Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Tarieventabel leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel leges 2011
CiteertitelTarieventabel leges 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 Legesverordening 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201001-01-2012Onbekend

07-10-2010

Apeldoorns Stadsblad, 8 december 2010

120/2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel leges 2011

De raad van de gemeente Apeldoorn,

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 augustus 2010, nr. 120/2010;

gelet op artikel 2 van de Legesverordening 2011

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Tarieventabel leges 2011

 

 

 

 

De raad van de gemeente Apeldoorn;

 

 

 

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 augustus 2010, nr. 120/2010;

 

 

 

 

gelet op artikel 2 van de Legesverordening 2011;

 

 

 

 

BESLUIT:

 

 

 

 

 

vast te stellen de navolgende Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2011.

 

 

 

 

 

 

Indeling tarieventabel

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijziging zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

Hoofdstuk10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

 

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

Huwelijksvoltrekking/partnerregistratie

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

 

 

1.1.1.1

op maandag t/m donderdag van 09.00 t/m 11.00 uur

€ 181,90

1.1.1.2

op maandag t/m donderdag van 12.00 t/m 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 t/m 11.00 uur

 

 

 

€ 265,90

1.1.1.3

op dinsdag om 08.30 en 09.00 uur kosteloos in de trouwkamer van het Stadhuis

 

1.1.1.4

vrijdag van 12.15 t/m 16.00 uur

€ 404,95

1.1.1.5

buiten de in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 aangegeven tijdstippen op

 

1.1.1.5.1

maandag t/m donderdag

€ 319,40

1.1.1.5.2

vrijdag

€ 459,15

1.1.1.5.3

zaterdag

€ 598,90

1.1.1.6

Voor de voltrekking van een huwelijk op een andere locatie dan het Raadhuis/Stadhuis geldt een toeslag van:

 

 

 

€ 50,85

 

 

 

 

Trouwboekjes

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.2.1

het verstrekken van een trouwboekje

€ 14,35

1.1.2.2

het verstrekken van een trouwboekje in een leren omslag

€ 28,70

 

 

 

 

Getuigen

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

 

 

 

€ 11,50

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag instellen van een onderzoek in de bij de afdeling Burgerzaken berustende registers van de burgerlijke stand, per inlichting

 

 

 

€ 4,55

 

 

 

 

Uittreksel/afschrift

 

1.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand of het verstrekken van een verklaring van huwelijkstoestemming is conform de tarieven zoals deze zijn bepaald in het Legesbesluit Burgerlijke Stand.

 

 

Bij de vaststelling van deze tarieventabel bedraagt:

 

1.1.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand conform het legesbesluit Burgerlijke Stand

€ 11,50

1.1.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van huwelijkstoestemming conform de onder c genoemde stukken van het Legesbesluit Burgerlijke Stand

€ 20,70

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

 

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende reisdocumenten is conform het maximumtarief zoals dit door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld.

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

 

 

€ 50,90

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 56,90

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

 

 

 

 

 

€ 50,90

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

 

 

 

€ 8,95

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

 

 

 

€ 20,95

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

 

 

 

€ 15,00

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

 

 

 

€ 8,97

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

 

 

 

€ 42,85

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 41,00

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.1.5 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Het tarief als bedoeld in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van:

€ 19,50

1.2.5

De tarieven in de onderdelen 1.2.1.1 t/m 1.2.1.3 worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overgelegd, verhoogd met:

€ 20,80

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

 

Het legestarief rijbewijs bestaat uit een rijksdeel en een gemeentelijk deel.

 

 

Indien het rijksdeel wordt gewijzigd, worden de bedragen van de

 

 

rijbewijstarieven met hetzelfde bedrag gewijzigd.

 

 

 

 

 

Mocht er gedurende het jaar sprake zijn van een door het Ministerie

 

 

van VWS vastgesteld maximumtarief voor het verstrekken van rijbewijzen

 

 

dan zal dit tarief worden ovegenomen.

 

 

Dit geldt voor de bepalingen 1.3.1 en 1.3.2. Dit heeft geen effect

 

 

op het vermissingstarief, bepaling 1.3.3, noch op de bepaling van

 

 

de spoedaanvraag, 1.3.4.

