Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Regeling kwijtschelding belastingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding belastingen 2013
CiteertitelRegeling kwijtschelding belastingen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling kwijtschelding belastingen 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 255
 2. Uitvoeringsregeling invordering 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

18-12-2012

Het Kontakt, 27 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding belastingen 2013

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2012

Regeling kwijtschelding belastingen 2013
 • I.

  Voor de berekening van het bedrag van de kwijtschelding, worden de kosten vanbestaan, bedoeld in artikel 13 van de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteldop 100% van de normuitkering die de belastingschuldige naar de maatstaven van hetBijstandsbesluit landelijke normering per maand telkens zou kunnen krijgen.

 • II.

  Vast te stellen dat bij de invordering van de onderstaande belastingen geenkwijtschelding zal worden verleend, zoals bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet1990:

  • a.

   Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2012;

  • b.

   Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2012;

 • III.
  • 1.

   Het “Besluit kwijtschelding belastingen 2012" van 13 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de verruimde kwijtscheldingsnormen, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich vóór 1 januari 2012 hebben voorgedaan.

  • 2.

   Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

  • 3.

   De datum van ingang van het besluit is 1 januari 2013.

  • 4.

   Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit kwijtschelding belastingen 2013".