Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Financieel Besluit 2020- Wmo voorzieningen Bij verordening maatschappelijke ondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel Besluit 2020- Wmo voorzieningen Bij verordening maatschappelijke ondersteuning
CiteertitelFinancieel Besluit 2020-Wmo voorzieningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat zijn de regels t.a.v. het Financieel Besluit 2020 ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-202001-01-2020nieuwe regeling

17-03-2020

gmb-2020-105576

cb 2020-03.17

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel Besluit 2020- Wmo voorzieningen Bij verordening maatschappelijke ondersteuning

Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel Financieel Besluit 2020- Wmo voorzieningen, bij verordening maatschappelijke ondersteuning.

Het college besluit in de vergadering van 17 maart 2020 het Financieel Besluit 2020-Wmo voorzieningen, bij verordening maatschappelijke ondersteuning vast te stellen. Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

 

Hoofdstuk 1 Hoogte van vergoedingen voor bepaalde voorzieningen

Artikel 1 woonvoorzieningen

 

Maximale bijdrage

Heeft betrekking op artikel in verordening

Primaat van Verhuizing

€11.258

2.6.2

Verhuizing en Stoffering

€ 2.409, - voor één of tweepersoonshuishouden

€ 302, - voor elk volgend gezinslid

2.6.3

Bezoekbaar maken andere woonruimte

€ 6.020

2.6.4

Artikel 2 sportvoorziening

 

Maximale bijdrage per 3 jaar

Heeft betrekking op artikel in verordening

Sportvoorziening

€2.836

2.8

artikel 3 woningaanpassing

Soort vertrek

Aantal m2 waarvoor ten hoogste vergoeding wordt verleend in geval van aanbouw van een vertrek

Aantal m2 waarvoor ten hoogste vergoeding wordt verleend in geval van uitbreiding van een reeds aanwezig vertrek

Heeft betrekking op artikel in verordening: 2.6.5

Woonkamer

30

6

 

Keuken

10

4

 

Eenpersoonsslaapkamer

10

4

 

Tweepersoonsslaapkamer

18

4

 

Toiletruimte

2

1

 

Badkamer: wastafelruimte

2

1

 

Badkamer: doucheruimte

3

2

 

Entree/hal/berging

5

2

 

Berging

6

4

 

Uitraasruimte

10

4

 

artikel 4 maximale vergoeding gebruik auto

 

Max.vergoeding per kalenderjaar

Heeft betrekking op artikel in verordening

Eigen auto

€ 649,--

2.7.2

Bruikleen of lease-auto

€ 345,--

2.7.2

Indien auto waarvan gebruik wordt gemaakt speciaal is ingericht of aangepast is voor het zittend in een rolstoel vervoeren van een aanvrager die rolstoelafhankelijk is

€ 929,--

2.7.2

artikel 5 waardering mantelzorgers

 

Minimale bijdrage per jaar

Heeft betrekking op artikel in verordening

Waardering mantelzorgers

€ 50

9

 

Hoofdstuk 2 Hoogte van de Zin tarieven maatwerkvoorzieningen

artikel 6 zin tarieven thuisondersteuning

Bedragen per maand

1 tot 2 resultaatgebieden

A

3 tot 4 resultaatgebieden

B

5 tot 6 resultaatgebieden

C

 

Ondersteunend

Activerend

Ondersteunend

Activerend

Ondersteunend

Activerend

Gemiddelde intensiteit

1

€ 246

€ 324

€ 326

€ 485

€ 544

€ 808

Intensiteit +

2

€ 355

€ 428

€ 472

€ 642

€ 785

€1.070

Intensiteit ++

3

€ 473

€ 646

€ 629

€970

€1.048

€ 1.616

 

Aangepast Arrangement Thuisondersteuning 1

€ 51,89 euro per uur

Aangepast Arrangement 2

€ 28,13 euro per uur

Extra Huishoudelijke Schoonmaak (EHS)

€ 28,13 euro per uur

artikel 7 zin tarieven Kortdurend Verblijf

Bedragen per etmaal

Gemiddeld tarief

Kortdurend verblijf ouderen

€ 150,63

Kortdurend verblijf overige doelgroep

€ 240

artikel 8 zin tarieven Hulpmiddelen

Categorie

Hulpmiddel

Kostprijs per maand (aanschafprijs per categorie excls BTW, incl verzekerings-, keurings- en onderhoudskosten obv 7 jaar)

