Regelingen van AnderOpenbaarLichaam Sint Eustatius

RegelingDatum inwerkingtreding
Eilandsverordening, van 9 april 1980 tot vaststellen van een nieuw Reglement van Orde Eilandsraad Eilandgebied de Bovenwindse Eilanden.10/10/2010
Eilandsverordening, van 9 april 1980 tot vaststellen van een nieuw Reglement van Orde Eilandsraad Eilandgebied de Bovenwindse Eilanden.5/2/1980
Eilandsverordening van 01 januari 1991, houdende bepalingen betreffende het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Eilandsraad van het Eilandgebied Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening van 01 januari 1991, houdende bepalingen betreffende het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Eilandsraad van het Eilandgebied Sint Eustatius3/17/1999
Eilandsverordening inhoudende bepalingen ter bevordering van de openbare orde, rust, zedelijkheid, veiligheid en reinheid (Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap 1993)4/21/2018
Eilandsverordening inhoudende bepalingen ter bevordering van de openbare orde, rust, zedelijkheid, veiligheid en reinheid (Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap 1993)7/16/2016
Eilandsverordening inhoudende bepalingen ter bevordering van de openbare orde, rust, zedelijkheid, veiligheid en reinheid (Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap 1993)10/10/2010
Eilandsverordening inhoudende bepalingen ter bevordering van de openbare orde, rust, zedelijkheid, veiligheid en reinheid (Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap 1993)10/11/1994
Eilandsverordening inhoudende bepalingen ter bevordering van de openbare orde, rust, zedelijkheid, veiligheid en reinheid (Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap 1993)6/8/1993
Eilandsverordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor scholieren die hun vervolgstudie buiten het eilandgebied Sint Eustatius dienen te volgen (Voorziening Ziektekostenverzekering Scholieren Sint Eustatius 1994)10/10/2010
Eilandsverordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor scholieren die hun vervolgstudie buiten het eilandgebied Sint Eustatius dienen te volgen (Voorziening Ziektekostenverzekering Scholieren Sint Eustatius 1994)1/5/1995
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 2 maart 1995, ter uitvoering van de artikelen 3, eerste lid, 6, tweede lid en 8 van de Hinderverordening Sint Eustatius (A.B. 1993, no. 09)10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 2 maart 1995, ter uitvoering van de artikelen 3, eerste lid, 6, tweede lid en 8 van de Hinderverordening Sint Eustatius (A.B. 1993, no. 09)4/11/1995
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 13 en 14 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211) (Eilandsbesluit uitvoeringsregels openbaarheid van bestuur)10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 13 en 14 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211) (Eilandsbesluit uitvoeringsregels openbaarheid van bestuur)11/11/1996
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, lid 2, en artikel 16 van de loterij verordening 199610/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, lid 2, en artikel 16 van de loterij verordening 19961/30/1997
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, en artikel 8, vierde lid van de loterij verordening 199610/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, en artikel 8, vierde lid van de loterij verordening 19961/30/1997
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van artikel 9, vijfde en zesde lid, en artikel 10, vierde en vijfde lid van de loterijverordening 199610/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van artikel 9, vijfde en zesde lid, en artikel 10, vierde en vijfde lid van de loterijverordening 19961/30/1997
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de fauna en flora specimen vallende onder de Verordening bescherming fauna en flora10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de fauna en flora specimen vallende onder de Verordening bescherming fauna en flora3/21/1997
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 1997 regelende het registreren van vee vallende onder de Vee registratie verordening10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 1997 regelende het registreren van vee vallende onder de Vee registratie verordening12/23/1997
Eilandsbesluit van 18 juni 1993, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van een uitstelbeleid belastingen en heffingen voor het eilandgebied Sint Eustatius.10/10/2010
EILANDSBESLUIT van 18 juni 1993, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van een uitstelbeleid belastingen en heffingen voor het eilandgebied Sint Eustatius.6/18/1993
Eilandsverordening wapen Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening wapen Sint Eustatius7/30/2004
Eilandsverordening regelende de instructie voor de secretaris van het eilandgebied Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening regelende de instructie voor de secretaris van het eilandgebied Sint Eustatius2/3/1993
Eilandsbesluit van 15 september 1992, nr. 6, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 56 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen 10/10/2010
Eilandsbesluit van 15 september 1992, nr. 6, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 56 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen 10/1/1992
Eilandsverordening ter uitvoering van de Landsverordening grondslagen Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning (P.B. 1976, no. 195)10/10/2010
Eilandsverordening ter uitvoering van de Landsverordening grondslagen Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning (P.B. 1976, no. 195)10/1/1992
