Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijsbesluit parkeervergunningenzones 5 en 6

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit parkeervergunningenzones 5 en 6
CiteertitelAanwijsbesluit parkeervergunningenzones 5 en 6
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. De Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 2. Artikel 2 van de Parkeerverordening 2009;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2012Nieuwe versie

27-02-2012

Berichten van de Brink, 19-04-2012

BB-00147

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit uitbreiding parkeervergunningenzone 5 en 6

 

 

Burgemeester en wethouders van Assen,

Gelet op,

b e s l u i t e n :

 • 1.

  het gedeelte van Het Kanaal, tussen de Vaart NZ en de Nobellaan aangeduid als Zone 5 aan te wijzen als gebied voor "Parkeren vergunninghouders".

   

 • 2.

  het gedeelte van Het Kanaal, tussen de Nobellaan en de Venestraat aangeduid als Zone 6 aan te wijzen als gebied voor "Parkeren vergunninghouders".

   

 • 3.

  De tijden voor het parkeervergunningensysteem in Zones 5 en 6 vast te stellen op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en vrijdags tot 21.00 uur;

   

 • 4.

  het parkeervergunningensysteem met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 15 november 2011;

   

 • 5.

  de gebieden zones 5 en 6 aan te duiden met de als zonebord uitgevoerde borden E9 van bijlage I van het RVV 1990 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders met de aanduiding zone) met een onderbord met de tekst: “ma. t/m zat. 9.00 – 18.00h, vr. tot 21.00h”.

 

 

Assen, 27-02-2012

 

Burgemeester en wethouders van Assen,

 

de secretaris,

 

de burgemeester,