Regelingen van Gemeente Waterland

RegelingDatum inwerkingtreding
Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20101/1/2010
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20101/1/2010
Verordening Precariobelastingen 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20101/8/2010
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgings- rechten 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van leges 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 20104/16/2010
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffing 20101/1/2010
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels omtrent de gemeenteraad Reglement van orde gemeenteraad Waterland6/16/2017
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 12/11/2015
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 4/23/2010
Verordening op de lokale rekenkamercommissie van de Gemeente Waterland2/23/2006
Verordening Voorzieningen Wethouders, Raadsleden, Duoraadsleden en Commissieleden7/17/2015
Verordening Voorzieningen Wethouders, Raadsleden, Duoraadsleden en Commissieleden5/14/2010
Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 3/19/2010
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 20103/30/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 20109/30/2016
Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 20102/19/2016
Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 20103/28/2014
Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 20108/6/2010
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waterland 2010A9/17/2010
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 20106/22/2012
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 201010/1/2010
Inspraakverordening Waterland 200512/30/2005
Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 20034/14/2006
Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 200312/26/2003
Verordening inzake de winkeltijden van de gemeente Waterland3/28/2014
Verordening inzake de winkeltijden van de gemeente Waterland1/27/2012
Verordening inzake de winkeltijden van de gemeente Waterland7/15/2005
Verordening ambtelijke bijstand en ondersteuning1/1/2004
Algemene Subsidieverordening Waterland 20069/12/2014
Algemene Subsidieverordening Waterland 200612/30/2005
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 20077/1/2011
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 20076/1/2007
Maatregelenverordening WWB, IOAW en IOAZ 20101/1/2015
Maatregelenverordening WWB, IOAW en IOAZ 201010/1/2010
Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren6/11/2010
Handhavingsverordening Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ)6/12/2015
Handhavingsverordening Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ)6/4/2010
Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 20096/11/2010
Re-integratieverordening gemeente Waterland 20091/1/2015
Re-integratieverordening gemeente Waterland 20096/22/2012
Re-integratieverordening  gemeente Waterland 20096/11/2010
Archiefverordening9/12/2014
Archiefverordening3/26/1999
Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Waterland9/17/2010
Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren6/11/2010
Verkeersverordening Waterland10/1/1999
Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 200410/5/2013
Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 20042/2/2005
Wegsleepverordening gemeente Waterland4/19/2002
Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 20064/21/2006
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Waterland 20087/3/2009
Erfgoedverordening Gemeente Waterland 20105/31/2013
Erfgoedverordening Gemeente Waterland 20102/25/2011
Erfgoedverordening Gemeente Waterland 201010/8/2010
Parkeerverordening Waterland3/13/2009
Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Waterland 20081/1/2012
Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Waterland 20083/20/2009
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Waterland 20081/1/2012
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Waterland 20083/20/2009
Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Waterland1/1/2012
Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Waterland3/20/2009
Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 20096/1/2009
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Waterland 20092/19/2010
Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Waterland3/7/2004
Verordening leerlingenvervoer gemeente Waterland 20074/3/2015
Verordening leerlingenvervoer gemeente Waterland 20072/22/2008
Verordening op de uitgangspunten van het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële functie van de gemeente Waterland12/25/2015
Verordening op de uitgangspunten van het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële functie van de gemeente Waterland11/21/2014
Verordening op de uitgangspunten van het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële functie van de gemeente Waterland12/24/2010
Verordening op de uitgangspunten van het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële functie van de gemeente Waterland3/17/2006
Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijk begraafplaatsen5/1/2001
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Waterland11/15/2003
Subsidieverordening oud papier Gemeente Waterland 2006-20071/1/2006
Verordening naamgeving en nummering (adressen)6/3/2010
Verordening Wet Kinderopvang1/1/2013
Verordening Wet Kinderopvang11/26/2004
Verordening betreffende de volgorde van afvloeiing van het onderwijzend personeel van de openbare scholen voor basisonderwijs3/1/1994
Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels5/28/1999
Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)1/6/2014
Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)1/9/2010
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid2/1/2000
Verordening Wmo-raad gemeente Waterland 20076/1/2007
Verordening op de weekmarkt in de kern Monnickendam5/24/1993
Leidraad invorderingsbeleid gemeente Waterland7/8/2005
Bomenverordening Waterland 201010/22/2010
Bouwverordening1/1/2012
Bouwverordening1/1/2012
Bouwverordening2/25/2011
Bouwverordening2/19/1993
Verordening op de Commissie Stads- en Dorpsbeheer10/8/2010
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belasting Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Waterland 20101/1/2018
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Waterland 201012/5/2014
