Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Aanwijzingsbesluit verbod bezigen vuurwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod bezigen vuurwerk
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod bezigen vuurwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Pijnacker-Nootdorp 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-201317-12-2015nieuwe regeling

18-06-2013

Telstar, 26-06-2013

13INT03613

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod bezigen vuurwerk

 

 

 

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gelet op artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 gemeente Pijnacker-Nootdorp;

besluit:

  • I.

    dat het verboden is vuurwerk te bezigen binnen een straal van 100 meter rond verzorgings- en verpleeghuizen en kerken.

  • II.

    dat dit besluit in werking treedt op eerste dag na bekendmaking.

Vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2013.

de secretaris, de burgemeester,