Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Besluit algemeen en machtiging belastingbevoegdheden college

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit algemeen en machtiging belastingbevoegdheden college
CiteertitelBesluit algemeen en machtiging belastingbevoegdheden college
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op de artikelen 63 en 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

10-12-2012

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 19 december 2012

Collegevoorstel 2012-028912

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit algemeen mandaat en machtiging belastingbevoegdheden college

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

 

gelet op de artikelen 63 en 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 • 1.

  De gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en diens plaatsvervangers, te mandateren om namens haar:

  • a.

   artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen;

  • b.

   artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen;

  • c.

   Cassatie bij de Hoge raad in te stellen en het verweer in cassatie te voeren in belastingprocedures betreffende de gemeentelijke belastingen en heffingen.

 • 2.

  De gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet en diens plaatsvervangers, te mandateren om namens haar de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de gemeentewet.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013 en vervangt het besluit van 1 april 1998.

 

Aldus vastgesteld door het college d.d. 10 december 2012

Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d. 19 december 2012

In werking getreden d.d. 1 januari 2013