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 43,40

1.3.2

tot het vernieuwen van een rijbewijs voor 70-jarigen en ouder en voor aanvragers in het bezit van een medische indicatie waarvoor de geldigheidsduur wordt beperkt

€ 34,50

1.3.3

Het tarief als bedoeld in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.2 wordt , indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag - anders dan door overmacht - niet compleet kan worden overgelegd, verhoogd met

€ 20,80

1.3.4

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.2 worden bij een spoedaanvraag verhoogd met een bedrag van

 

 

 

€ 33,50

 

 

 

Hoofdstuk4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van een uittreksel voor een persoon

€ 7,45

1.4.2.2

tot het verstrekken van een uittreksel voor meerdere personen

€ 8,90

1.4.2.3

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 7,45

1.4.2.4

tot het verstrekken van gegevens aan instellingen c.q. organisaties met een godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal of weldadig doel dan wel voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit, per verstrekking

€ 1,40

1.4.2.5

tot het verstrekken van gegevens aan instellingen c.q. organisaties waarvan de elektronische bevraging van de GBA aantoonbaar is mislukt

€ 2,27

 

 

 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.3.1

om een selectie van personen uit het geautomatiseerde GBA-bestand per standaardselectie

 

 

 

€ 780,60

1.4.3.1.1

vermeerderd per aantal te selecteren personen van:

 

 

1 t/m 500 met

€ 60,25

 

501 t/m 1.000 met

€ 120,50

 

1.001 t/m 1.500 met

€ 180,85

 

1.501 t/m 2.000 met

€ 241,10

 

2.001 t/m 2.500 met

€ 301,35

 

2.501 t/m 3.000 met

€ 361,65

 

3.001 t/m 3.500 met

€ 421,90

 

3.501 t/m 4.000 met

€ 482,15

 

4.001 t/m 5.000 met

€ 542,45

 

5.001 t/m 155.000 met

€ 602,70

1.4.3.1.2

vermeerderd met:

 

 

indien afgedrukt op etiketten per 50 stuks

€ 6,00

 

indien de selecties verstrekt worden op CD

€ 20,95

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de GBA voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 

€ 8,30

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bijzondere inlichtingen onafhankelijk van het resultaat, die worden verstrekt over niet met naam of adres aangeduide personen of groepen van personen, waarvoor de GBA moet worden doorlopen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 8,30

1.4.6

Het tarief bedraagt voor inzage door middel van een afschrift van de eigen GBA-persoonslijst

€ 6,00

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

1.7.1.1

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering, per stuk

€ 5,75

 

een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.1.2

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 125,90

1.7.1.3

op de openbare besluitenlijst

€ 138,95

1.7.1.4

op de raadsvoorstellen

€ 113,90

1.7.1.5

op de agenda's van de raadscommissies

€ 12,65

 

 

 

1.7.1.6

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006

€ 23,05

1.7.1.6.1

een aanvulling op de onder 1.7.1.6 genoemde verordening, per bladzijde

€ 0,15

1.7.1.7

beleidsnota's met

 

1.7.1.7.1

minder dan 15 bladzijden

€ 2,85

1.7.1.7.2

15 of meer bladzijden, doch minder dan 25 bladzijden

€ 6,30

1.7.1.7.3

25 of meer bladzijden

€ 9,75

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

Gemeentelijk beperkingenregister

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,55

 

 

 

 

Kadaster

 

1.8.2

Het tarief voor het verstrekken van kadastrale informatie bedraagt het perceel

€ 11,55

 

 

 

 

Digitale gemometrische informatie

 

1.8.3

Het tarief voor het verstrekken van digitale informatie uit het geometrisch basisbestand bedraagt per ha:

 

1.8.3.1

voor bebouwde gebieden

€ 49,90

1.8.3.2

voor industriegebieden

€ 25,20

1.8.3.3

voor landelijke gebieden

€ 6,35

 

 

 

 

Uitzetten rooilijnen en peilhoogten

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitzetten van een rooilijn en/of de peilhoogte

 

1.8.4.1

voor de bouw van een woning per woning

€ 65,10

1.8.4.2

voor de bouw van elk ander bouwwerk als bedoeld in 1.8.4.1

€ 197,45

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 7,45

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een diploma

€ 8,10

 

tot een maximum van

€ 25,45

1.9.4

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,45

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 14,25

1.10.2

Onverminderd het bepaalde in 1.10.1 bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of een uittreksel van in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

 

 

 

€ 14,25

1.10.2.2

een als afschrift gewaarmerkte kopie van een in het gemeentearchief berustende authentieke akte

€ 7,85

 

vermeerderd met het bedrag voor gemaakte fotokopieën

 

 

 

 

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een fotokopie van archiefbescheiden per pagina:

 

 

 

 

1.10.3.1

met een formaat A4 of folio

€ 0,35

1.10.3.2

met een formaat A3

€ 0,60

1.10.3.3

met een reader-printer formaat A2 (inclusief handlingskosten)

