Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Gladheidbestrijding 2012-2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGladheidbestrijding 2012-2013
CiteertitelInstructie Gladheidbestrijding 2012-2013
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wegenwet, artikel 16
  2. Crow publicaties
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201220-11-2013Nieuwe regeling

19-11-2012

Het Kontakt, 5 december 2012

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie gladheidbestrijding 2012 - 2013 (Gladheidbestrijdingsplan)

Vastgesteld in submandaat door teamleider gemeentewerken op 19 november 2012

 

De winter staat weer voor de deur. Dat betekent dat gladheid kan ontstaan. De gemeente heeft een gladheidbestrijdingsplan. Daarin staat hoe de gladheid wordt bestreden. In dat plan zijn ook opgenomen de wegen en de straten waar gestrooid wordt.

 

Waar wel en waar niet wordt gestrooid

In het gladheidbestrijdingsplan staan de wegen vermeld, te weten de hoofdroutes (doorgaande routes) met aanliggende fietsstroken, de vrijliggende fietspaden en de bijzondere locaties waar gestrooid zal worden. Onder de bijzondere locaties wordt ondermeer verstaan de wegen bij scholen, dokterspraktijken, senioren complex, winkels en kinderdagverblijven e.d. Daarnaast blijft een groot aantal wegen over waar niet zal worden gestrooid. Dit is onvermijdelijk. Meestal zijn dat wegen in de directe woonomgeving. Hier moet men dus extra voorzichtig zijn. De te strooien wegen, in het bijzonder geldt dat voor de woonkernen, zijn zodanig gekozen dat iedereen binnen een redelijke afstand van de woning op een weg uitkomt waar wel gestrooid wordt.

 

Extreme situaties

Er kunnen grote problemen ontstaan bij extreme weersomstandigheden. Vooral op wegen en overige straten die niet gestrooid zijn. Deze worden achteraf gestrooid en pas dan wanneer de hoofdroute en de fietspaden met de bijzondere locaties goed begaanbaar zijn en blijven.

Ondanks het gebruik van meer wegenzout zal het effect van achteraf (curatief) strooien minimaal zijn. Dat komt doordat over deze wegen te weinig verkeer rijdt om het gewenste resultaat te bereiken.

 

Veiligheid voorop/eigen verantwoordelijkheid

Het wegenzout dat wordt gestrooid komt in ons milieu terecht. We dienen dan ook zuinig met het gebruik van wegenzout om te gaan. Daar staat tegenover dat de veiligheid in het verkeer voorop staat. De gemeente zal er alles aan doen om deze veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Maar bij gladheid heeft de weggebruiker ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedere weggebruiker moet bij gladheid uiteraard (extra) voorzichtig zijn. Deelnemen aan het verkeer tijdens de gladheid brengt risico’s met zich mee. Als er gestrooid is betekent dit nog niet dat de wegen niet glad kunnen zijn. De gemeente kan geen garantie geven. Via de verkeersinformatie op radio, televisie en Internet waarschuwt men over het algemeen ruim van te voren voor gladheid.

 

Schade

Een gemeente die een gladheidbestrijdingsplan heeft en dit naar behoren uitvoert, is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de gladheid.

 

Strooien van trottoirs en werkzaamheden door burgers en instellingen

De gemeente Aalburg strooit geen wegenzout op de trottoirs. Hiervoor doet de gemeente een dringend beroep op haar inwoners. Burgers en instellingen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en de trottoirs goed begaanbaar te houden.

 

Verkoop wegenzout

De gemeente verkoopt of verstrekt geen wegenzout aan particulieren. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor locaties waar senioren complexen zijn gevestigd. Hiervoor zijn bijzondere afspraken gemaakt met de betrokkenen van de wooncorporaties.

 

Klachten

De gemeente evalueert na de gladheidperiode de gladheidbestrijding. Als u klachten heeft over de gladheidbestrijding kunt u het volgende nummer van de gemeente bellen: (0416) 698753 en/of 698752. Buiten kantooruren kunt u bij calamiteiten gebruik maken van het daarvoor bestemde antwoordapparaat van de gemeente Aalburg. U belt hiervoor het nummer (0416) 698700.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coordinator van de gladheidbestrijding van de gemeente. Hiervoor kunt u de teamleider van gemeentewerken benaderen, de heer J. (Jean) de Kock, (0416) 698753 en/of 698752.

