Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Beheersverordening Waddenzee en Noordzee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Waddenzee en Noordzee
CiteertitelBeheersverordening Waddenzee en Noordzee
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.38, lid 1
  2. Gemeentewet, artikel 139

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2015Nieuwe regeling

28-10-2015

Digitaal gemeenteblad GVOP 21 oktober 2015

RB5-9-15

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Waddenzee en Noordzee

 

 

Artikel 1  

De beheersverordening Waddenzee en Noordzee is te raadplegen via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0060.BVWD2014-VG01