Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Welstandsnota 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota 2019
CiteertitelWelstandsnota 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting
Externe bijlageWelstandsnota 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. welstand in de gemeente Zwolle

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12 van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-202027-03-2020nieuwe regeling

20-01-2020

gmb-2020-200601

rb 2020-01.20

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota 2019

Gemeente Zwolle, bekendmaking Welstandsnota 2019

De Raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 20 januari 2020 de Welstandsnota 2019 vastgesteld. Deze Welstandsnota 2019 treedt met terugwerkende kracht op 27 maart 2020 in werking.

 

De gemeente Zwolle hecht veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Die kwaliteit staat beschreven in de Welstandsnota. Met het welstandsbeleid wil het gemeentebestuur potentiële indieners van bouwplannen en hun ontwerpers inspireren en uitdagen tot het ontwikkelen van plannen die de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente duurzaam ten goede komen. Voor het uitvoeren van de welstandstoets bevat deze nota criteria, waarmee het gemeentebestuur voldoet aan de eisen die de Woningwet stelt.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 januari 2020

P. Snijders, voorzitter

A. ten Have, griffier