Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 11a van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2019nieuwe regeling

08-07-2019

gmb-2019-171646

bb 2019-07.08

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens

Gemeente Zwolle, bekendmaking Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens.

De burgemeester van Zwolle heeft het Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens vastgesteld. Dit besluit treedt 12 juli 2019 in werking en heeft betrekking op de gemeente Zwolle.

 

 

De burgemeester van Zwolle,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 11a van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, inhoudende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan burgemeesters en de Landelijke Eenheid van de politie ten behoeve van de informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ);

besluit:

 • 1.

  de volgende personen aan te wijzen, als zijnde aangewezen contactpersoon voor het ontvangen van justitiële gegevens als bedoeld in artikel 11a van bovenstaand genoemd besluit.

 • a.

  Naam: J. Bredewolt-Brons

 • b.

  Naam: J. Kroon

 • c.

  Naam: M.J. Ivens

 • d.

  Naam: B.L. Hoekstra

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit van 18 juli 2017, 127630, in te trekken.

 

Aldus besloten op 8 juli 2019,

De burgemeester van Zwolle, drs. H.J. Meijer