Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Loslopen en verontreiniging honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLoslopen en verontreiniging honden
CiteertitelVoorschriften loslopen en verontreiniging honden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. APV, art. 2.4.17
  2. APV, art. 2.4.18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2008Nieuwe regeling

28-04-2008

Het Kontakt, 28-05-2008

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Loslopen en verontreiniging honden

 

 

Artikel 1  

(ter uitvoering van art. 2.4.17 en 2.4.18 APV)Vastgesteld door het college op 28 april 2008 Algemeen:Uw hond uitlaten: uw hond vindt het vast heerlijk en u misschien ook. Maar voor veel mensen is het ook een bron van ergernis: hondenpoep op het trottoir, op de speelplaats of onder de schoenen. Over het “hoe” van het uitlaten weet u zelf het beste. Over het “waar” heeft de gemeente wat te vertellen.

Voor de leesbaarheid van deze voorschriften verstaan we onder:• Uitlaatplaats: gebied waar honden aangelijnd hun behoefte mogen doen en waar de verontreiniging niet opgeruimd hoeft te worden.

WAT MAG WEL EN WAT MAG NIETVerboden gebiedenU mag bijna overal in de gemeente met uw hond komen. Op enkele plaatsen geldt echter een verbod voor honden. Dat zijn: kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden.LoslopenBinnen de bebouwde kommen van de 7 dorpen in de gemeente mogen honden niet loslopen. De grens van de bebouwde kom is met borden aangegeven. In de gebieden binnen de komborden geldt dus een aanlijnplicht (ook op de begraafplaatsen met omliggend groen).

Buiten de bebouwde kommen mag u uw hond lekker los laten lopen, maar niet op de daar gelegen begraafplaatsen met omliggend groen. Op die plek dient uw hond wel aangelijnd te zijn. Uiteraard mag uw hond geen overlast geven aan anderen (mens en dier) en u dient voldoende toezicht op uw hond te houden.

Dus: Loslopen? Alleen buiten de bebouwde kom.UitlatenDe hoofdregel luidt, dat hondeneigenaren verplicht zijn de uitwerpselen van hun dieren op te ruimen. Deze opruimplicht is van toepassing op openbaar gebied binnen de bebouwde kommen.

Op enkele terreintjes mag u uw hond uitlaten, weliswaar aangelijnd, maar hoeft u zich geen zorgen te maken over de verontreiniging. Deze hondenuitlaatplaatsen bevinden zich op de volgende plaatsen::• Anjelierstraat, naast perceelnummer 28 te Wijk en Aalburg• Kerkverreweide, tegenover de speelplaats, te Wijk en Aalburg• Groeneweg/Bagijnhof te Veen ( uitlaatplaats is gemarkeerd met bordjes, alleen op deze plaats hoeft aanlijnen niet)

De opruimplicht buiten de bebouwde kommen is wat anders geregeld. De uitwerpselen in de onverharde bermen hoeft u niet op te ruimen. Dat betekent, dat er een opruimplicht geldt voor alle andere gedeelten van de weg en ook voor de daaraan gelegen begraafplaatsen met omliggend groen.VoorzieningenOp diverse plaatsen zijn hondenpoepbakken geplaatst. U kunt gratis een hondenpoepzakje meenemen en het zakje met de uitwerpselen in de bakken deponeren. Deze voorzieningen staan aan de:• Katalijnestraat/Herrebeugel te Wijk en Aalburg• Violierstraat/Seringstraat te Wijk en Aalburg• Akkerstraat/Van der Beekstraat te Genderen• Van der Beekstraat tegenover de school te Genderen• Hoofdstraat/Weidestraat te Genderen.HerkenbaarheidElke hond die op straat komt moet een halsband dragen of een ander kenmerk hebben, waardoor de hondenbezitter direct te achterhalen is (bijv. naamplaatje, penning, opdruk in halsband)Toezicht en handhavingHondenbezitters kunnen door buurtbewoners worden aangesproken wanneer zij zich niet aan de regels houden. Overtredingen van het aanlijngebod en het verontreinigingsverbod zijn delicten die in aanmerking komen voor een bekeuring door politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).InformatieHeeft u suggesties of wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met de afdeling Openbare Werken. Telefoonnummers (0416) 698752 of 698753.

1  

399px
(ter uitvoering van art. 2.4.17 en 2.4.18 APV)Vastgesteld door het college op 28 april 2008