Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Besluit inzake het parkeren van grote voertuigen etc op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit inzake het parkeren van grote voertuigen etc op de openbare weg binnen de bebouwde kom
CiteertitelBesluit inzake het parkeren van grote voertuigen etc op de openbare weg binnen de bebouwde kom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. parkeren grote voertuigen (beleidsregel)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5.1.7 van de Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2016wijziging artikel 2

17-11-2015

Gemeenteblad 13 januari 2016

cb 2015-11.17
12-02-201514-01-2016wijziging artikel 2, artikel 3 is verwijderd

16-12-2014

Gemeenteblad 11-02-2015

cb 2014-12.16
07-04-200512-02-2015Nieuwe regeling

22-03-2005

De Peperbus 30/03/2005

cb 2005-03.22

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit inzake het parkeren van grote voertuigen etc op de openbare weg binnen de bebouwde kom

 

 

BESLUIT INZAKE HET PARKEREN VAN GROTE VOERTUIGEN ETC OP DE OPENBARE WEG BINNEN DE BEBOUWDE KOM

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  voertuig: alle voertuigen, met uitzondering van treinen en trams, fietsen en bromfietsen en van kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen;

 • b.

  bebouwde kom: de door de Raad vastgestelde bebouwde-komgrens ingevolge de Wegenverkeerswet;

 • c.

  parkeren: het doen of laten staan van voertuigen anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Artikel 2
 • 1.

  Het is verboden een autoambulance of een voertuig dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter, alsook een oplegger of aanhangwagen te parkeren binnen de bebouwde kom.

 • 2.

  Het in lid 1 omschreven verbod geldt voorts niet voor het parkeren van voertuigen op de volgende plaatsen:

  • a.

   Industrieterrein Voorst A, B en C;

  • b.

   Industrieterrein De Vrolijkheid;

  • c.

   Industrieterrein De Marslanden;

  • d.

   Bedrijventerrein Hessenpoort.