Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Financieel Besluit 2021- Wmo voorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel Besluit 2021- Wmo voorzieningen
CiteertitelFinancieel besluit 2021- Wmo voorzieningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat zijn de regels t.a.v. het Financieel besluit 2021 - Wmo voorzieningen ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

20-10-2020

gmb-2020-296491

cb 2020-10.20

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel Besluit 2021- Wmo voorzieningen

Bij verordening maatschappelijke ondersteuning

 

Gemeente Zwolle, bekendmaking Financieel Besluit 2021 – Wmo voorzieningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle besluiten in de vergadering van 20 oktober 2020

Het Financieel Besluit 2021 – Wmo voorzieningen bij de verordening maatschappelijke ondersteuning vast te stellen.

Dit besluit treedt 1 januari 2021 in werking.

 

Hoofdstuk 1 Hoogte van vergoedingen voor bepaalde voorzieningen

artikel 1 woonvoorzieningen

 

Maximale bijdrage

Heeft betrekking op artikel in verordening

Primaat van Verhuizing

€ 12.046,06

2.6.2

Verhuizing en Stoffering

€ 2.577,63

voor één of tweepersoonshuishouden

€ 323,14

voor elk volgend gezinslid

2.6.3

Bezoekbaar maken andere woonruimte

€ 6.441,40

 

2.6.4

artikel 2 sportvoorziening

 

Maximale bijdrage per 3 jaar

Heeft betrekking op artikel in verordening

Sportvoorziening

€ 3.034,52

2.8

artikel 3 woningaanpassing (heeft betrekking op artikel 2.6.5 in verordening)

Soort vertrek

Aantal m2 waarvoor ten hoogste vergoeding wordt verleend in geval van aanbouw van een vertrek

Aantal m2 waarvoor ten hoogste vergoeding wordt verleend in geval van uitbreiding van een reeds aanwezig vertrek

Woonkamer

30

6

Keuken

10

4

Eenpersoonsslaapkamer

10

4

Tweepersoonsslaapkamer

18

4

Toiletruimte

2

1

Badkamer: wastafelruimte

2

1

Badkamer: doucheruimte

3

2

Entree/hal/berging

5

2

Berging

6

4

Uitraasruimte

10

4

artikel 4 maximale vergoeding gebruik auto

 

Max.vergoeding per kalenderjaar

Heeft betrekking op artikel in verordening

Eigen auto

€ 666,--

2.7.2

Bruikleen of lease-auto

€ 354,--

2.7.2

Indien auto waarvan gebruik wordt gemaakt speciaal is ingericht of aangepast is voor het zittend in een rolstoel vervoeren van een aanvrager die rolstoelafhankelijk is

€ 953,--

2.7.2

artikel 5 waardering mantelzorgers

 

 

Bijdrage per jaar per persoon

Heeft betrekking op artikel in verordening

Individuele waardering mantelzorgers

€ 75

9

Hoofdstuk 2 Hoogte van de Zin tarieven maatwerkvoorzieningen

artikel 6 zin tarieven Thuisondersteuning

Bedragen per maand

1 tot 2 resultaatgebieden

A

3 tot 4 resultaatgebieden

B

5 tot 6 resultaatgebieden

C

 

Ondersteunend

Activerend

Ondersteunend

Activerend

Ondersteunend

Activerend

Gemiddelde intensiteit

1

€ 254

€ 335

€ 337

€ 501

€ 562

€ 835

Intensiteit +

2

€ 367

€ 442

€ 487

€ 663

€ 811

€ 1.105

Intensiteit ++

3

€ 489

€ 667

€ 650

€ 1.002

€ 1.082

€ 1.669

 

Aangepast Arrangement Thuisondersteuning 1

€ 53,59 euro per uur

Aangepast Arrangement Thuisondersteuning 2

€ 29,05 euro per uur

Extra Huishoudelijke Schoonmaak (EHS)

€ 29,05 euro per uur

artikel 7 zin tarieven Kortdurend Verblijf

Bedragen per etmaal

Gemiddeld tarief

Kortdurend verblijf ouderen

Nog niet bekend ivm nieuwe contractering

Kortdurend verblijf overige doelgroep

Nog niet bekend ivm nieuwe contractering

artikel 8 zin tarieven Hulpmiddelen

Categorie

Hulpmiddel

Kostprijs per maand (aanschafprijs per categorie excls BTW, incl verzekerings-, keurings- en onderhoudskosten obv 7 jaar)

