van de gemeente Zwolle met betrekking tot het beheer en onderhoud van de bewegwijzering binnen de grenzen van de gemeente Zwolle.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 Gemeentewet
 2. Artikel 17 Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (BAO)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-201201-01-2012nieuwe regeling

13-02-2012

De Peperbus 29-02-2012

gb 2012.02.13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening uitsluitend recht Stichting Bewegwijzering Nederland

-gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 17 Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (BAO)

-Artikel 1 Uitsluitend recht

 • 1.

  De Stichting Bewegwijzering Nederland geniet een uitsluitend recht op opdrachten van de gemeente Zwolle met betrekking tot het beheer en onderhoud van de bewegwijzering binnen de grenzen van de gemeente Zwolle.

   

 • 2.

  Het uitsluitend recht omvat de volgende werkzaamheden ten behoeve van de bewegwijzering:

  • a.

   Planvorming en coördinatie

  • b.

   Ontwerp

  • c.

   Verstrekken van tekeningen en overzichten aan de wegbeheerder

  • d.

   Beheer en onderhoud

  • e.

   Beheer gegevensbestanden

    

-Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitsluitend recht SBN