Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Nadere regel vergunningvrije evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel vergunningvrije evenementen
CiteertitelNadere regel vergunningvrije evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen, artikel 2:25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013Nieuwe regeling

18-01-2013

Berichten van de Brink, 31 januari 2013

BB 1188

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel vergunningvrije evenementen

 

 

Artikel 1 Reikwijdte van de nadere regel

Categorieën van evenementen waarvoor geen vergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen is vereist:

a.circusvoorstellingen op terreinen waar de gemeente eigenaar van is.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.