6A

Scootmobiel

€ 72,59

6B

Scootmobiel

€ 73,74

6C

Scootmobiel

€ 104,93

7A

Driewielfiets

€ 60,06

7B

Driewielfiets met hulpmotor

€ 83,77

8B

Douchestoel met kantelverstelling

€ 70,49

1

Actieve lift

€ 52,58

2

Passieve lift

€ 50,22

3

Passieve lift voor kinderen

€ 50,22

4

Passieve lift met elektr.kanteljuk

€ 61,95

5

Plafondsysteem excl. rails

€ 45,58

1

Rechte traplift

€ 34,21

2

Rechte trap met uitloop

€ 41,23

3

Traplift met één bocht

€ 44,74

4

Traplift met twee of meer bochten

€ 51,77

artikel 9 Zin Tarieven Beschermd Wonen

Maximale (subsidiabele) kosten beschermd wonen (24/7) per plek per jaar excl dagbesteding

 

zorgzwaarte 

 

1 GGZ-C

2 GGZ-C

A/ 3 GGZ-C

B/ 4 GGZ-C

C/ 5 GGZ-C

D/ 6 GGZ-C

INTRAMURAAL

€ 29.019

€ 42.727

€ 48.953

€ 57.583

€ 62.081

€ 75.799

 Maximale (subsidiabele) kosten begeleid wonen per plek per jaar  excl dagbesteding

 

zorgzwaarte

Met verblijf

 

 

 

A/ 3 GGZ-C

B/ 4 GGZ-C

C/ 5 GGZ-C

D/ 6 GGZ-C

 

 

 

€ 33.005

€ 35.615

€ 38.222

€ 40.832

Maximale (subsidiabele) kosten beschermd wonen (24/7) per plek per jaar incl dagbesteding

 

zorgzwaarte 

 

1 GGZ-C

2 GGZ-C

A/ 3 GGZ-C

B/ 4 GGZ-C

C/ 5 GGZ-C

D/ 6 GGZ-C

INTRAMURAAL

€ 40.591

€ 53.496

€ 60.683

€ 70.341

€ 74.692

€ 88.968

 Maximale (subsidiabele) kosten begeleid wonen per plek per jaar  incl dagbesteding

 

zorgzwaarte

Met verblijf

 

 

 

A/ 3 GGZ-C

B/ 4 GGZ-C

C/ 5 GGZ-C

D/ 6 GGZ-C

 

 

 

€ 44.735

€ 48.369

€ 50.984

€ 53.225

artikel 10 Zin Tarieven Maatschappelijke Opvang

 

maximale subsidiabele kosten per plek per jaar *

Arrangement 2A - Eigen bijdrage nieuwe stijl

€ 25.731

Arrangement 2A - Eigen bijdrage oude stijl

€ 25.731

Arrangement 2 B - Eigen bijdrage nieuwe stijl

€ 34.569

Arrangement 2B - Eigen bijdrage oude stijl

€ 34.569

Arrangement 2C - Eigen bijdrage nieuwe stijl

€ 20.429

Arrangement 2C - Eigen bijdrage oude stijl

€ 20.429

* de inkomsten op basis van innen eigen bijdrage worden hiervan afgehaald (tarief eigen risico nieuwe stijl is € 4.157,-- op jaarbasis).

Korting i.v.m. huisvestingslasten voor rekening van client met een eigen bijdrage oude stijl is € 9.417,--.

Korting i.v.m. huisvestingslasten voor rekening van client en aanpassing van de eigen bijdrage nieuwe stijl: € 5.448,--

(combinatie aanpassing eigen risico en tarief)

Hoofdstuk 3 Hoogte van de Pgb tarieven maatwerkvoorzieningen

artikel 11 maximale Pgb tarieven Thuisondersteuning

Bedragen per maand

1 tot 2 resultaatgebieden

A

3 tot 4 resultaatgebieden

B

5 tot 6 resultaatgebieden

C

 

Ondersteunend

Activerend

Ondersteunend

Activerend

Ondersteunend

Activerend

Gemiddelde intensiteit

1

€ 203

€ 268

€ 270

€ 401

€ 450

€ 668

Intensiteit +

2

€ 294

€ 354

€ 390

€ 530

€ 649

€ 884

Intensiteit ++

3

€ 391

€ 534

€ 520

€ 802

€ 866

€ 1.335

 

Hoogte maximaal uurtarief pgb-zorgovereenkomst

 

Maximaal professional (bij uitzondering)

€ 63,- per uur

Gemiddeld professional

€ 53,59 per uur

Professional enkel resultaatgebied huishouden

€ 29,05 per uur

Sociaal netwerk

€ 20,- per uur

Sociaal netwerk alleen resultaatgebied huishouden

€ 14,50 per uur

artikel 12 Maximale Pgb tarieven Kortdurend verblijf

 

Maximale bedragen per etmaal

Kortdurend verblijf ouderen

Nog niet bekend ivm nieuwe contractering

Kortdurend verblijf overige doelgroepen

Nog niet bekend ivm nieuwe contractering

artikel 13 Maximale Pgb tarieven voor nieuwe hulpmiddelen

Categorie

Hulpmiddel

Maximaal pgb

(12 maanden x kostprijs per maand Zin x 7 jaar ) – excl BTW voor de aanschaf van een PGB hulpmiddel

