Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Nadere regels AVOI 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels AVOI 2012
CiteertitelNadere regels AVOI 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening
Externe bijlagenNadere regels AVOI 2012 Bijlage 1: sierbestrating Werkerlaan exb-2017-11660 exb-2017-11661 Bijlage 2: Lijnafwatering Bijlage 3: Waterdoorlatende stenen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel beschrijft nadere regels over tijdstip, plaats en wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verlegging en verwijdering van leidingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.3 en 7.6 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-201201-04-2012nieuwe regeling

27-03-2012

De Peperbus, 4 april 2012

2012-03.27

Tekst van de regeling