Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregel selectie leden van commissies en inschakeling externe onafhankelijke deskundigheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel selectie leden van commissies en inschakeling externe onafhankelijke deskundigheid
CiteertitelBeleidsregel selectie leden van commissies en inschakeling externe onafhankelijke deskundigheid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. het seleceteren van leden commissies en inschakeling externe onafhankelijke deskundigheid.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Commissies Verordening 1.2.1. t/m 1.2.13

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2004Nieuwe regeling

10-02-2004

De Peperbus 18/02/2004

cb2004-02.10
19-02-2004Nieuwe regeling

10-02-2004

De Peperbus 18/02/2004

cb2004-02.10

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel selectie leden van commissies en inschakeling externe onafhankelijke deskundigheid

 

 

BELEIDSREGEL SELECTIE LEDEN VAN COMMISSIES EN INSCHAKELING EXTERNE ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGHEID

Artikel 1

Oud-raadsleden, oud-wethouders, oud-ambtenaren van de gemeente Zwolle zijn pas vier jaar na de beëindiging van hun lidmaatschap of functie benoembaar. Indien zij dan solliciteren, krijgen zij geen voorkeursbehandeling, maar worden beoordeeld op de geschiktheid en deskundigheid die nodig is voor het lidmaatschap van de betreffende commissie.

Artikel 2

(Oud-)gemeentebestuurders en (oud-)gemeentesecretarissen van andere, respectievelijk omliggende gemeenten worden alleen geselecteerd op geschiktheid en deskundigheid die nodig is voor het lidmaatschap van de betreffende commissie.

Artikel 3

De beleidsregel geldt ook voor overige functies, waarbij externe onafhankelijke deskundigheid door de gemeente wordt ingeschakeld.

Deze beleidsregel wordt (kort samengevat) voortaan vermeldt in eventuele advertenties voor vacatures in commissies, opdat de hiervoor genoemde personen weten of het wel of niet zinvol is om te solliciteren.