Eilandsverordening houdende voorschriften in het belang van de beveiliging van het Franklin D. Roosevelt vliegveld te Sint Eustatius (Beveiligingsreglement Franklin D. Roosevelt Vliegveld Sint Eustatius 1993)10/10/2010
Eilandsverordening houdende voorschriften in het belang van de beveiliging van het Franklin D. Roosevelt vliegveld te Sint Eustatius (Beveiligingsreglement Franklin D. Roosevelt Vliegveld Sint Eustatius 1993)5/20/1993
Eilandsverordening houdende regelen met betrekking tot de aanwijzing van de Stichting Overheidsaccountantsbureau als interne accountant van het eilandgebied Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening houdende regelen met betrekking tot de aanwijzing van de Stichting Overheidsaccountantsbureau als interne accountant van het eilandgebied Sint Eustatius4/24/1995
Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 maart 1996 regelende de voorwaarden waaronder vergunningen worden afgegeven om vulstations te exploiteren personen te vervoeren en/of duikers te begeleiden in het marien park de in het marien park geldende voorwaarden van ankering en ankergelden en het vaststellen van de hoogte van de te heffen leges op vergunningen betrekking hebbende op het marien park10/10/2010
Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 maart 1996 regelende de voorwaarden waaronder vergunningen worden afgegeven om vulstations te exploiteren personen te vervoeren en/of duikers te begeleiden in het marien park de in het marien park geldende voorwaarden van ankering en ankergelden en het vaststellen van de hoogte van de te heffen leges op vergunningen betrekking hebbende op het marien park3/29/1996
Eilandsverordening houdende regels met betrekking tot de structuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie van het eilandgebied Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening houdende regels met betrekking tot de structuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie van het eilandgebied Sint Eustatius9/2/1999
Eilandsverordening houdende regels met betrekking tot de structuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie van het eilandgebied Sint Eustatius10/5/1996
Verordening van de Eilandsraad d.d. 14 februari 1992, no. 11 10/10/2010
Verordening van de Eilandsraad d.d. 14 februari 1992, no. 11 2/28/1992
Eilandsverordening van 5 maart 1974 tot het heffen van belasting op motorrijtuigen10/10/2010
Eilandsverordening van 5 maart 1974 tot het heffen van belasting op motorrijtuigen9/1/2010
Eilandsverordening van 5 maart 1974 tot het heffen van belasting op motorrijtuigen1/15/1980
Eilandsverordening van 5 maart 1974 tot het heffen van belasting op motorrijtuigen3/15/1974
Eilandsverordening referendum staatskundige toekomst eilandgebied Sint Eustatius 200510/10/2010
Eilandsverordening referendum staatskundige toekomst eilandgebied Sint Eustatius 20052/10/2005
Eilandsverordening houdende regels betreffende het voorkomen en beperken van gevaar, schade of hinder aan het leefmilieu, veroorzaakt door bedrijfsmatige activiteiten of verontreinigende handelingen (Hinderverordening Sint Eustatius 1993)10/10/2010
Eilandsverordening houdende regels betreffende het voorkomen en beperken van gevaar, schade of hinder aan het leefmilieu, veroorzaakt door bedrijfsmatige activiteiten of verontreinigende handelingen (Hinderverordening Sint Eustatius 1993)6/8/1993
Eilandsverordening van 29 december 1986 tot wijziging van de Landsverordening Hazardspelen 1948 (P.B. 1948, no. 138)10/10/2010
Eilandsverordening van 29 december 1986 tot wijziging van de Landsverordening Hazardspelen 1948 (P.B. 1948, no. 138)1/1/1987
Tekst van de 'Verordening vergoeding Passagiersaccomodatie Sint Eustatius 1994' (A.B. 1993, no. 16), laatstelijk gewijzigd bij eilandsverordening van 7 oktober 1994 (A.B. 1994, no. 4)12/1/2010
Tekst van de 'Verordening vergoeding Passagiersaccomodatie Sint Eustatius 1994' (A.B. 1993, no. 16), laatstelijk gewijzigd bij eilandsverordening van 7 oktober 1994 (A.B. 1994, no. 4)11/30/2010
Tekst van de 'Verordening vergoeding Passagiersaccomodatie Sint Eustatius 1994' (A.B. 1993, no. 16), laatstelijk gewijzigd bij eilandsverordening van 7 oktober 1994 (A.B. 1994, no. 4)10/10/2010
Tekst van de 'Verordening vergoeding Passagiersaccomodatie Sint Eustatius 1994' (A.B. 1993, no. 16), laatstelijk gewijzigd bij eilandsverordening van 7 oktober 1994 (A.B. 1994, no. 4)9/1/2010
Tekst van de 'Verordening vergoeding Passagiersaccomodatie Sint Eustatius 1994' (A.B. 1993, no. 16), laatstelijk gewijzigd bij eilandsverordening van 7 oktober 1994 (A.B. 1994, no. 4)10/13/1994
Eilandsverordening tot wijziging van de Loterijverordening 1909 (P.B. 1909, no. 34), zoals deze luidt na wijziging, het laatst bij Landsverordening van 19 januari 1984 (P.B. 1984, no. 12)10/10/2010
Eilandsverordening tot wijziging van de Loterijverordening 1909 (P.B. 1909, no. 34), zoals deze luidt na wijziging, het laatst bij Landsverordening van 19 januari 1984 (P.B. 1984, no. 12)1/15/1997
Eilandsverordening houdende regels terzake van de basisadministratie van persoonsgegevens (Eilandsverordening basisadministratie persoonsgegevens)10/10/2010
Eilandsverordening houdende regels terzake van de basisadministratie van persoonsgegevens (Eilandsverordening basisadministratie persoonsgegevens)7/3/1999
Eilandsverordening regelende het beheer van het marien milieu in de territoriale wateren van het Eilandgebied Sint Eustatius (Marien Milieu verordening Sint Eustatius)5/25/2017
Eilandsverordening regelende het beheer van het marien milieu in de territoriale wateren van het Eilandgebied Sint Eustatius (Marien Milieu verordening Sint Eustatius)6/1/2015
Eilandsverordening regelende het beheer van het marien milieu in de territoriale wateren van het Eilandgebied Sint Eustatius (Marien Milieu verordening Sint Eustatius)10/10/2010
