Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Welstands- en reclamenota Gemeente Assen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstands- en reclamenota Gemeente Assen 2012
CiteertitelWelstands- en reclamenota Gemeente Assen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWelstands- en reclamenota Welstandskaart Reclamekaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

01-12-2011

Berichten van de Brink, 08-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstands- en reclamenota Gemeente Assen 2012

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 01 December 2011.

De raad voornoemd,

K.S. Heldoorn, voorzitter

mevr. P. Lambeck, griffier

Weltands- en reclamenota  

Welstands- en reclamenota

Welstandskaart

Welstandskaart

Reclamekaart

Reclamekaart