€ 4,05

1.10.3.4

met een reader-printer formaat A4

€ 1,05

1.10.3.5

met een reader-printer formaat A3

€ 1,35

 

 

 

1.10.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een opdracht tot het leveren van foto's bedraagt bij een formaat van:

 

 

 

 

1.10.4.1

10x15 cm

€ 7,10

1.10.4.2

13x18 cm

€ 8,40

1.10.4.3

18x24 cm

€ 12,65

 

 

 

1.10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een fotokopie van stukken behorende bij een bouwvergunning bij een formaat van:

 

 

 

 

 

 

 

1.10.5.1

A4

€ 1,05

1.10.5.2

A3

€ 1,90

1.10.5.3

A2

€ 3,15

 

verhoogd met een evenredig bedrag op basis van de papierlengte in centimeters van de geleverde kopie

 

1.10.5.4

A1

€ 4,55

 

verhoogd met een evenredig bedrag op basis van de papierlengte in centimeters van de geleverde kopie

 

1.10.5.5

A0

€ 5,90

 

verhoogd met een evenredig bedrag op basis van de papierlengte in centimeters van de geleverde kopie

 

 

 

 

1.10.6

Het tarief bedraagt voor een verzoek om uitleningen van archiefbescheiden, per uitlening

€ 28,45

 

exclusief de verzendkosten

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

 

 

 

Omzettingsvergunning

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omzettingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1 van de Verordening voor kamerverhuurpanden juncto artikel 30, eerste lid, sub c van de Huisvestingswet

€ 402,00

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een omzettingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1 van de Verordening voor kamerverhuurpanden juncto artikel 30, eerste lid, sub c van de Huisvestingswet

€ 315,35

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op naam van een andere rechthebbende overschrijven van een eerder verleende omzettingsvergunning

€ 45,85

1.11.4

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in 1.11.1 en 1.11.2 deze aanvraag wordt ingetrokken, voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

 

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

 

 

 

 

Garantie ten behoeve van een hypotheek

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijzigingsbesluit van de gemeentegarantie ten behoeve van een omzetting van de financieringsvorm, het wijzigen of oversluiten van de lening bij een andere financier, dan wel het verlenen van ontslag uit (hoofdelijke) aansprakelijkheid bij vertrek van één van de contractpartijen

€ 83,55

 

 

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

 

 

 

 

Commerciële standplaatsvergunning

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning op grond van artikel 5.2.3 van de Algemene plaatselijke verordening 2006:

 

1.14.1.1

voor het innemen van een standplaats voor 5 jaar op gemeentegrond

€ 181,90

1.14.1.2

voor het innemen van een standplaats voor 5 jaar op particuliere grond

€ 107,45

1.14.1.3

voor het innemen van een standplaats voor één of meer (aaneensluitende) dagen op gemeente- of particuliere grond

€ 35,05

 

 

 

 

Sollicitantenlijst markten

 

1.14.2.1

Het tarief bedraagt voor de eerste melding op een sollicitantenlijst ex. artikel 7 van de Nadere regels behorende bij de marktverordening, per melding per sollicitantenlijst.

€ 26,40

1.14.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een herhalingsverzoek tot handhaving op de sollicitantenlijst ex. art. 7 van de nadere regels behorende bij de marktverordening, per melding per sollicitantenlijst.

€ 15,80

 

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.15.1.1

een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet of een besluit op grond van de Winkeltijdenverordening

€ 46,65

1.15.1.2

een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet of een besluit op grond van de Winkeltijdenverordening voor een geheel kalenderjaar

€ 314,75

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

 

 

 

Aanwezigheidsvergunning

 

1.16.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen bedraagt:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 22,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

 

 

 

€ 90,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

Vangt de belastingplicht aan gedurende het kalenderjaar, dan worden de leges geheven over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een kalendermaand wordt gerekend voor een volle

 

 

 

 

 

 

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

 

 

€ 46,65

 

 

 

 

Exploitatievergunning

 

1.16.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een speelhal, als bedoeld in art 2.3.3.2. van de Algemene plaatselijke verordening 2006, bedraagt

€ 431,85

1.16.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een speelgelegenheid, als bedoeld in art 2.3.5.1. van de Algemene plaatselijke verordening 2006, bedraagt

€ 1.421,75

 

 

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

 

 

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 477,55

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestrating, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,15

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,90

 

Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

 

 

 

 

 

 

€ 477,55

1.18.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.18.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 44,10

1.19.2

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor het berijden van het voetgangersdomein per dag

