Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Kermisbeleid Gemeente Zwolle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKermisbeleid Gemeente Zwolle
CiteertitelKermisbeleid Gemeente Zwolle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. het kermisbeleid van de Gemeente Zwolle (beleidsregel)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.2.2 Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2008Wijziging (artikel 2a)

27-05-2008

De Peperbus 11/06/2008

cb 2008-05.27

Tekst van de regeling

Intitulé

Kermisbeleid Gemeente Zwolle

 

 

KERMISBELEID GEMEENTE ZWOLLE

Het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening Zwolle ten behoeve van een kermis is een bevoegdheid van de burgemeester. De Burgemeester van Zwolle stelt de volgende beleidsregels vast. Aanvragen om een vergunning voor een kermis worden getoetst aan de volgende criteria en voorschriften.

 

1. Aantal kermissen per jaar

 

 • Per kalenderjaar worden maximaal vier vergunningen voor een kermis verleend te weten;

  • a.

   Eenmaal per jaar voor de voorjaarskermis van de Ambelt;

  • b.

   Eenmaal per jaar voor de zomerkermis (vanaf tweede vrijdag in augustus);

  • c.

   Tweemaal per jaar voor een wijkkermis.

    

2. Locaties

 •  

  • a.

   De voorjaarskermis vindt plaats op de Turfmarkt;

  • b.

   De zomerkermis vindt plaats in de binnenstad;

  • c.

   De wijkkermissen vinden plaats in twee verschillende wijken, die de kermissen organiseren.

 

2a Parkeerlocatie

 • 1.

  Woon-, slaap-, vracht-, pak- of andere wagens mogen, behoudens totaal drie woonwagens of caravans ten gunste van de beveiliging, niet geparkeerd worden op het kermisterrein anders dan voor opbouw- en afbraakdoeleinden.

 • 2.

  Het is niet toegestaan om auto´s bij de attracties te parkeren.

   

3. Periode waarin kermissen mogen worden gehouden

 

 • a.

  De voorjaarskermis: maart

 • b.

  De zomerkermis: vanaf de tweede vrijdag in augustus, gedurende 10 dagen;

 • c.

  De wijkkermissen: september / oktober.

   

4. Datum indienen vergunning

 

De aanvraag voor een vergunning voor de kermis moet uiterlijk binnen zijn:

 • a.

  De voorjaarskermis: voor 1 januari;

 • b.

  De zomerkermis: voor 1 maart;

 • c.

  De wijkkermissen: voor 1 april dient de inschrijving van de wijken binnen te zijn. De uitgekozen wijkverenigingen krijgen bericht dat de aanvraag voor een vergunning kan worden ingediend binnen een bepaalde termijn.

   

5. Vereisten aanvraag

 

De aanvragen om een vergunning ten behoeve van een kermisvergunning dienen op een aanvraagformulier voor een evenement te worden ingediend. Het aanvraagformulier dient geheel te worden ingevuld en te zijn voorzien van plattegronden en situatietekeningen van de te verwachte attracties voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden.

 

6. Selectiecriteria wijkkermissen

 

 • -

  de kermissen moeten worden georganiseerd door wijkverenigingen op een locatie in de wijken;

 • -

  de kermissen dienen beperkt van omvang te zijn;

 • -

  de organisatie van de kermissen is voor fondsenwerving van de wijkverenigingen;

 • -

  de fondsen dienen te worden aangewend voor een nieuw wijkcentrum, de verbouwing van een bestaand wijkcentrum, een wijkfeest of ten behoeve van faciliteiten in de wijk;

 • -

  De wijkverenigingen kunnen maximaal voor drie achtereenvolgende jaren in aanmerking voor een vergunning komen. Het jaar daarop worden deze wijkverenigingen uitgesloten van inschrijving, tenzij er onvoldoende inschrijvingen zijn.

   

7. Maximum aantal dagen voor een speelvergunning.

 

Het maximaal aantal dagen van een kermisvergunning is tien. Dit voorschrift is opgenomen ter beperking van de mogelijke overlast voor de woon- en leefomgeving.

 

8. Niet naleving vergunningvoorschriften etc.

 

Bij niet naleving van de voorschriften of de namens het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen, dan wel bij geconstateerd wangedrag wordt een kermisorganisator voor maximaal twee jaar uitgesloten van inschrijving.

 

9. Leges vergunning wijkkermissen

 

Ingevolge de legesverordening is een aanvrager leges verschuldigd bij het indienen van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening Zwolle. Een uitzondering hierop is de inschrijving voor een vergunning ten behoeve van een wijkkermis. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Zodra de aanvraag in behandeling wordt genomen, ongeacht of de vergunning wordt verleend, zijn er leges verschuldigd.