Het plan “Instructie gladheidbestrijding” en een overzichtstekening van de strooiroute kunt u iedere werkdag tijdens de winterperiode 2011-2012 (november t/m maart) tussen 8.30 uur en 12.30 uur inzien in het “Aalburg loket”.

 

DE STROOIROUTES

Hierna zijn de belangrijkste wegen genoemd die opgenomen zijn in de strooiroutes. De straten zijn ingedeeld per kern.

Deze wegen (inclusief de aanliggende fietsstroken) vormen de hoofdroute en worden preventief gestrooid (de volgorde is niet de te rijden strooiroute). Overige informatie m.b.t. andere wegen en bijzondere locaties zijn omschreven in het ter inzage liggende plan “Instructie gladheidbestrijding 2011-2012”.

 

Veen

Bagijnhof, Veensesteeg, Tuinstraat, Wielstraat, Maasdijk, Veerstoep (pont Veen- Aalst), Grotestraat, Witboomstraat, Schmitzstraat, Nieuwstraat, Van der Loostraat, Mussentiend, Juliana van Stolbergstraat (excl. oostelijk gedeelte en de rondweg bij de speeltuin) en de Wilhelminastraat (aansluiting op de Hardenbergh).

 

Wijk en Aalburg

Groeneweg, Rivelstraat, Robberdestraat, Bosseweg , Veldstraat, Dodesteeg, Zwaanheuvel en Zwaanheuvelsedijk, Wijksestraat, Perzikstraat, Ambachtstraat, Kerkverreweide, Vroonhoeve, gedeelte Kapitein van der Maadenstraat en gedeelte Vlasakker (schoolroute basisschool “de Hoeksteen”), Berenhoeksestraat, Aalburgsestraat (excl. het westelijk gedeelte, zogenaamd ‘D Ulven), Polstraat, Kortestraat, Langestraat, Maasdijk, Engelsestoof, Den Oudert, Korvertweg, De Kroon, Torenstraat, Grote Kerkstraat, Moorreesstraat, De Galerij en de Markt (winkelcentrum), Tempelierstraat, Herrebeugel, Oude Kerkstraat, Schoolstraat, Bergstraat, Anjelierstraat, Parallelweg en de Biesheuvelweg. De voormalige weg van de Provincie Noord Brabant de “Kromme Nol” en de brug “Heusdens Kanaal” (gedeeltelijk Provincie Gelderland).

 

Genderen

Lange Pad, Klaverplak, Kleibergsestraat, Genderensedijk (gedeelte tussen Provincialeweg Zuid en Hoofdstraat), Hoofdstraat, Kelderstraat, Kerkstraat, Hoefstraat, Doeverensestraat, Tol, Nieuwe Steeg (schoolroute Genderen Eethen) en Elsdijk. Meerstraat (waterleidingbedrijf).

 

Eethen

Biesheuvelweg. Kleibergsestraat, Oude Weidesteeg, Nieuwe Steeg, Molensteeg, Raadhuisstraat en De Korten Bruggert (af- en toerit Provincialeweg Zuid- Raadhuisstraat).

 

Babyloniënbroek

Broeksestraat, Hillsestraat en Oude Weidesteeg, Eendenveld en Mostaardweg.

 

Drongelen

Tol, Kruisstraat, Eindsestraat en Gansoyen (excl. het oostelijke gedeelte) en Veerstoep (pont Drongelen- Waalwijk).

 

Meeuwen

Meeuwensesteeg, Baan, Parallelweg, Matersteeg, Moleneind (tussen Matersteeg en Dorpsstraat), Dorpsstraat (excl. westelijk gelegen zijweg naar boerderij), Dijksteeg, Zuiderbroeksedijk en Meeuwensedijk.

 

Vrijliggende fietspaden en/of fietsroutes

De volgende vrijliggende fietspaden en/of fietsroutes worden preventief gestrooid (de volgorde is niet de te rijden strooiroute).

Groeneweg, Wijksestraat, Perzikstraat, Berenhoeksestraat, Aalburgsestraat, Kortestraat, Polstraat, Molesteeg, de fietsroute van de Bergsche Maasdijk tussen Drongelen (Kruisstraat) en Genderen (Tol). De fietspaden over de Nederhemertsebrug / keersluis (gedeeltelijk Provincie Gelderland). De fietspaden parallel gelegen aan de Provinciale weg over de Heusdensebrug richting carpoolplaats de “Kromme Nol” e.d. worden gestrooid in het kader van plan van aanpak van de Provincie Noord Brabant.