Eilandsverordening regelende het beheer van het marien milieu in de territoriale wateren van het Eilandgebied Sint Eustatius (Marien Milieu verordening Sint Eustatius)12/4/1996
Eilandsverordening regelende het beheer van het marien milieu in de territoriale wateren van het Eilandgebied Sint Eustatius (Marien Milieu verordening Sint Eustatius)3/29/1996
Eilandsverordening regelende de heffing van leges, precariorechten en retributies en de inning van deze heffingen ten bate van het eilandgebied Sint Eustatius (Retributieverordening Sint Eutatius)3/23/2013
Eilandsverordening regelende de heffing van leges, precariorechten en retributies en de inning van deze heffingen ten bate van het eilandgebied Sint Eustatius (Retributieverordening Sint Eutatius)10/10/2010
Eilandsverordening regelende de heffing van leges, precariorechten en retributies en de inning van deze heffingen ten bate van het eilandgebied Sint Eustatius (Retributieverordening Sint Eutatius)9/1/2010
Eilandsverordening regelende de heffing van leges, precariorechten en retributies en de inning van deze heffingen ten bate van het eilandgebied Sint Eustatius (Retributieverordening Sint Eutatius)1/15/2004
Eilandsverordening regelende de heffing van leges, precariorechten en retributies en de inning van deze heffingen ten bate van het eilandgebied Sint Eustatius (Retributieverordening Sint Eutatius)1/1/1998
Eilandsverordening van de 10de november 1966, houdende voorzieningen tot regeling van de kreeftenvangst in de wateren rondom St. Eustatius en tot regeling van de kreeftenhandel op genoemd eiland (Kreeftenverordening 1966)10/10/2010
Eilandsverordening van de 10de november 1966, houdende voorzieningen tot regeling van de kreeftenvangst in de wateren rondom St. Eustatius en tot regeling van de kreeftenhandel op genoemd eiland (Kreeftenverordening 1966)3/2/1967
Eilandsverordening op de uitgifte in erfpacht van gronden toebehorend aan het Eilandgebied de Bovenwindse Eilanden10/10/2010
Eilandsverordening op de uitgifte in erfpacht van gronden toebehorend aan het Eilandgebied de Bovenwindse Eilanden7/10/1976
Wegenverkeersverordening de Bovenwindse Eilanden10/10/2010
Wegenverkeersverordening de Bovenwindse Eilanden1/1/1963
Eilandsverordening van 9 maart 1976, houdende bepalingen tot het heffen van een vergunningsrecht, als bedoeld in artikel 40 van de Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 28)10/10/2010
Eilandsverordening van 9 maart 1976, houdende bepalingen tot het heffen van een vergunningsrecht, als bedoeld in artikel 40 van de Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 28)12/22/1993
Eilandsverordening van 9 maart 1976, houdende bepalingen tot het heffen van een vergunningsrecht, als bedoeld in artikel 40 van de Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 28)2/1/1989
Eilandsverordening van 9 maart 1976, houdende bepalingen tot het heffen van een vergunningsrecht, als bedoeld in artikel 40 van de Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 28)3/26/1976
Eilandsverordening van 27 april 1976 inzake het vervoer van personen met motorrijtuigen op de openbare weg tegen vergoeding10/10/2010
Eilandsverordening van 27 april 1976 inzake het vervoer van personen met motorrijtuigen op de openbare weg tegen vergoeding9/1/2010
Eilandsverordening van 27 april 1976 inzake het vervoer van personen met motorrijtuigen op de openbare weg tegen vergoeding5/14/1976
Eilandsverordening, van 31 augustus 1981 tot vaststelling van regelen met betrekking tot het financieel beheer van het eilandgebied10/10/2010
Eilandsverordening, van 31 augustus 1981 tot vaststelling van regelen met betrekking tot het financieel beheer van het eilandgebied9/24/1981
Eilandsverordening van de 1ste oktober 1982 regelende de havengelden te Sint Eustatius9/5/2014
Eilandsverordening van de 1ste oktober 1982 regelende de havengelden te Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening van de 1ste oktober 1982 regelende de havengelden te Sint Eustatius10/5/1982
Eilandsverordening van de 19 augustus 1970 op de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen10/10/2010
Eilandsverordening van de 19 augustus 1970 op de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen1/1/1970
Eilandsverordening van de 8ste oktober 1982 regelende de loodsdienst en de heffing en inning van loodsgelden te Sint Eustatius9/5/2014
Eilandsverordening van de 8ste oktober 1982 regelende de loodsdienst en de heffing en inning van loodsgelden te Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening van de 8ste oktober 1982 regelende de loodsdienst en de heffing en inning van loodsgelden te Sint Eustatius10/18/1982
Verordening houdende voorschriften betreffende de ruimtelijke ontwikkeling, het bouwen en de volkshuisvesting (Bouw- en Woningverordening 1984)10/10/2010
Verordening houdende voorschriften betreffende de ruimtelijke ontwikkeling, het bouwen en de volkshuisvesting (Bouw- en Woningverordening 1984)7/1/2008
Verordening houdende voorschriften betreffende de ruimtelijke ontwikkeling, het bouwen en de volkshuisvesting (Bouw- en Woningverordening 1984)7/1/1984
Eilandsverordening van 30 januari 1989 houdende de instelling van een vrije zone in het Eilandgebied Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening van 30 januari 1989 houdende de instelling van een vrije zone in het Eilandgebied Sint Eustatius1/31/1989
Eilandsverordening van 22 juni 1984 tot het vernoemen van de Pier van Gallowsbay naar Charles Austin Woodley Pier10/10/2010
Eilandsverordening van 22 juni 1984 tot het vernoemen van de Pier van Gallowsbay naar Charles Austin Woodley Pier7/9/1984
Tekst van de 'Vestigingsregeling voor bedrijven' zoals deze luidt voor het eilandgebied Sint Eustatius, het laatst gewijzigd bij eilandsverordening van 2 juni 1993 (A.B. 1993, no. 10)10/10/2010
