Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en woz-ambtenaar 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en woz-ambtenaar 2006
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en woz-ambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Apeldoorn, art. 2.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2013nieuwe regeling

11-01-2006

Weekend Totaal, 2005-12-23

collegevoorstel 003705479

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR EN WOZ-AMBTENAAR 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente

Apeldoorn;

BESLUITEN:

Enig-artikel

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar: de teamleider Administratie en Invordering.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college d.d. 11 januari 2006

Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 23 december 2005

Inwerking getreden d.d. 1 januari 2006