Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Voorschrift in werking stellen parkeerapparatuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorschrift in werking stellen parkeerapparatuur
CiteertitelVoorschrift in werking stellen parkeerapparatuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverkeer, vervoer en wegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening parkeerbelastingen 1999, art. 8
 2. Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-200210-10-2016nieuwe regeling

29-04-2002

Berichten van de Brink, 15-05-2002

29-04-2002, BB/36624

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorschrift in werking stellen parkeerapparatuur

 

 

Artikel 1.
 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van euro muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00.

 • 2.

  Er dienen tenminste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur die na het inwerpen van muntstukken een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

Assen, 29 april 2002

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 de secretaris,                 de burgemeester,