Tekst van de 'Vestigingsregeling voor bedrijven' zoals deze luidt voor het eilandgebied Sint Eustatius, het laatst gewijzigd bij eilandsverordening van 2 juni 1993 (A.B. 1993, no. 10)9/1/2010
Tekst van de 'Vestigingsregeling voor bedrijven' zoals deze luidt voor het eilandgebied Sint Eustatius, het laatst gewijzigd bij eilandsverordening van 2 juni 1993 (A.B. 1993, no. 10)9/4/1993
Eilandsverordening houdende regelen betreffende de bijstand in de medische kosten van on- en mindervermogenden (Eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 1994)10/10/2010
Eilandsverordening houdende regelen betreffende de bijstand in de medische kosten van on- en mindervermogenden (Eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 1994)12/22/1993
Eilandsverordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van huisvesting voor scholieren die hun vervolgstudie buiten het eilandgebied Sint Eustatius dienen te volgen (Huisvestingstoelageregeling scholieren Sint Eustatius 1994)10/10/2010
Eilandsverordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van huisvesting voor scholieren die hun vervolgstudie buiten het eilandgebied Sint Eustatius dienen te volgen (Huisvestingstoelageregeling scholieren Sint Eustatius 1994)1/5/1995
Eilandsverordening regelende de bescherming van fauna en flora op het eiland Sint Eustatius of in de territoriale wateren rondom het eiland Sint Eustatius (Verordening bescherming fauna en flora)10/10/2010
Eilandsverordening regelende de bescherming van fauna en flora op het eiland Sint Eustatius of in de territoriale wateren rondom het eiland Sint Eustatius (Verordening bescherming fauna en flora)3/21/1997
Eilandsverordening regelende het merken en registreren van vee op het eiland Sint Eustatius (Vee Registratie Verordening)7/16/2016
Eilandsverordening regelende het merken en registreren van vee op het eiland Sint Eustatius (Vee Registratie Verordening)3/25/2013
Eilandsverordening regelende het merken en registreren van vee op het eiland Sint Eustatius (Vee Registratie Verordening)10/10/2010
Eilandsverordening regelende het merken en registreren van vee op het eiland Sint Eustatius (Vee Registratie Verordening)12/23/1997
Eilandsverordening houdende regels inzake de drinkwatervoorziening (Eilandsverordening drinkwatervoorziening Sint Eustatius)10/10/2010
Eilandsverordening houdende regels inzake de drinkwatervoorziening (Eilandsverordening drinkwatervoorziening Sint Eustatius)7/13/2000
Eilandsverordening, houdende regelen betreffende de vlag van het eilandgebied St. Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening, houdende regelen betreffende de vlag van het eilandgebied St. Eustatius11/11/2004
Eilandsverordening tot vernoeming van Princesweg naar Queen Beatrix Street10/10/2010
Eilandsverordening tot vernoeming van Princesweg naar Queen Beatrix Street4/21/2005
Eilandsverordening houdende voorschriften ter bevordering van de orde en veiligheid op het Franklin D. Roosevelt Vliegveld te Sint Eustatius (Luchthavenreglement Sint Eustatius 1993)10/10/2010
Eilandsverordening houdende voorschriften ter bevordering van de orde en veiligheid op het Franklin D. Roosevelt Vliegveld te Sint Eustatius (Luchthavenreglement Sint Eustatius 1993)6/8/1993
Eilandsverordening tot voorlopige vaststelling van de begroting betreffende het dienstjaar 201010/10/2010
Eilandsverordening tot voorlopige vaststelling van de begroting betreffende het dienstjaar 20101/1/2010
Eilandsverordening ter uitvoering van de Monumentenlandsverordening 1989 en tot wijziging van de Bouw- en Woningverordening 1984 (Monumenteilandsverordening Sint Eustatius)10/10/2010
Eilandsverordening ter uitvoering van de Monumentenlandsverordening 1989 en tot wijziging van de Bouw- en Woningverordening 1984 (Monumenteilandsverordening Sint Eustatius)7/1/2008
Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 19 december 1969 tot wijziging van het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 2 juli 1963 tot vaststelling van de bedragen voor afgifte van de vergunningen, rijbewijzen, kentekenbewijzen, onderscheidingstekens voor motorrijtuigen in het internationaal verkeer, de overschrijvingen en duplicaten van deze documenten en het bedrag tot toelating voor het examen tot het bekomen van een rijbewijs (A.B. 1963, no. 6)10/10/2010
Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 19 december 1969 tot wijziging van het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 2 juli 1963 tot vaststelling van de bedragen voor afgifte van de vergunningen, rijbewijzen, kentekenbewijzen, onderscheidingstekens voor motorrijtuigen in het internationaal verkeer, de overschrijvingen en duplicaten van deze documenten en het bedrag tot toelating voor het examen tot het bekomen van een rijbewijs (A.B. 1963 no. 6)1/1/1970
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen nopens het inhouden van de inkomstenbelasting op de inkomsten van de ambtenaren in dienst van het eilandgebied als zodanig10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen nopens het inhouden van de inkomstenbelasting op de inkomsten van de ambtenaren in dienst van het eilandgebied als zodanig9/13/1973
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen nopens het inhouden van de inkomstenbelasting op de inkomsten van de ambtenaren in dienst van het eilandgebied als zodanig12/11/1970
Eilandsverordening houdende regels inzake de randvoorwaarden voor kinderdagverblijf instituten (Eilandsverordening Kinderdagverblijf)10/10/2010
Eilandsverordening houdende regels inzake de randvoorwaarden voor kinderdagverblijf instituten (Eilandsverordening Kinderdagverblijf)12/2/2009
Eilandsverordening houdende regels betreffende het houden en fokken van gevaarlijke honden10/10/2010