 

 

 

 

 

 

€ 17,65

 

tot een maximum per maand van

€ 98,75

1.19.3

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van RVV-ontheffingen anders dan het berijden van het voetgangersdomein per dag

€ 17,65

 

tot een maximum per maand van

€ 98,75

1.19.4

tot het verkrijgen van een permanente ontheffing van een geslotenverklaring of het berijden van het voetgangersdomein

€ 98,75

1.19.5

tot het verkrijgen van een duplicaat van een verloren ontheffing

€ 15,55

1.19.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een ontheffing voetgangersdomein

€ 15,55

1.19.7

tot het verkrijgen van een vervangende pas voor de bediening van de automatische afsluitelementen na verlies of onbruikbaar raken (anders dan door normaal gebruik of slijtage) van de oude pas

 

 

 

 

 

 

€ 17,65

 

 

 

1.19.8

Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 49 van het Besluit Administratieve bepalingen wegverkeer bedraagt voor:

 

 

 

 

1.19.8.1

het aanvragen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder 1x in de 5 jaar

 

 

 

€ 75,50

1.19.8.2

het aanvragen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als passagier 1x in de 5 jaar

 

 

 

€ 75,50

1.19.8.3

het aanvragen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder 1x in de 5 jaar

 

 

 

€ 75,50

1.19.8.4

het aanvragen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart als passagier 1x in de 5 jaar

 

 

 

€ 75,50

1.19.8.5

het wijzigen van het kentekennummer of van de naam van de persoon op een reeds verstrekte gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

€ 15,10

1.19.8.6

het vervangen van een gehandicaptenparkeerkaart in verband met diefstal of verlies

€ 50,25

 

 

 

1.19.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het toewijzen van een parkeerplaats

 

 

 

€ 75,50

 

 

 

 

Parkeervergunningen

 

1.19.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de parkeerverordening 2004:

 

 

 

 

1.19.9.1

voor een bewoners parkeervergunning

€ 18,90

1.19.9.2

voor een zakelijke vergunning (inclusief part-time)

€ 83,75

1.19.9.3

voor een parkeervergunning anders dan bedoeld in onderdelen 1.19.9.1 en 1.19.9.2

€ 28,60

 

 

 

1.19.9.4

voor het aanbrengen van een wijziging in een bewonersvergunning

€ 6,30

1.19.9.5

voor het aanbrengen van een wijziging in een zakelijke vergunning (inclusief part-time)

€ 12,55

1.19.9.6

voor het aanbrengen van een wijziging in een vergunning als bedoeld in onderdeel 1.19.9.3

 

 

 

€ 6,30

 

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

 

Verklaring in het bijzonder belang van de aanvragers

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring, waarvan de afgifte door particulieren kan worden verlangd

 

 

 

€ 7,45

 

 

 

 

Inzamelmiddelen

 

1.20.2

Het tarief voor de vervanging van een mini container voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door een minicontainer met een ander volume bedraagt per keer

€ 43,80

1.20.2.1

Het tarief voor de levering aan huis van een extra 240 liter minicontainer voor rest -of gft afval of in geval van een verwijtbare vervanging daarvan bedraagt

€ 90,35

1.20.2.2

Het tarief voor de levering aan huis van een extra 140 liter minicontainer voor rest -of gft afval of in geval van een verwijtbare vervanging daarvan bedraagt

€ 82,75

1.20.2.3

Het tarief voor de vervanging van een grofvuilpas bedraagt

€ 18,45

1.20.2.4

Het tarief voor de vervanging van een milieupas bedraagt

€ 18,45

1.20.2.5

Het tarief voor het plaatsen van een kantelslot op een container voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bedraagt

€ 53,75

 

 

 

 

Historische informatie

 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van historische informatie over (bedrijfsmatige) activiteiten op locaties bij een kadastrale oppervlakte van het te beoordelen perceel van:

 

1.20.3.1

0 - 0,1 ha

€ 162,80

1.20.3.2

0,1 - 0,5 ha

€ 217,00

1.20.3.3

0,5 - 1 ha

€ 275,65

1.20.3.4

1 ha of meer

€ 325,55

 

 

 

 

Naturalisatie

 

1.20.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie en/of optie is conform het tarief, zoals dit is vastgesteld door het Ministerie van Justitie.

