Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Bekostigingsbesluit parkeerbelastingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekostigingsbesluit parkeerbelastingen 2018
CiteertitelBekostigingsbesluit parkeerbelastingen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoe worden de kosten voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting vastgesteld ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201701-01-2020nieuwe regeling

05-12-2017

gmb-2017-228095

cb 2017-12.05

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekostigingsbesluit parkeerbelastingen 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 1, sub a, artikel 8 en artikel 10 van de Verordening Parkeerbelastingen 2018;

Besluit d.d. 5 december 2017

De kosten voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting als volgt vast te stellen:

 

A.Vaste informatieverwerkingskosten:

Onderhoud parkeerautomaten (contracten en nutsbedrijven) € 189.745

Onderhoud parkeerautomaten kst derden € 83.200

Onderhoud software -

Parkeerdrukmeting € 21.397

Traffic Control € 236.043

Invorderingskosten € 15.000

Kosten juridische ondersteuning € 14.000

 

B.Variabele informatieverwerkingskosten

Kosten Regiopolitie -

 

C.Kosten investeringen

Kapitaallasten € 121.591

 

D.Personeelskosten

Administratie naheffingsaanslagen € 10.775

Monteurs en overige technische ondersteuning € 61.718

Aandeel kosten BOR, excl. overhead 5% € 9.327

 

E. Overheadkosten

50% van de personeelskosten

Huisvesting, AFF, begeleiding H.K € 40.910

 

TOTAAL € 803.705

 

Verwacht aantal naheffingsaanslagen voor 2018 12.000

 

Kosten per naheffingsaanslag € 66,98

 

 

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

drs. H.J. Meijer, burgemeester,

mr. I. Geveke, secretaris