Eilandsverordening houdende regels betreffende het houden en fokken van gevaarlijke honden12/2/2009
Eilandsverordening tot vaststelling van de geldende Eilandsverordeningen voor het eilandgebied Sint Eustatius en het toekomstig openbaar lichaam Sint Eustatius (Verzamelverordening regelingenbestand Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening van de 6de oktober 1982 tot vaststelling van het Havenreglement St. Eustatius10/10/2010
Eilandsverordening van de 6de oktober 1982 tot vaststelling van het Havenreglement St. Eustatius10/1/1982
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 7 mei 1976, ter uitvoering van artikel 4, vijfde lid, van de Eilandsverordening Personenvervoer (A.B. 1976, no. 5)10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 7 mei 1976, ter uitvoering van artikel 4, vijfde lid, van de Eilandsverordening Personenvervoer (A.B. 1976, no. 5)5/11/1976
Eilandsbesluit van 18 juni 1993, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van een beleid oninbaar lijden voor het eilandgebied Sint Eustatius10/10/2010
EILANDSBESLUIT van 18 juni 1993, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van een beleid oninbaar lijden voor het eilandgebied Sint Eustatius.6/18/1993
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot vaststelling van de geldende eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het eilandgebied Sint Eustatius en het toekomstig openbaar lichaam Sint Eustatius (Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius)10/10/2010
Eilandsbesluit van 18 juni 1993, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van een beleid ten aanzien van verschuldigde interest in verband met achterstallige belastingen voor het eilandgebied Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsbesluit van 18 juni 1993, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van een beleid ten aanzien van verschuldigde interest in verband met achterstallige belastingen voor het eilandgebied Sint Eustatius.6/18/1993
Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 2.2.12 lid 7 van de eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap 199310/10/2010
Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 2.2.12 lid 7 van de eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap 19938/20/1993
Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 22 december 1993 ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 199410/10/2010
Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 22 december 1993 ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 199412/23/1993
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 22 december 1993, ter uitvoering van de Eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 199410/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 22 december 1993, ter uitvoering van de Eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 199410/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 22 december 1993, ter uitvoering van de Eilandsverordening bijstand kosten medische hulp Sint Eustatius 199412/22/1993
Eilandbesluit, houdende algemene maatregelen van 6 mei 1976, ter uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 19, 20, 21, 23 en 26, tweede lid van de ‘Eilandsverordening Personenvervoer’ (A.B. 1976, no. 5)10/10/2010
Eilandbesluit, houdende algemene maatregelen van 6 mei 1976, ter uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 19, 20, 21, 23 en 26, tweede lid van de ‘Eilandsverordening Personenvervoer’ (A.B. 1976, no. 5)5/11/1976
Eilandsbesluit tot instelling sectie vrouwenzaken10/10/2010
Eilandsbesluit tot instelling sectie vrouwenzaken1/15/2003
Eilandsbesluit ter regeling van het lidmaatschap en de taken van de werkgroep Constitutionele Zaken10/10/2010
Eilandsbesluit ter regeling van het lidmaatschap en de taken van de werkgroep Constitutionele Zaken3/23/2004
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen regelende het vaststellen van het Nationale Volkslied aangeduidt als "Golden Rock song" (St. Eustatius National Anthem.)10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen regelende het vaststellen van het Nationale Volkslied aangeduidt als "Golden Rock song" (St. Eustatius National Anthem.)7/29/2004
Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van het Eilandsverordening gebruik van het Statiaanse vlag10/10/2010
Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van het Eilandsverordening gebruik van het Statiaanse vlag12/2/2004
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het tarief bepalende de prijzen die door taxi’s berekend dienen te worden (Eilandsbesluit wijziging taxitarieven)10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het tarief bepalende de prijzen die door taxi’s berekend dienen te worden (Eilandsbesluit wijziging taxitarieven)12/1/2009
Eilandsbesluit van 25 oktober 1994, houdende mandatering van de bevoegdheid ex artikel 6.8, eerst en tweede lid, van de Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap Sint Eustatius 1993 aan de bijzondere opsporingsambtenaren van de GGD en GKMB te Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsbesluit van 25 oktober 1994, houdende mandatering van de bevoegdheid ex artikel 6.8, eerst en tweede lid, van de Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap Sint Eustatius 1993 aan de bijzondere opsporingsambtenaren van de GGD en GKMB te Sint Eustatius1/1/1995
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 juli 1996, no. 34 tot vaststelling van de Bezoldigingsregeling Onderwijzend Personeel Sint Eustatius10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 juli 1996, no. 34 tot vaststelling van de Bezoldigingsregeling Onderwijzend Personeel Sint Eustatius7/18/1996
Instellingsbesluit EWG BBI Sint Eustatius10/10/2010
Instellingsbesluit EWG BBI Sint Eustatius3/7/2000
