Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Aanwijzingsbesluit artikel 2.6.3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2008 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp (verbod vuurwerk te bezigen in een straal van 100 meter rond verzorgings- en verpleegtehuizen en kerken)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 2.6.3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2008 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp (verbod vuurwerk te bezigen in een straal van 100 meter rond verzorgings- en verpleegtehuizen en kerken)
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 2.6.3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2008 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp (verbod vuurwerk te bezigen in een straal van 100 meter rond verzorgings- en verpleegtehuizen en kerken)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerking van de Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2012 Gemeente Pijnacker-Nootdorp op 22-11-2012 is dit Aanwijzingsbesluit van rechtswege vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2008 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp of APV 2008 Pijnacker-Nootdorp, art. 2.6.3, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-200922-11-2012nieuwe regeling

21-04-2009

Telstar, 04-06-2009

2009.04957c

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2.6.3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2008 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp (verbod vuurwerk te bezigen in een straal van 100 meter rond verzorgings- en verpleegtehuizen en kerken)

 

 

 

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gelet op artikel 2.6.3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2008 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

besluit:

  • I.

    dat het verboden is vuurwerk te bezigen:

  • binnen een straal van 100 meter rond verzorgings- en verpleeghuizen en kerken.

  • II.

    dat dit besluit in werking treedt op eerste dag na bekendmaking.

Vastgesteld in de vergadering van 21 april 2009

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.P.R. Woudstra drs. F.H. Buddenberg