Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen
CiteertitelBeleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4.17 Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2015nieuwe regeling

19-05-2015

Gemeenteblad 28-05-2015

cb 2015-05.19

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen

 

 

BELEIDSREGEL BESTUURLIJKE BOETE WET BASISREGISTRATIE PERSONEN

Artikel 1 Hoogte bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete kan als volgt opgelegd worden:

 • a.

  een standaardboete van 200 euro;

 • b.

  een maximale boete van 325 euro.

Artikel 2 Standaardboete

De standaardboete wordt alleen opgelegd als de overtreder tevoren is geïnformeerd over het risico van oplegging van een bestuurlijke boete bij het niet voldoen aan de verplichtingen als genoemd in de Wet.

Artikel 3 Maximale boete

De maximale boete wordt opgelegd indien:

 • a.

  het aannemelijk is, dat de verplichting op het gebied van migratie, dat wil zeggen met betrekking tot onder andere vestiging, adreswijziging en vertrek, bewust niet is nagekomen

 • b.

  er sprake is van “gelegenheid geven” als bedoeld in artikel 4.17 onder b van de Wet;

 • c.

  er sprake is van recidive.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.