6A

Scootmobiel

€ 67,84

6B

Scootmobiel

€ 68,92

6C

Scootmobiel

€ 98,07

7A

Driewielligfiets

€ 56,13

7B

Driewielligfiets met hulpmotor

€ 78,29

8B

Douchestoel met kantelverstelling

€ 65,88

1

Actieve lift

€ 49,14

2

Passieve lift

€ 46,93

3

Passieve lift voor kinderen

€ 46,93

4

Passieve lift met elektr.kanteljuk

€ 57,90

5

Plafondsysteem excl. rails

€ 42,60

1

Rechte traplift

€ 31,97

2

Rechte trap met uitloop

€ 38,53

3

Traplift met één bocht

€ 41,81

4

Traplift met twee of meer bochten

€ 48,38

artikel 9 zin tarieven beschermd wonen

Maximale (subsidiabele) kosten beschermd wonen (24/7) per plek per jaar excl dagbesteding

 

zorgzwaarte 

 

1 GGZ-C

2 GGZ-C

A/ 3 GGZ-C

B/ 4 GGZ-C

C/ 5 GGZ-C

D/ 6 GGZ-C

INTRAMURAAL

€ 28.196,64

€ 41.515,38

€ 47.565,36

€ 55.950,42

€ 60.320,46

€ 73.650,18

VPT(overgangsrecht)

€ 20.020,20

€ 32.003,04

€ 35.304,36

€ 42.437,70

€ 46.222,15

€ 58.153,74

 Maximale (subsidiabele) kosten begeleid wonen per plek per jaar  excl dagbesteding

 

zorgzwaarte

Met verblijf

 

 

 

A/ 3 GGZ-C

B/ 4 GGZ-C

C/ 5 GGZ-C

D/ 6 GGZ-C

 

 

 

€ 32.879,65

€ 34.605,30

€ 37.138,02

€ 39.674,40

 

Maximale (subsidiabele) kosten beschermd wonen (24/7) per plek per jaar incl dagbesteding

 

zorgzwaarte 

 

1 GGZ-C

2 GGZ-C

A/ 3 GGZ-C

B/ 4 GGZ-C

C/ 5 GGZ-C

D/ 6 GGZ-C

INTRAMURAAL

€ 39.440,16

€ 51.979,32

€ 58.962,60

€ 68.346,84

€ 72.574,14

€ 86.445,54

VPT(overgangsrecht)

€ 31.309,55

€ 42.554,79

€ 46.745,52

€ 54.365,64

€ 58.794,24

€ 70.696,56

 Maximale (subsidiabele) kosten begeleid wonen per plek per jaar  incl dagbesteding

 

zorgzwaarte

Met verblijf

 

 

 

A/ 3 GGZ-C

B/ 4 GGZ-C

C/ 5 GGZ-C

D/ 6 GGZ-C

artikel 10 zin tarieven maatschappelijke opvang

 

Maximale subsidiabele kosten per plek per jaar*

Arrangement 1: nachtopvang

€ 28.914

Arrangement 2: ambulante begeleiding in groepsaccommodatie van een aanbieder

€ 31.765

Arrangement 3: ambulante begeleiding in woning op naam van aanbieder (doorstroom/ omklapwoning)

€ 20.470

* de inkomsten op basis van innen eigen bijdrage worden hiervan afgehaald

Hoofdstuk 3 Hoogte van de Pgb tarieven maatwerkvoorzieningen

artikel 11 maximale Pgb tarieven thuisondersteuning

Bedragen per maand

1 tot 2 resultaatgebieden

A

3 tot 4 resultaatgebieden

B

5 tot 6 resultaatgebieden

C

 

Ondersteunend

Activerend

Ondersteunend

Activerend

Ondersteunend

Activerend

Gemiddelde intensiteit

1

€ 196,80

€ 259,20

€ 260,80

€ 388

€ 435,20

€ 646,40

Intensiteit +

2

€ 284

€ 342,40

€ 377,60

€ 513,60

€ 628

€ 856

Intensiteit ++

3

€ 378,40

€ 516,80

€ 503,20

€ 776

€ 838,40

€ 1.292,80

 

Hoogte maximaal uurtarief pgb-zorgovereenkomst

 

Maximaal professional (bij uitzondering)

€ 63,- per uur

Gemiddeld professional

€ 51,89 per uur

Professional enkel resultaatgebied huishouden

€ 28,13 per uur

Sociaal netwerk

€ 20,- per uur

Sociaal netwerk alleen resultaatgebied huishouden

€ 14,50 per uur

artikel 12 Maximale Pgb tarieven Kortdurend verblijf

 

Maximale bedragen per etmaal

Kortdurend verblijf ouderen

€ 120,50

Kortdurend verblijf overige doelgroepen

€ 192

artikel 13 Maximale Pgb tarieven voor nieuwe hulpmiddelen

Categorie

Hulpmiddel

Maximaal pgb

(12 maanden x kostprijs per maand Zin x 7 jaar ) – excl BTW voor de aanschaf van een PGB hulpmiddel