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Waterland 20106/11/2010
Brandbeveiligingsverordening3/16/1995
Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer9/20/1991
Verordening cliëntenparticipatie gemeente Waterland 2009 1/1/2015
Verordening cliëntenparticipatie gemeente Waterland 2009 6/11/2010
Verordening Wet inburgering gemeente Waterland4/12/2013
Verordening Wet inburgering gemeente Waterland1/1/2012
Verordening Wet inburgering gemeente Waterland1/1/2007
Verordening op de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Waterland11/1/2010
Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 20101/1/2015
Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 20106/22/2012
Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 201012/23/2010
Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20111/1/2011
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20111/1/2011
Verordening Precariobelastingen 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgings- rechten 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van leges 20119/2/2011
Verordening op de heffing en invordering van leges 20111/7/2011
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffing 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting 20111/1/2011
Verordening op de lokale rekenkamercommissie van de Gemeente Waterland 20107/11/2014
Verordening op de lokale rekenkamercommissie van de Gemeente Waterland 20103/26/2011
Bouwverordening5/25/2012
Bouwverordening1/1/2012
Subsidieverordening duurzame energie gemeente Waterland 20117/29/2011
Verordening Wmo-raad gemeente Waterland 200910/23/2009
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffing 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 201212/30/2010
Verordening op de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 201212/30/2011
Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgings- rechten 201212/30/2011
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 201212/30/2011
Verordening Precariobelastingen 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van leges 201212/23/2011
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting 20111/1/2011
Verordening dode gezelschapsdieren Waterland 20122/24/2012
Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Waterland2/24/2012
Verordening op de weekmarkten in Waterland6/15/2012
Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen7/27/2012
Aanwijzings- en delegatiebesluit trouwlocaties gemeente Waterland6/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 20131/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 20131/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 20131/1/2014
Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 201312/21/2012
Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 20131/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 201312/7/2012
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende de heffing en invordering van precariobelasting Verordening Precariobelastingen 20139/16/2016
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 20131/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 20131/1/2014
Verordening Precariobelastingen 201312/7/2012
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgings- rechten 20131/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgings- rechten 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgings- rechten 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgings- rechten 201312/7/2012
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 20131/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 201312/7/2012
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20131/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 201312/7/2012
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20131/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 201312/21/2012
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels betreffende leges Legesverordening 20139/30/2016
Verordening op de heffing en invordering van leges 20131/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van leges 20134/24/2015
Verordening op de heffing en invordering van leges 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van leges 20133/28/2014
Verordening op de heffing en invordering van leges 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van leges 201312/21/2012
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 20131/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 201312/7/2012
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffing 20131/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffing 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffing 201312/7/2012
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 201312/7/2012
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 201312/7/2012
Verordening op de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van dagtoeristenbelasting 201312/7/2012
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 201312/7/2012
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 201312/7/2011
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20131/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 201312/21/2012
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 20131/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 20131/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 20131/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 201312/21/2012
CAR-UWO gemeente Waterland1/1/2016
CAR-UWO gemeente Waterland1/1/2016
CAR-UWO gemeente Waterland11/27/2015
CAR-UWO gemeente Waterland8/21/2015
CAR-UWO gemeente Waterland7/1/2015
CAR-UWO gemeente Waterland4/10/2015
CAR-UWO gemeente Waterland4/10/2015
CAR-UWO gemeente Waterland7/1/2015
CAR-UWO gemeente Waterland4/1/2015
CAR-UWO gemeente Waterland1/23/2015
CAR-UWO gemeente Waterland1/23/2015
CAR-UWO gemeente Waterland1/23/2015
CAR-UWO gemeente Waterland7/1/2014
CAR-UWO gemeente Waterland12/1/2013
CAR-UWO gemeente Waterland8/23/2013
CAR-UWO gemeente Waterland7/1/2013
CAR-UWO gemeente Waterland3/8/2013
Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waterland1/1/2013
Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waterland1/6/2012
Marktreglement Weekmarkt Monnickendam 20131/25/2013
Aanwijzingsbesluit losloop- en opruimgebieden gemeente Waterland1/18/2013
