Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Bouwverordening 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBouwverordening 2015
CiteertitelBouwverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening
Externe bijlagenBouwverordening 2015 Bijlagen A Bijlagen B

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat zijn de voorschriften, rechten en plichten met betrekking tot bouwvergunningen?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene bijgebouwen regeling 09/03/2000, Beleidsregel anti-kraak 15/12/2005

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-201515-01-2015wijziging hoofdstuk 9 en Bijlagen A

12-01-2015

Gemeenteblad 04-02-2015

cb 2015-01.12

Tekst van de regeling

Intitulé

Bouwverordening 2015

 

 

Artikel  

Bouwverordening 2015