 

 

Bij de vaststelling van deze tarieventabel is dit voor een aanvraag:

 

1.20.4.1

betreffende een enkelvoudig verzoek in de hoge tariefgroep

€ 567,00

1.20.4.2

betreffende een gemeenschappelijk verzoek in de hoge tariefgroep

€ 517,00

1.20.4.3

betreffende een enkelvoudig verzoek in de lage tariefgroep

€ 719,00

1.20.4.4

betreffende een gemeenschappelijk verzoek in de lage tariefgroep

€ 669,00

1.20.4.5

betreffende een optieverklaring

€ 148,00

1.20.4.6

betreffende een optieverklaring gemeenschappelijk

€ 253,00

1.20.4.7

betreffende meenaturaliserende kinderen

€ 85,00

 

 

 

 

Algemeen

 

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.5.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,55

1.20.5.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,15

1.20.5.3

een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 16,65

1.20.5.4

indien op aanvraag een beschikking op een CD wordt aangeleverd, wordt het desbetreffende tarief, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, verhoogd met

€ 16,65

1.20.5.5

stukken of uittreksels, die op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina

€ 0,80

 

met een minimum van

€ 2,55

1.20.5.6

Te laat ingediende aanvragen ingevolge artikel 1.3 van de Algemene plaatselijke verordening 2006 kunnen, als niet wordt besloten deze buiten behandeling te laten, worden behandeld volgens een spoedprocedure. Het extra tarief voor het volgen van deze spoedprocedure bedraagt, onverminderd de overige bepalingen in deze tarieventabel:

€ 56,40

1.20.5.7

Het tarief voor het printen van een bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel in verband met het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag bedraagt:

€ 2,80

 

 

 

 

Afdrukken betreffende bouwwerken

 

1.20.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afdruk/vergroting van een op microfilm opgenomen bouwwerk

€ 11,60

 

 

 

 

Kosten bestemmingsplan/structuurplan

 

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.7.1

een plan in procedure

 

1.20.7.1.1

indien er sprake is van maximaal 20 pagina's (exclusief plankaarten)

€ 11,60

1.20.7.1.2

indien er sprake is van meer dan 20 pagina's wordt het onder 1.20.9.1.1 bepaalde tarief vanaf pagina 21 per pagina verhoogd met

€ 0,10

1.20.7.2

een onherroepelijk plan

 

1.20.7.2.1

indien er sprake is van maximaal 20 pagina's (exclusief plankaarten)

€ 23,35

1.20.7.2.2

indien er sprake is van meer dan 20 pagina's wordt het onder 1.20.9.2.1 bepaalde tarief vanaf pagina 21 per pagina verhoogd met

€ 0,10

 

 

 

 

Plankaart

 

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een plankaart per exemplaar:

 

 

A0-formaat ongekleurd

€ 8,80

 

gekleurd

€ 16,60

 

A1-formaat ongekleurd

€ 8,80

 

gekleurd

€ 11,10

 

A2-formaat ongekleurd

€ 3,00

 

gekleurd

€ 5,80

 

A3-formaat ongekleurd

€ 2,00

 

gekleurd

€ 3,00

 

A4-formaat ongekleurd

€ 0,50

 

gekleurd

€ 1,50

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten:

 

 

Onder de bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in par. 1 eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dat normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. In de bouwkosten is begrepen de omzetbelasting ongeacht of de belastingplichtige de omzetbelasting terzake al dan niet op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor aftrek in aanmerking kan brengen;

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om middels vooroverleg de haalbaarheid van een plan te (laten) onderzoeken 25% van het tarief zoals bedoeld in titel 2 hoofdstuk 2.3.

 

2.2.2

Wanneer de conceptaanvraag zoals bedoeld in titel 2 hoofdstuk 2.2.1 binnen twintig weken na verzending van het eindresultaat over de haalbaarheid van het plan wordt vervolgd met een officiële aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, worden de leges zoals bedoeld in titel 2 hoofdstuk 2.2.1 verrekend met de leges als bedoeld in titel 2 hoofdstuk 2.3.

 

2.2.3

Heffing van leges als bedoeld in titel 2 hoofdstuk 2.2.1. blijft achterwege in die gevallen dat de conceptaanvraag niet aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is voorgelegd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunningen

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

 

 

 

 

 

• de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft

 

 

 

 

 

 

 

 

• en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,

 

 

 

 

 

 

 

 

berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van bovenstaande kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 45,00

2.3.1.1.1

vermeerderd met € 10,50 voor elke € 500,- bouwkosten

 

2.3.1.1.2

De leges ingevolge het bepaalde onder titel 2 hoofdstuk 2.3.1.1.1 worden bepaald op basis van de bouwkosten, die naar boven worden afgerond op € 500,--.