Beleidsregels uitvoering Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 20101/1/2013
Beleidsregels uitvoering Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 201012/28/2012
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende aanwijzen plaatsen voor trouwlocaties Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland3/9/2018
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende aanwijzen plaatsen voor trouwlocaties Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland12/29/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende aanwijzen plaatsen voor trouwlocaties Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland11/18/2016
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland5/7/2016
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland3/25/2016
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland4/24/2015
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland4/3/2015
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland3/20/2015
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland2/14/2014
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland11/15/2013
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland9/13/2013
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Waterland2/1/2013
Verordening werkgeverscommissie griffier2/8/2013
Verordening Functioneringsgesprek burgemeester en raad3/15/2013
Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 20131/1/2015
Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 20136/1/2013
Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waterland 20133/29/2013
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Waterland 20133/1/2013
Aanwijzingsbesluit gevonden voorwerpen gemeente Waterland 20133/1/2013
Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 20131/1/2015
Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 20136/1/2014
Besluit vorzieningen Wmo gemeente Waterland 20136/1/2013
Beleidsregels voorzieningen Wmo gemeente Waterland 20136/1/2013
Aanwijzingsbesluit APV gemeente Waterland 20136/28/2013
Aanwijzingsbesluit APV gemeente Waterland 20136/7/2013
Welstandsnota Waterland 201312/18/2014
Welstandsnota Waterland 20137/12/2013
Welstandsnota Waterland 20136/7/2013
Beheersverordening 'Galgeriet'6/21/2013
B22 Vergoedingsregeling voor het verrichten van consignatiediensten 1/1/2016
B22 Vergoedingsregeling voor het verrichten van consignatiediensten 10/18/2013
B37 Piketregeling hard piket gemeentelijke kolom Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 7/1/2014
B37 Piketregeling hard piket gemeentelijke kolom Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 10/18/2013
Aanwijzingsbesluit APV gemeente Waterland 2013 11/1/2013
Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013 11/15/2013
Uitvoeringsregeling opleiding en ontwikkeling 1/1/2014
Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 1/1/2014
Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2013 12/28/2013
Uitvoeringsbesluit Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 7/1/2015
Uitvoeringsbesluit Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 1/10/2014
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Waterland 2013 2/14/2014
Beleidsregels evenementen binnenstad Monnickendam gemeente Waterland 2013 2/14/2014
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Waterland 2014 3/6/2015
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Waterland 2014 2/21/2014
Aanwijzingsbesluit APV campagneborden politieke partijen 6/13/2014
Uitvoeringsregeling werktijden en flexibel werken 7/1/2014
Uitvoeringsregeling melding vermoeden misstand 2014 6/13/2014
Uitvoeringsregeling hard piket gemeentelijke kolom Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 1/1/2016
Uitvoeringsregeling hard piket gemeentelijke kolom Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 7/1/2014
Verordening elektronische kennisgeving Waterland 2014 6/20/2014
Beleidsregels uitvoering artikel 2.5.30 van de bouwverordening 6/20/2014
Algemene subsidieverordening Waterland 2014 9/12/2014
Archiefverordening gemeente Waterland 2014 9/12/2014
Uitvoeringsregeling gesprekscyclus 9/19/2014
Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014 1/15/2016
Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014 2/13/2015
Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014 9/26/2014
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 1/1/2018
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 1/1/2015
Verordening Zorg voor jeugd gemeente Waterland 2015 1/1/2015
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 1/1/2015
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Waterland 2015 1/1/2015
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Waterland 2015 1/1/2015
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Waterland 2015 1/1/2015
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Waterland 2015 1/1/2015
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels voor re-integratie Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 201511/18/2016
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 20159/4/2015
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 20151/1/2015
Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 20151/1/2015
Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 20151/30/2015
Beleidsregels Krediethypotheek gemeente Waterland 20152/6/2015
Beleidsregels terugvordering- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 20152/6/2015
Beleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Waterland 20152/6/2015
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Uitvoeringsregeling maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 20152/2/2018
Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Uitvoeringsregeling maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 20151/6/2017
Uitvoeringsregeling maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 20152/26/2016
Uitvoeringsregeling maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 201511/27/2015
Uitvoeringsregeling maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 20151/1/2015
Uitvoeringsregeling Zorg voor jeugd gemeente Waterland 20151/1/2015
Uitvoeringsregeling adviesraad Wmo en Jeugdwet gemeente Waterland 20153/6/2015
Verordening leerlingenvervoer gemeente Waterland 20144/3/2015
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 20152/2/2018