Eilandsbesluit tot vaststelling van tarieven Huisartsen werkzaam bij het Queen Beatrix Medical Center, wat betreft particuliere, niet via het gouvernement verzekerde patiënten10/10/2010
Eilandsbesluit tot vaststelling van tarieven Huisartsen werkzaam bij het Queen Beatrix Medical Center, wat betreft particuliere, niet via het gouvernement verzekerde patiënten3/1/2001
Eilandsbesluit ter regeling van het lidmaatschap en de taak van de "Airport Emergency Team"10/10/2010
Eilandsbesluit ter regeling van het lidmaatschap en de taak van de "Airport Emergency Team"2/19/2002
Eilandsbesluit tot instelling van de Stuurgroep Herstructurering Gezondheidszorg10/10/2010
Eilandsbesluit tot instelling van de Stuurgroep Herstructurering Gezondheidszorg9/25/2003
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7 van het Landsbesluit Landings- en Parkeergelden (P.B. 1982, no. 117)10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7 van het Landsbesluit Landings- en Parkeergelden (P.B. 1982, no. 117)4/1/2010
Eilandsbesluit, houdende Algemene Maatregelen (h.a.m) ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Monumenteneilandsverordening (Eilandsbesluit monumentenregister)10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende Algemene Maatregelen (h.a.m) ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Monumenteneilandsverordening (Eilandsbesluit monumentenregister)1/15/2009
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 3, derde lid, van de Monumenteneilandsverordening (Besluit inrichting en werkwijze Monumentenraad)10/10/2010
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 3, derde lid, van de Monumenteneilandsverordening (Besluit inrichting en werkwijze Monumentenraad)1/15/2009
Eilandsbesluit van 13 september 2010, no. 01, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117)10/10/2010
Eilandsbesluit van 13 september 2010, no. 01, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117)9/13/2010
Verordening op het presidium 20121/13/2014
Financiële beheersverordening openbaar lichaam Sint Eustatius12/23/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 6]3/19/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 7]4/10/2013
Eilandsverordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting (Verordening Toeristenbelasting 2013 Sint Eustatius)6/1/2013
Verordening tot het verlenen van subsidies door het openbaar lichaam Sint Eustatius (Subsidieverordening 2013)1/1/2013
Inspraakverordening van het openbaar lichaam Sint Eustatius1/13/2014
Verordening werkgeverscommissie Sint Eustatius ex artikel 118 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba8/23/2014
Besluit tot het instellen van een commissie van deskundigen ter advisering aan de Eilandsraad over bezwaren ingediend op het ontwerp ontwikkelingsplan, ten behoeve van vaststelling van het ontwikkelingsplan1/19/2011
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 10]5/9/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 13]6/12/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 15]7/10/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 17]8/14/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 19]9/11/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 21]10/10/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 23]11/13/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 31]12/12/2013
Eilandsverordening op de hef?ng en invordering van motorrijtuigenbelasting (Verordening motorrijtuigenbelasting 2013)3/22/2013
Eilandsverordening naamgeving en nummering (adressen)10/4/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 2]1/10/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 4]2/19/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 5]3/12/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 7]4/18/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 11]5/21/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 13]6/25/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 17]7/23/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 19]9/3/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 24]9/18/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 27]11/5/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 30]11/12/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 33]12/10/2014
Referendumverordening Sint Eustatius 20146/16/2014
Eilandsverordening op de hef?ng en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)1/22/2018
Eilandsverordening op de hef?ng en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)4/13/2017
Eilandsverordening op de hef?ng en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)12/27/2013
EILANDSBESLUIT van 09 november, 2010 No. 01, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117) [A.B. 2010, no. 23]11/9/2010
EILANDSBESLUIT van 04 maart, 2011 No. 01, ter uitvoering van de Prijzenwet BES [A.B. 2011, no. 8]3/4/2011
EILANDSBESLUIT van 07 juli, 2011 No. 01, ter uitvoering van de Prijzenwet BES [A.B. 2011, no. 13]7/7/2011
EILANDSBESLUIT van 11 juli, 2011 No. 01, ter uitvoering van de Prijzenwet BES [A.B. 2011, no. 15]7/11/2011
EILANDSBESLUIT van 11 augustus, 2011 No. 02, ter uitvoering van de Prijzenwet BES [A.B. 2011, no. 18]8/11/2011
EILANDSBESLUIT van 10 oktober, 2011 No. 30, ter uitvoering van de Prijzenwet BES [A.B. 2011, no. 23]10/10/2011
EILANDSBESLUIT van 10 november, 2011 No. 1, ter uitvoering van de Prijzenwet BES [A.B. 2011, no. 25]11/10/2011
BESLUIT VAN 28 juni 2012 NO. 14 [A.B. 2012, no. 8]7/1/2012
BESLUIT VAN 24 juli 2012 NO. 24 [A.B. 2012, no. 10]7/1/2012
BESLUIT VAN 7 januari 2013 NO. 06 [A.B. 2013, no. 1]1/7/2013
BESLUIT VAN 5 februari 2013 NO. 01 “Op stuk” [A.B. 2013, no. 4]2/5/2013
Referendumverordening Sint Eustatius 2014-211/26/2014
Referendumverordening Sint Eustatius 2014-210/25/2014