 

2.3.1.1.3

De leges ingevolge het bepaalde onder titel 2 hoofdstuk 2.3.1.1.1 bedragen maximaal € 500.000,-.

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 708,25

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

200%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.3.2

niet van toepassing

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º en 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken:

€ 201,00

2.3.3.2.1

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning tevens betreft het in behandeling nemen van een aanvraag om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo af te wijken van het bestemmingsplan of de beheersverordening (buitenplanse afwijking) zijn in geval er geen ruimtelijke onderbouwing ((voor)ontwerp bestemmingsplan, door de gemeenteraad vastgestelde notitie etc.) aanwezig is, de volgende tarieven van toepassing:

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2.1.1

indien de bouwsom maximaal € 100.000,-- bedraagt:

€ 10.750,00

2.3.3.2.1.2

indien de bouwsom meer dan € 100.000,-- bedraagt maar minder dan € 500.000,--:

€ 15.050,00

2.3.3.2.1.3

indien de bouwsom meer dan € 500.000,-- bedraagt: de werkelijke kosten met een minimum van:

€ 25.450,00

2.3.3.2.2

Een aanspraak op restitutie van de leges als bedoeld in onderdeel 2.3.3.2.1 ontstaat, afhankelijk van de werkzaamheden die op dat moment zijn verricht, tot een maximum van 50% van het onder 2.3.3.2.1 genoemde tarief in de volgende gevallen:

 

2.3.3.2.2.1

de gemeenteraad verleent geen medewerking tot het afgeven van een (voorgenomen) verklaring van geen bedenking;

 

2.3.3.2.2.2

vanwege overwegende bezwaren die op de aanvraag zijn ingediend, wordt de omgevingsvergunning met betrekking tot het afwijken als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° niet verleend;

 

2.3.3.2.2.3

indien de aanvrager het verzoek vanwege dringende redenen intrekt.

 

2.3.3.3

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking):

€ 201,00

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken wordt het tarief als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met:

€ 708,25

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken wordt het tarief als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met:

€ 708,25

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

€ 201,00

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

€ 201,00

2.3.4.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking) ingeval er geen ruimtelijke onderbouwing ((voor)ontwerp bestemmingsplan, door de gemeenteraad vastgestelde notitie etc.) aanwezig is:

€ 9.772,75

2.3.4.3.2

Een aanspraak op restitutie van de leges als bedoeld in onderdeel 2.3.4.3.1 ontstaat, afhankelijk van de werkzaamheden die op dat moment zijn verricht, tot een maximum van 50%van het onder 2.3.4.3.2 genoemde tarief in de volgende gevallen:

 

2.3.4.3.2.1

de gemeenteraad verleent geen medewerking tot het afgeven van een (voorgenomen) verklaring van geen bedenking;

 

2.3.4.3.2.2

vanwege overwegende bezwaren die op de aanvraag zijn ingediend, wordt de omgevingsvergunning met betrekking tot het afwijken als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub 3° niet verleend;

 

2.3.4.3.2.3

indien de aanvrager het verzoek vanwege dringende redenen intrekt.

 

2.3.4.4

Het tarief bedraagt indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking)

€ 201,00

2.3.4.5

Het tarief bedraagt indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken:

€ 366,25

2.3.4.6

Het tarief bedraagt indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken:

€ 708,25

2.3.4.7

Het tarief bedraagt indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken:

€ 708,25

2.3.4.8

Het tarief bedraagt indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

€ 402,00

 

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 255,15

 

vermeerderd met een toeslag van € 0,46 per m²

 

 

 

 

2.3.6

niet van toepassing

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermde stads of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning bedoeld in de bouwverordening

€ 223,65

 

Overschrijven bouwvergunning of sloopvergunning

 

2.3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op naam van een andere rechthebbende overschrijven van een eerder verleende bouwvergunning of sloopvergunning

€ 45,00

 

 

 

2.3.8

niet van toepassing

 

 

 

 

2.3.9

niet van toepassing

 

 

 

 

 

Kappen

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief voor één of meer bomen met een totale stamomtrek

 

2.3.10.1

van 65 t/m 95 cm

€ 30,15

2.3.10.2

96 t/m 125 cm

€ 45,55

2.3.10.3

meer dan 125 cm

€ 54,25

2.3.10.4

Het tarief op grond van titel 2 hoofdstuk 2.3.10 wordt indien de aanvraag meer dan één boom betreft voor elke 20 cm boven de 125 cm vermeerderd met

€ 5,75

 

tot een maximum van

€ 148,70

 

 

 

2.3.11

niet van toepassing

 

 

 

 

2.3.12

niet van toepassing

 

 

 

 

2.3.13

niet van toepassing

 

 

 

 

2.3.14

niet van toepassing

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

Advies

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 708,25

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

€ 708,25

2.3.17.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 708,25

2.3.17.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 708,25

 

 

 

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.7 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.4.1

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges.

