Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019-2021 (taken Omgevingsdienst IJsselland)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019-2021 (taken Omgevingsdienst IJsselland)
CiteertitelUniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019 – 2021 (taken Omgevingsdienst IJsselland)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageVTH uitvoeringsbeleid IJsselland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2018nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-278270

cb 2018-11.13

Tekst van de regeling

Intitulé

Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019-2021 (taken Omgevingsdienst IJsselland)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

besluiten d.d. 13 november 2018

gelet op de wet VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) en het Besluit omgevingsrecht;

 

vast te stellen het bijgaand Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019-2021 (taken Omgevingsdienst IJsselland)

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke, secretaris