EILANDSBESLUIT van 22 oktober, 2010 No. 01, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 ( P.B. 1961, no. 117) [A.B. 2010, no. 21]10/22/2010
Verordening op de eilandsraadscommissie van het openbaar lichaam Sint Eustatius12/23/2013
EILANDSBESLUIT van 08 november, 2010 No. 24, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117) [A.B. 2010, no. 22]11/8/2010
Bestuursreglement van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba4/29/2014
EILANDSBESLUIT van 09 december, 2010 No. 01, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117) [A.B. 2010, no. 27]12/9/2010
EILANDSBESLUIT van 07 juli, 2011 No. 01, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117) [A.B. 2011, no. 14]7/7/2011
EILANDSBESLUIT van 11 augustus, 2011 No. 01, ter uitvoering van de Prijzenwet BES [A.B. 2011, no. 19]8/11/2011
EILANDSBESLUIT van 10 november, 2011 No. 02, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117) [A.B. 2011, no. 26]11/10/2011
EILANDSBESLUIT van 07 December, 2011 No. 13, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117) [A.B. 2011, no. 27]12/7/2011
BESLUIT VAN 28 juni 2012 NO. 14 [A.B. 2012, no. 9]7/1/2012
BESLUIT VAN 11 september 2012 NO. 03 [A.B. 2012, no. 11]9/1/2012
BESLUIT VAN 06 november 2012 NO. 22A [A.B. 2012, no. 13]11/1/2012
BESLUIT VAN 06 december 2012 NO. 3 [A.B. 2012, no. 14]12/1/2012
BESLUIT VAN JAN 10 2013 NO. 02 [A.B. 2013, no. 2]1/10/2013
BESLUIT VAN 5 februari 2013 NO. 02 “Op stuk” [A.B. 2013, no. 3]2/5/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 5] 3/19/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 8] 4/10/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 11]5/9/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 14]6/12/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 16]7/10/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 18]8/14/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 20]9/11/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 22]10/10/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 24]11/13/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 32]12/12/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 1]1/10/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 3]2/19/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 6]3/12/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 8]4/18/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 10]5/21/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 14]6/25/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 18]7/23/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 20]9/3/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 23]9/18/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 28]11/5/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 29]11/12/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2014, no. 34]12/10/2014
Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius12/11/2013
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen met betrekking tot het verrichten van nevenarbeid door overheidsdienaren van het Openbaar Lichaam St. Eustatius (Besluit nevenarbeid)8/2/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot instelling van de Adviescommissie bezwaren uurloners inzake functiebeschrijving en inschaling (Besluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners Openbaar Lichaam St. Eustatius)7/3/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maartegelen, ter uitvoering van artikel 4 van de Monumenteneilandsverordening aanwijzing pand H.M. QUEEN BEATRIX ROAD /HOEK LOGEWEG in ORANJESTAD10/3/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maartegelen, ter uitvoering van artikel 4 van de Monumenteneilandsverordening aanwijzing het pand GUARD HOUSE of CUSTOMS HOUSE aan de Oranjebaaiweg (zeezijde) in LOWER TOWN10/3/2014
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4 van de Monumenteneilandsverordening aanwijzing object RUINE op perceel met meetbriefnummer CA 76/1970 aan de Oranjebaaiweg in LOWER TOWN10/3/2014
Verordening rechtspositie eilandsraad- en commissieleden van het openbaar lichaam Sint Eustatius12/20/2013
EILANDSBESLUIT van 05 mei, 2011 No. 01, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117) [A.B. 2011, no. 9]5/5/2011
Hondenverordening Sint Eustatius1/23/2015
Griffieverordening Sint Eustatius 20155/8/2015
Verordening regelende het onderzoek door de eilandsraad9/11/2015
Verordening op de commissie, welke de functioneringsgesprekken met de gezaghebber houdt1/23/2016
Protocol voor de accountantscontrole voor de jaarrekening van het openbaar lichaam Sint Eustatius4/30/2016
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrecht St Eustatius7/15/2016
Eilandsverordening afvalstoffen 20164/21/2018
Eilandsverordening afvalstoffen 20167/15/2016
Eilandbesluit, houdende algemene maatregelen over reis- verblijf- en representatiekosten voor dienstreizen van ambtenaren in dienst van het Openbaar Lichaam St. Eustatius4/19/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vast stelling van het proces bij afbouwing van toelagen en vergoedingen voor ambtenaren in dienst van het openbaar lichaam Sint Eustatiu (Afbouwregeling toelagen en vergoedingen)11/23/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4 van de Monumenteneilandsverordening aanwijzing pand BETHEL METHODIST CHURCH in ORANJESTAD5/4/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot het afkondigingsprocedure van besluiten2/3/2016
Besluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners 2015 Openbaar Lichaam Sint Eustatius3/5/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 31]10/13/2016
Verordening op de vertrouwenscommissie, welke de beoordeling van de door de Rijksvertegenwoordig geselecteerde kandidaten tot benoeming van de gezaghebber voorbereidt1/23/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 30]10/13/2016