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 201511/27/2015
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 20154/10/2015
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels voor re-integratiesubsidies Uitvoeringsregeling re-integratiesubsidies gemeente Waterland 201511/18/2016
Uitvoeringsregeling re-integratiesubsidies gemeente Waterland 20155/1/2015
Uitvoeringsregeling subsidies kinderopvang in het kader van sociaal medische indicatie en voorschoolse educatie gemeente Waterland 20155/16/2015
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 20156/12/2015
Lokale beleidsregels urgentie gemeente Waterland 20157/10/2015
Regionale beleidsregels urgentie Stadsregio Amsterdam 20157/10/2015
Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en duo-raadsleden gemeente Waterland 20157/17/2015
Uitvoeringsregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Waterland 20158/14/2015
Beleidsregels zorg voor jeugd gemeente Waterland 201511/13/2015
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Waterland 20159/4/2015
Uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waterland 201410/23/2015
Uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Waterland 20149/11/2015
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Waterland 201511/27/2015
Gedragscode voor leden van de raad12/11/2015
Beleidsregels salaris, toelagen en vergoedingen gemeente Waterland 20161/1/2016
Regionale Huisvestingsverordening Waterland 20163/18/2016
Regionale Huisvestingsverordening Waterland 20161/1/2016
Regionale beleidsregels urgentie Stadsregio Amsterdam 20161/1/2016
Beleidsregels fiets voor woon-werkverkeer 20161/15/2016
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 2/2/2018
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 10/1/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 4/21/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 4/21/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 3/3/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 1/27/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 1/27/2017
Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 7/15/2016
Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 7/15/2016
Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 7/15/2016
CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 6/17/2016
CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 6/17/2016
CAR-UWO Gemeente Waterland 2016 1/15/2016
Beleidsregels achterwege laten planschaderisicoanalyse3/25/2016
Beleidsregels terrassen gemeente Waterland 20167/1/2016
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op de naleving van verordeningen Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Waterland 20163/2/2018
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op de naleving van verordeningen Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Waterland 20169/9/2016
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging Mandaat, volmacht en machtigingregeling gemeente Waterland 20161/26/2018
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging Mandaat, volmacht en machtigingregeling gemeente Waterland 201611/7/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging Mandaat, volmacht en machtigingregeling gemeente Waterland 20165/12/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging Mandaat, volmacht en machtigingregeling gemeente Waterland 20169/9/2016
Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels betreffende computerregeling voor schoolgaande kindereren Beleidsregels computerregeling voor schoolgaande kinderen gemeente Waterland 20169/30/2016
Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels betreffende maatschappelijke participatie voor volwassenen Beleidsregels maatschappelijke participatie volwassenen gemeente Waterland 20169/30/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels betreffende de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Waterland 20169/30/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels betreffende de ondergrondse infrastructuur Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Waterland 20169/30/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels voor cliëntenparticipatie Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Waterland 201611/18/2016
Besluit van de burgemeester van de gemeente Waterland houdende aanwijzing cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Rozewerf Marken 201611/16/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels omtrent gemeentefinanciën Financiële verordening gemeente Waterland 201612/2/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels betreffende voorzieningen huisvesting onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waterland 201612/9/2016
Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels voor werkzaamheden die voortvloeien uit de AVOI Beleidsregels behorende bij de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Waterland 201612/16/2016
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels voor een verdere uitwerking van het gestelde in artikel 3, artikel 5, artikel 7 en artikel 15 van de AVOI Uitvoeringsregeling behorende bij de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Waterland 201612/16/2016
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels voor verdeling van kosten Schadevergoedingsregeling behorende bij de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Waterland 201612/16/2016
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterlande houdende regels voor individueel keuzebudget Beleidsregel individueel keuzebudget gemeente Waterland 20171/1/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor forensen met verblijf Verordening forensenbe­lasting 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor inzameling van afval Verordening afvalstoffenheffing 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor hondenbezitters Verordening hondenbelasting 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor gebruik van havens en kades Verordening haven-, kade- en liggelden 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor markten Verordening markt- en standplaatsgelden 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels voor parkeren Parkeerverordening Waterland 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor gebruik van openbare gemeentegrond Verordening Precariobelastingen 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor gebruik van begraafplaatsen Verordening lijkbezorgings­rechten 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor diensten van de gemeente Verordening op de heffing en invordering van leges 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor onroerend goed Verordening onroerende zaakbe­lasting 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor gebruik van diensten of gemeentebezittingen Verordening reinigingsheffing 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor het gebruik van het riool Verordening rioolheffing 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor verblijf van toeristen Verordening toeristenbelasting 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor verblijf van toeristen op vaartuigen Verordening watertoeristenbelasting 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor parkeren van voertuigen Verordening parkeerbelasting Waterland 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels voor roerende zaken Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 201712/28/2016
Besluit van de burgemeester van de gemeente Waterland houdende regels voor cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Rozewerf Marken 2016 / 201712/29/2016
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels voor standplaatsen Beleidsregels standplaatsen gemeente Waterland 2016 12/30/2016
Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels voor koek en zopie Beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland winterperiode 2016-201712/31/2016
Besluit van de burgemeester van de gemeente Waterland houdende aanwijzing gebied voor cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Rozewerf Marken 20173/15/2017
Besluit van de burgemeester van de gemeente Waterland houdende aanwijzing gebied voor cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Rozewerf Marken 20173/10/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent vermoeden misstand Uitvoeringsregeling melden vermoeden misstand gemeente Waterland 20173/17/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent renovatie en energie op het scholeneiland Monnickendam Uitvoeringsregeling voorziening voor de renovatie en het energieneutraal maken van de scholen op het scholeneiland in Monnickendam4/14/2017
Besluit van de burgemeester van de gemeente Waterland houdende aanwijzing gebied voor cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Rozewerf Marken april 20174/22/2017
Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels voor koek en zopie Beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland 20175/19/2017
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent taal Beleidsregels taaleis Participatiewet 20166/9/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende de aanwijzing van een toezichthouder Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Wmo gemeente Waterland 20178/30/2017
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent parkeervergunningen Beleidsregels parkeervergunningen Waterland 201711/8/2017
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent parkeerschijfzones Beleidsregels parkeerschijfzones Waterland 2017 11/8/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit parkeren Waterland 201711/8/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent parkeerschijfzones Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Waterland 201711/8/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent parkeerbelasting Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Waterland 201711/8/2017
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Waterland houdende regels omtrent Bibob Bibob beleidsregels Gemeente Waterland 201711/25/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels omtrent zorg voor de jeugd Verordening Zorg voor de Jeugd gemeente Waterland 20181/1/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent afvalstoffen Verordening afvalstoffenheffing 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels omtrent subsidie Algemene subsidieverordening Waterland 201712/29/2017
Besluit van het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent parkeerbehoefte laad- en losruimte Beleid Parkeerbehoefte, laad- en losruimte gemeente Waterland12/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van forensen Verordening forensenbe­lasting 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van haven-, kade- en liggelden Verordening haven-, kade- en liggelden 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van hondenbelasting Verordening hondenbelasting 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van leges 20183/23/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van leges 20181/19/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van leges 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgings­rechten 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van markt- en standplaatsengeld Verordening markt- en standplaatsgelden 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van onroerende zaakbelasting Verordening onroerende zaakbe­lasting 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van parkeerbelasting Verordening parkeerbelasting Waterland 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van precariobelasting Verordening Precariobelastingen 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van reinigingsheffing Verordening reinigingsheffing 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van rioolheffing Verordening rioolheffing 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering op roerende zaakbelasting Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 201812/29/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van toeristenbelasting Verordening toeristenbelasting 201812/29/2017
Verordening van gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende belastingregels omtrent heffing en invordering van watertoeristenbelasting Verordening watertoeristenbelasting 201812/29/2017
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent invorderingen Leidraad Invordering gemeente Waterland 20171/26/2018
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent uitvoering subsidie peuteropvang Uitvoeringsregeling subsidie peuteropvang Waterland 20182/23/2018
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent hondenuitlaatservices Beleidsregels Hondenuitlaatservices recreatiegebied Hemmeland3/23/2018