Maximaal pgb

(12 maanden x kostprijs per maand Zin x 7 jaar)

- excl BTW, incl verzekering en onderhoudskosten

6A

Scootmobiel

€ 2.001,31

€ 5.698,47

6B

Scootmobiel

€ 2.092,17

€ 5.789,33

6C

Scootmobiel

€ 5.174,90

€ 8.238,03

7A

Driewielligfiets

€ 1.651,80

€ 4.714,93

7B

Driewielligfiets met hulpmotor

€ 3.513,03

€ 6.576,16

8B

Douchestoel met kantelverstelling

€ 2.929,80

€ 5.534,18

1

Actieve lift

€ 3.085,63

€ 4.127,78

2

Passieve lift

€ 2.900,36

€ 3.942,51

3

Passieve lift voor kinderen

€ 2.900,36

€ 3.942,51

4

Passieve lift met elektr. kanteljuk

€ 3.821,20

€ 4.863,35

5

Plafondsysteem excl. rails

€ 2.536,44

€ 3.578,59

1

Rechte traplift

€ 1.874,76

€ 2.685,32

2

Rechte trap met uitloop

€ 2.426,16

€ 3.236,72

3

Traplift met één bocht

€ 2.701,86

€ 3.512,42

4

Traplift met twee of meer bochten

€ 3.253,26

€ 4.063,82

artikel 14 Maximale waarde van een tweedehands hulpmiddel

 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Voorziening

86%

71%

57%

43%

29%

14%

0%

artikel 15 Maximale Pgb tarieven Beschermd Wonen

 

 

zzp excl behandeling, excl dagbesteding, bedragen per jaar (366 dagen) 

 

 

 

1GGZC*

2GGZC*

3GGZC

4GGZC

5GGZC

6GGZC

Excl. vervoer

niet wonend in wooninitiatief

€ 14.953,86

€ 26.226,66

€ 29.067,42

€ 36.824,61

€ 39.902,02

€ 54.479,85

 

wonend in wooninitiatief

€ 18.777,30

€ 30.049,10

€ 32.890,87

€ 40.648,06

€ 43.725,47

€ 58.303,30

Incl. vervoer

niet wonend in wooninitiatief

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

 

wonend in wooninitiatief

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

 

 

 

zzp excl behandeling, incl dagbesteding, bedragen per jaar (366 dagen) 

 

 

 

1GGZC*

2GGZC*

3GGZC

4GGZC

5GGZC

6GGZC

Excl. vervoer

niet wonend in wooninitiatief

€ 24.254,27

€ 35.528,07

€ 38.367,83

€ 46.125,02

€ 49.203,44

€ 63.780,26

 

wonend in wooninitiatief

€ 28.077,72

€ 39.350,52

€ 42.191,28

€ 49.948,47

€ 53.026,88

€ 67.603,71

Incl. vervoer

niet wonend in wooninitiatief

€ 25.365,30

€ 36.638,10

€ 39.478,87

€ 47.236,06

€ 50.314,47

€ 64.891,30

 

wonend in wooninitiatief

€ 29.188,75

€ 40.461,55

€ 43.301,31

€ 51.059,51

€ 54.136,92

€ 68.714,75

* Deze toekenning wordt niet meer afgegeven vanaf 1-1-2015 in de regio IJssel-Vecht bij herindicaties.

 

hoofdstuk 4 hoogte van de bijdrage

artikel 16 tarief abonnement wmo

Hoogte landelijk abonnementstarief wmo

maximaal € 19,00 per maand

artikel 17 bijdrage kosten dagbesteding

Bijdrage in de kosten Dagbesteding

Maximaal € 5,00 per week

artikel 18 Tarieven gebruik Wmo-vervoer

De inwoner betaalt per taxirit een tarief wat gebaseerd is op het landelijke OV-tarief.

 

Er is sprake van een daltarief en een spitstarief.

Spitstarief: voor 09.00 uur en van 14.30 – 17.00 uur.

Op zaterdag en zondag geldt alleen het daltarief.

Iedere pashouder van Wmo-vervoer heeft een budget beschikbaar waarvan de ritten buiten Zwolle worden afgeboekt:

maximaal € 605,00

 

Reisafstand

Daltarief

Spitstarief

0-5 kilometer

€ 1.20

€ 2,00

5-9 kilometer

€ 1.80

€ 3,00

9-12 kilometer

€ 2,40

€ 4,00

12-16 kilometer

€ 3,00

€ 5,00

16-20 kilometer

€ 3,60

€ 6,00

20-25 kilometer

€ 4,20

€ 7,00

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

P. Snijders, burgemeester

I. Geveke, secretaris