Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2018nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-232475

cb 2018-09.25

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 1, aanhef en onder a, en artikel 7 van de Verordening Parkeerbelastingen 2018;

Besluiten, in de vergadering van 25 september 2018 het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018 vast te stellen.

A. Wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd

Als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting aan te merken het inwerkingstellen van parkeermeter of parkeerautomaat met inachtneming van de volgende voorschriften:

 • a.

  de inwerkingstelling dient te geschieden zoals staat aangegeven in de kennisgeving op de meters of automaten door middel van een pinpas of creditcard op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de op, aan of bij de parkeerapparatuur gestelde voorschriften;

 • b.

  indien er wordt geparkeerd op een parkeerplaats bij een verzamelparkeermeter dient het inwerkingstellen van de meter plaats te vinden door indruk van de knop met het nummer dat overeenkomt met het nummer van de in gebruik genomen parkeerplaats, dan wel als dat op de parkeerautomaat is aangegeven door indruk van het kenteken van het motorvoertuig waarmee wordt geparkeerd;

 • c.

  indien er wordt geparkeerd op een parkeerplaats bij een parkeermeter dient de parkeermeter inwerking te worden gesteld die behoort bij de parkeerplaats waarop wordt geparkeerd.

 

In afwijking van het voorgaande kan het inwerkingstellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer. In dit kader wordt onder centrale computer en onder bedrijf begrepen: computer van het bedrijf c.q. de bedrijven waarmee de gemeente Zwolle een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon en/of internet. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij dit bedrijf. Hij dient te beschikken over een geldige parkeerkaart van dit bedrijf. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan het bedrijf. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 van de Verordening Parkeerbelastingen 2018.

 

Het parkeren met een parkeervergunning wordt als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting op parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghouderparkeerplaatsen aangemerkt indien er gebruik wordt gemaakt van een parkeervergunning en een parkeerkaart, zoals is aangegeven in de Regeling parkeervergunningen.

 

Het parkeren met een bezoekersvergunning wordt als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting aangemerkt indien deze in werking is gesteld zoals is aangegeven in de Regeling parkeervergunningen.

 

B. Aanwijzen van de plaats en het tijdstip waar tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd.

 • 1.

  Binnenstad

  Op de parkeerapparatuurplaatsen langs en op de straten en openbare parkeerterreinen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 23.00 uur en op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Hiervan zijn uitgezonderd: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag.

 • 2.

  Schilwijken

  Op de parkeerapparatuurplaatsen langs en op de straten en openbare parkeerterreinen gelegen in het gebied dat ligt buiten de Binnenstad en dat begrensd wordt door A28, Ceintuurbaan, Leo Majorlaan, Hortensiastraat en fiets- en voetgangerstunnel, IJsselallee en A28, van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur, op donderdag tot 21.00 uur en op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Hiervan zijn uitgezonderd: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag en gelden de volgende specifieke tijden voor:

  • de Rigastraat van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur;

  • Stationsplein en gedeelte Oosterlaan tussen Terborchstraat en Venestraat van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 23.00 uur;

  • sector Bagijneweide van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur;

  • parkeerterrein Turfmarkt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur, op donderdag tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur; en met uitzondering van de hieronder onder ad 3, ad 4 en ad 5 vermelde.

 • 3.

  Dieze

  Op de parkeerapparatuurplaatsen langs en op de straten en openbare parkeerterreinen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door Schuttevaerkade, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, Burgemeester Roelenweg, A28, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan, Vechtstraat, Rhijnvis Feithlaan, Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel tot aan Schuttevaerkade van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur, op donderdag tot 21.00 uur en op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Hiervan zijn uitgezonderd: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag.

 • 4.

  Assendorp

  Op de parkeerapparatuurplaatsen langs en op de straten en openbare parkeerterreinen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door Van Karnebeekstraat, Assendorperstraat, Luttenbergstraat, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan Van Karnebeekstraat van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur, op donderdag tot 21.00 uur en op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Hiervan zijn uitgezonderd: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag.

 • 5.

  Kamperpoort

  Op de parkeerapparatuurplaatsen langs en op de straten en openbare parkeerterreinen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door Willemskade, Harm Smeengekade, Pannekoekendijk, Katerdijk, tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt en Rieteweg, van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur, op donderdag tot 21.00 uur en op zondag tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Hiervan zijn uitgezonderd: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag.

 

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke, secretaris