Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

LIJST ALS BEDOELD IN ARTIKEL 25, LID 3, VAN DE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN (PRESENTIEGELD)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLIJST ALS BEDOELD IN ARTIKEL 25, LID 3, VAN DE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN (PRESENTIEGELD)
CiteertitelLIJST ALS BEDOELD IN ARTIKEL 25, LID 3, VAN DE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN (PRESENTIEGELD)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 44 en 95 tot en met 97 en 147 van de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017Onbekend

22-12-2016

Officielebekendmakingen d.d. 1 maart 2017

2016-003313

Tekst van de regeling

Intitulé

LIJST ALS BEDOELD IN ARTIKEL 25, LID 3, VAN DE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN (PRESENTIEGELD)

 

 

 

 • Ø

  de adviesraden VWI en WMO

 • Ø

  de Onafhankelijke bezwarencommissie

 • Ø

  de Begeleidingscommissie Sociaal Statuut

 • Ø

  de Commissie Van werk naar werk

 

Vastgesteld door het college d.d. 22 december 2016

Datum inwerkingtreding d.d. 1 januari 2017