Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, houdende aanwijzing van een haven van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 1 van de Verordening havenconcessies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, houdende aanwijzing van een haven van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 1 van de Verordening havenconcessies
CiteertitelBesluit aanwijzing Groot Baai en Kool Baai
Vastgesteld doorregering
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening havenconcessies, artikel 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Geconsolideerde tekst

21-02-2013

AB 2013, GT no. 81

n.v.t.
11-07-2007nieuwe regeling

10-07-2007

AB 2007, no. 17

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, houdende aanwijzing van een haven van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 1 van de Verordening havenconcessies

 

 

Artikel 1

Als een haven van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 1 van de Verordening havenconcessies worden aangewezen:

  • a.

    de havenfaciliteiten gelegen aan en in de Groot Baai, omvattende de vrachthaven, de faciliteiten voor cruiseschepen en de A.C. Wathey Pier te Pointe Blanche, de Captain Hodge Wharf te Philipsburg, alsmede de overige wateren van de Groot Baai en de daarin aan te leggen bouwwerken, met uitzondering van de in particulier beheer zijnde havenfaciliteiten, gelegen tussen de faciliteiten te Pointe Blanche en het strand van de Groot Baai, alsmede een strook van de territoriale zee van Sint Maarten die niet verder strekt dan 200 meter gemeten vanaf de afsluitingslijn voor de Groot Baai.

  • b.

    de territoriale zee in de Kool Baai tot maximaal 200 meter voorbij de lijn die tussen de natuurlijke toegangspunten tot de Kool Baai kan worden getrokken, en de daarin aangebrachte of aan te brengen bouwwerken.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing Groot Baai en Kool Baai.

Artikel 3

[regelt de inwerkingtreding]