Maximaal pgb

(12 maanden x kostprijs per maand Zin x 7 jaar)

- excl BTW, incl verzekering en onderhoudskosten

6A

Scootmobiel

€ 2.141,40

€ 6.097,36

6B

Scootmobiel

€ 2.238,62

€ 6.194,58

6C

Scootmobiel

€ 5.537,14

€ 8.814,69

7A

Driewielfiets

€ 1.767,43

€ 5.044,98

7B

Driewielfiets met hulpmotor

€ 3.758,94

€ 7.036,49

8B

Douchestoel met kantelverstelling

€ 3.134,89

€ 5.921,57

1

Actieve lift

€ 3.301,62

€ 4.416,72

2

Passieve lift

€ 3.103,39

€ 4.218,49

3

Passieve lift voor kinderen

€ 3.103,39

€ 4.218,49

4

Passieve lift met elektr. kanteljuk

€ 4.088,68

€ 5.203,78

5

Plafondsysteem excl. rails

€ 2.713,99

€ 3.829,09

1

Rechte traplift

€ 2.005,99

€ 2.873,29

2

Rechte trap met uitloop

€ 2.595,99

€ 3.463,29

3

Traplift met één bocht

€ 2.890,99

€ 3.758,29

4

Traplift met twee of meer bochten

€ 3.480,99

€ 4.348,29

artikel 14 Maximale waarde van een tweedehands hulpmiddel

 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Voorziening

86%

71%

57%

43%

29%

14%

0%

artikel 15 Maximale Pgb tarieven Beschermd Wonen

 

 

zzp excl behandeling, excl dagbesteding, bedragen per jaar (365 dagen) 

 

 

 

1GGZC*

2GGZC*

3GGZC

4GGZC

5GGZC

6GGZC

Excl. vervoer

niet wonend in wooninitiatief

€ 15.390

€ 26.992

€ 29.916

€ 37.899

€ 41.066

€ 56.070

 

wonend in wooninitiatief

€ 19.325

€ 30.926

€ 33.851

€ 41.834

€ 45.001

€ 60.005

Incl. vervoer

niet wonend in wooninitiatief

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

 

wonend in wooninitiatief

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

 

 

 

zzp excl behandeling, incl dagbesteding, bedragen per jaar (365 dagen) 

 

 

 

1GGZC*

2GGZC*

3GGZC

4GGZC

5GGZC

6GGZC

Excl. vervoer

niet wonend in wooninitiatief

€ 24.962

€ 36.565

€ 39.487

€ 47.471

€ 50.639

€ 65.641

 

wonend in wooninitiatief

€ 28.897

€ 40.499

€ 43.422

€ 51.406

€ 54.574

€ 69.576

Incl. vervoer

niet wonend in wooninitiatief

€ 26.105

€ 37.707

€ 40.631

€ 48.614

€ 51.783

€ 66.785

 

wonend in wooninitiatief

€ 30.040

€ 41.642

€ 44.565

€ 52.549

€ 55.717

€ 70.720

* Deze toekenning wordt niet meer afgegeven vanaf 1-1-2015 in de regio IJssel-Vecht bij herindicaties.

Maximale tarieven

Begeleiding inclusief 24/7 beschikbaarheid

€ 68,11 per direct cliëntgebonden uur

Dagbesteding

€ 799,80 per maand

Dagbesteding inclusief vervoer

€ 895,34 per maand

Wooninitiatief

€ 3.931,47 per jaar

Hoofdstuk 4 hoogte van de bijdrage

artikel 16 tarief abonnement wmo- eigen bijdrage

Hoogte landelijk abonnementstarief wmo

maximaal € 19,00 per maand

artikel 17 bijdrage kosten dagbesteding

Bijdrage in de kosten Dagbesteding

Maximaal € 5,00 per week

artikel 18 Tarieven gebruik Wmo-vervoer

De inwoner betaalt per taxirit een tarief wat gebaseerd is op het landelijke OV-tarief.

 

Er is sprake van een daltarief en een spitstarief.

Spitstarief: voor 09.00 uur en van 14.30 – 17.00 uur.

Op zaterdag en zondag geldt alleen het daltarief.

Iedere pashouder van Wmo-vervoer heeft een budget beschikbaar waarvan de ritten buiten Zwolle worden afgeboekt:

maximaal € 621,00

 

Reisafstand

Daltarief

Spitstarief

0-5 kilometer

€ 1.20

€ 2,00

5-9 kilometer

€ 1.80

€ 3,00

9-12 kilometer

€ 2,40

€ 4,00

12-16 kilometer

€ 3,00

€ 5,00

16-20 kilometer

€ 3,60

€ 6,00

20-25 kilometer

€ 4,20

€ 7,00

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

P. Snijders, burgemeester

I. Geveke, secretaris