 

2.4.2

Indien een vergunning op verzoek van de aanvrager geheel wordt ingetrokken, voordat daarvan gebruik is gemaakt, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges.

 

2.4.3

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, deze aanvraag leidt tot het niet verder behandelen op grond van artikel 4:5 juncto artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges.

 

2.4.4

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3, 2.3.4, 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Wijziging omgevingsvergunningen als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

2.5

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op een bouwplan dat afwijkt van een eerder ingediend bouwplan waarvoor reeds een vergunning is verleend, worden de leges overeenkomst het bepaalde onder de hoofdstukken in titel 2 geheven over de (ten opzicht van de eerder verleende vergunning) hogere bouwkosten van dat bouwplan, met dien verstand dat zij niet minder zullen bedragen dan

€ 56,65

 

 

 

Hoofdstuk 6

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 508,80

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

 

Horecavergunning

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, een andere dan bedoeld in onderdeel 3.1.2

€ 431,85

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning alcoholvrij bedrijf, voor het verstrekken van alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, op grond van artikel 2.3.1.11 van de Algemene plaatselijke verordening 2006

€ 431,85

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

 

€ 68,90

 

 

 

3.1.4

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.1.2 en 3.1.3 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

 

 

 

€ 93,30

 

 

 

 

Jaarvergunning sluitingsuur horecabedrijven

 

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een jaarvergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006:

 

3.1.5.1

voor het aantal gevraagde uren berekend in een kalenderweek, per uur:

 

 

Op maandag t/m vrijdag:

 

 

tot 02.00 uur

€ 269,40

 

tussen 02.00 en 03.00 uur

€ 122,00

 

tussen 03.00 en 06.00 uur

€ 70,10

 

Op zaterdag en zondag:

 

 

tot 03.00 uur

€ 122,00

 

tussen 03.00 en 06.00 uur

€ 70,10

3.1.5.2

Indien sprake is van een incidentele aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.1.4. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006, per aanvraag

€ 83,35

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

 

Evenementenvergunning

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

3.2.1

een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006:

 

 

 

 

3.2.1.1

voor het houden van een eenmalig evenement indien de tijd welke van gemeentewege aan de behandeling van de aanvraag wordt besteed niet meer dan 30 minuten bedraagt

 

 

 

 

 

 

€ 46,65

3.2.1.2

voor het houden van een eenmalig evenement indien de tijd welke van gemeentewege aan de behandeling van de aanvraag wordt besteed meer dan 30 minuten, maar niet meer dan 60 minuten bedraagt

€ 93,30

3.2.1.3

voor het houden van een eenmalig evenement indien de tijd welke van gemeentewege aan de behandeling van de aanvraag wordt besteed meer dan 60 minuten bedraagt

 

 

 

€ 333,20

 

 

 

3.2.1.4

voor het houden van evenementen gedurende een jaar

€ 317,95

3.2.2

Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006 tevens een tijdelijke gebruiksvergunning, als bedoeld in de brandbeveiligingsverordening wordt aangevraagd, worden de tarieven genoemd in de artikelen 3.2.1.1 t/m 3.2.1.4 verhoogd met:

 

 

Indien de tijdelijke gebruiksvergunning wordt aangevraagd voor:

 

3.2.2.1

een tent van maximaal 199 m²

€ 83,55

3.2.2.2

een tent met een oppervlakte van 200 tot 600 m²

€ 167,20

3.2.2.3

een tent met een oppervlakte van 600 tot 1.000 m²

€ 334,30

3.2.2.4

een tent met een oppervlakte van 1.000 m² of meer

€ 445,00

3.2.3

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken voordat deze is verleend dan wel de vergunning wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006 voor zover het betreft het incidenteel plaatsen van een object anders dan een uitstalling of een terras

 

 

 

 

 

 

€ 30,40

 

 

 

 

Ontheffing geluidsapparatuur

 

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing van geluidsapparatuur als bedoeld in artikel 4.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006

€ 57,55

 

 

 

 

Ontheffing Zondagswet

 

3.2.6

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in de Zondagswet bedragen

€ 46,65

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

seksinrichting/escortbedrijf

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het exploiteren van een seksinrichting, als bedoeld in art. 3.2.1. van de Algemene plaatselijke verordening 2006

