Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Bekostigingsbesluit parkeerbelasting 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekostigingsbesluit parkeerbelasting 2020
CiteertitelBekostigingsbesluit parkeerbelasting 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoe worden de kosten voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting vastgesteld ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-308791

cb 2019-11.26

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekostigingsbesluit parkeerbelasting 2020

Gemeente Zwolle, bekendmaking bekostigingsbesluit parkeerbelastingen 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 1, sub a en artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2020;

Besluit, d.d. 26-11-2019:

De kosten voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting als volgt vast te stellen:

 

 

A.Vaste informatieverwerkingskosten

 

Onderhoud parkeerautomaten (contracten en nutsbedrijven)

€ 192.401

Onderhoud parkeerautomaten kst derden

€ 96.348

Onderhoud software

 

Parkeerdrukmeting

€ 22.218

City 360

€ 439.785

Invorderingskosten

€ 15.543

Kosten juridische ondersteuning

€ 14.971

B. Variabele informatieverwerkingskosten

 

Kosten Regiopolitie

 

C. Kosten investeringen

 

Kapitaallasten

€ 108.747

D. Personeelskosten

 

Administratie naheffingsaanslagen

€ 11.522

Monteurs en overige technische ondersteuning

€ 57.260

Aandeel kosten BOR, excl. overhead 5%

€ 10.268

E. Overheadkosten

 

50% van de personeelskosten

Huisvesting, AFF, begeleiding H.K

 

€ 39.525

TOTAAL

€ 1.008.589

 

Verwacht aantal naheffingsaanslagen voor 2020: 16.000

Kosten per naheffingsaanslag: € 63,00

 

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

P.H. Snijders, burgemeester

I. Geveke, secretaris