Controleverordening Sint Eustatius4/30/2016
Budgethoudersregeling openbaar lichaam Sint Eustatius 20163/24/2016
Instructie voor de eilandgriffier 20162/23/2016
Mandaatregeling openbaar lichaam Sint Eustatius 20163/24/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, inhoudende het tarievenoverzicht havengelden Sint Eustatius 20165/18/2017
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, inhoudende het tarievenoverzicht havengelden Sint Eustatius 20169/2/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 33]11/16/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Benzine Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 34]11/16/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 35]12/29/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzineprijs (Brandstofprijzenbeschikking Benzine Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 36]12/29/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Verordening Motorrijtuigenbelasting 20134/1/2017
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 2]2/4/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 3]2/4/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 4]2/11/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 5]2/11/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 8]3/11/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 9]3/11/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 13]4/15/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 14]4/15/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 16]5/13/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 17]5/13/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 19]6/24/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 20]6/24/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 21]7/15/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2015, no. 22]7/15/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen inzake consignatievergoeding en toelage onregelmatige dienst voor ambtenaren in dienst van het Openbaar Lichaam St. Eustatius2/19/2015
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 7]4/20/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 8]4/20/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 13]5/18/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 14]5/18/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 16]6/22/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 17]6/22/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 24]8/19/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 22]8/10/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 23]8/10/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 25]8/19/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 28]9/16/2016
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de gasolie prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2016, no. 29]9/16/2016
Eilandsverordening Havengelden Sint Eustatius 20165/25/2017
Eilandsverordening Havengelden Sint Eustatius 20169/2/2016
Eilandsverordening Havengelden Sint Eustatius 20159/16/2015
Eilandsverordening Havengelden Sint Eustatius 20156/1/2015
Besluit van 15 mei 2018 no. 5.13/1 van de regeringscommissaris, in plaats van de eilandsraad, tot vaststelling van de Verordening op het Afkondigingsblad5/24/2018
Besluit van 15 mei 2018 no. 5.13/2 van de regeringscommissaris, handelende in plaats van het bestuurscollege, tot aanwijzing van het internetadres waarop het Afkondigingsblad wordt gepubliceerd6/1/2018
Besluit van de regeringscommissaris van 22 mei 2018 no. 5.1, handelende in plaats van het bestuurscollege en in plaats van de gezaghebber, tot vaststelling van de Mandaatregeling Sint Eustatius 20185/26/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, regeling kindertoelage Openbaar Lichaam St. Eustatius4/27/2018
Island Decree, containing general measures, for the implementation of articles 2,3 and 17 of the Eilandsverordening kinderdagverblijf AB 2009 no 141/24/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2017, no. 7]9/13/2017
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2017, no. 8]10/9/2017
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2017, no. 9]10/25/2017
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2017, no. 10]11/6/2017
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2017, no. 11]11/13/2017
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2017, no. 12]12/4/2017
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2018, no. 3]1/22/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2018, no. 4]4/10/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2018, no. 7]5/15/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2018, no. 8]5/16/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2018, no. 12]6/1/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2018, no. 14]6/5/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2018, no. 15]6/19/2018
Besluit van de waarnemend gezaghebber van Sint Eustatius d.d. 16 oktober 2017 no. 2017/516 tot vaststelling van de Noodverordening erosie klifwanden Fort Oranje en Bay path St. Eustatius (tekstplaatsing)10/16/2035
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2018, no. 20]9/1/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2018, no. 21]9/15/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2017, no. 4]4/13/2017
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2017, no. 13]12/15/2017
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Verordening Motorrijtuigenbelasting 2013 (“Besluit nummerplaten motorrijtuigenbelasting 2018”).7/7/2018
Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de olieproducten prijs (Prijzenbesluit olieproducten Sint Eustatius) [A.B. 2018, no. 19]8/1/2018