 

 

 

 

 

 

€ 474,60

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het exploiteren van een Escortbedrijf, als bedoeld in art. 3.2.1. van de Algemene plaatselijke verordening 2006

 

 

 

 

 

 

€ 224,65

3.3.3

Indien voor de aanvraag als bedoeld in artikel 3.3.1 en 3.3.2 een vereenvoudigde procedure gevolgd kan worden, bedraagt het tarief

 

 

 

€ 92,80

 

 

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

 

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

 

 

 

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het in gebruik nemen of houden van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken betreffende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1

bouwwerken waarin aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf kan worden verschaft:

€ 255,15

 

vermeerderd met een toeslag van € 0,46 per m²

 

3.6.2

bouwwerken waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf kan worden verschaft:

€ 255,15

 

vermeerderd met een toeslag van € 0,46 per m²

 

 

 

 

 

Hercontrole

 

3.6.3

Het tarief bedraagt voor het uitvoeren van een hercontrole van een bouwwerk waarvoor een gebruiksvergunning als bedoeld in 3.6.1 en 3.6.2 is verleend, wanneer niet is voldaan aan de naleving van de voorwaarden zoals vermeld in de gebruiksvergunning, voor ieder daaraan besteed uur

€ 60,40

 

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

Verordening op peuterspeelzalen

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een peuterspeelzaal

€ 14,65

 

 

 

 

Opstijgen en landen heteluchtballonnen en helikopters

 

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 5, lid 6 van het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen Luchtvaartterreinen ten aanzien van helikopters en artikel 10, lid 2 van het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen Luchtvaarttereinen ten aanzien van hete lucht ballonnen.

 

3.7.2.1

voor het eenmalig opstijgen van een luchtballon

€ 46,65

3.7.2.2

voor het opstijgen van een luchtballon gedurende één jaar

€ 124,80

3.7.2.3

voor een helikopterlanding

€ 46,65

 

 

 

 

Jaarvergunning afleveren van vuurwerk

 

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een jaarvergunning als bedoeld in artikel 2.6.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006

€ 157,35

 

 

 

 

Bibob advies

 

3.7.4

Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de onderdelen 3.1.1 t/m 3.1.4, 1.16.1 t/m 1.16.3 en 3.3.1 t/m 3.3.3 van deze tarieventabel een BIBOB-advies wordt ingewonnen, worden de daar genoemde tarieven verhoogd met

€ 542,65

 

 

 

 

Gedoogbeschikking coffeeshop

 

3.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor het exploiteren van een coffeeshop, op grond van het op artikel 13b van de Opiumwet gebaseerde gemeentelijke coffeeshopbeleid

€ 1.421,75

3.7.5.1

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.7.5 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 92,80

 

 

 

3.7.6

Betaald voetbal

 

3.7.6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor de duur van één jaar, als bedoeld in artikel 2.2a.1 van de Algemene plaatselijke verordening 2006 bedraagt

€ 1.421,75

3.7.6.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een éénmalige vergunning, als bedoeld in artikel 2.2a.1 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt

€ 136,55

 

 

 

3.7.7

Reclamevergunning

 

3.7.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reclamevergunning als bedoeld in artikel 4.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006

€ 35,75

3.7.7.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken voordat deze is verleend dan wel geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges.

 

3.7.7.3

het tarief voor reclame-objecten bedraagt per adviesaanvraag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

€ 6,05

 

 

 

 

Diverse objecten op de weg

 

3.7.8

Het tarief bedraagt van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

 

3.7.8.1

voor het hebben van een uitstalling

€ 206,25

3.7.8.2

voor het hebben van een terras

€ 206,25

3.7.8.3

voor het plaatsen van reclame displays (art. 2.1.5.1 Algemene plaatselijke verordening 2006)

€ 54,25

3.7.8.4

voor het plaatsen van 60x40 borden (art. 2.1.5.1 Algemene plaatselijke verordening 2006)

€ 44,50

3.7.8.5

voor het incidenteel plaatsen van een uitstalling en een terras

€ 39,05

3.7.8.6

voor het plaatsen van winkelwagens

€ 206,25

3.7.8.7

voor zover daarvoor niet onder 3.7.8.1 t/m 3.7.8.6 een tarief is opgenomen

€ 87,90

3.7.8.8

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.7.8.1 en 3.7.8.2 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 93,35

Citeertitel

Deze tarieventabel wordt aangehaald als "tarieventabel leges 2011".

Behoort bij het raadsbesluit van 7 oktober 2010

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,