Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Besluit vaststelling maximum uit te geven parkeervergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vaststelling maximum uit te geven parkeervergunningen
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2009, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-201601-01-2017Nieuwe regeling

20-09-2016

Gemeenteblad, 21 november 2016

BB 00526

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vaststelling maximum uit te geven parkeervergunningen

Burgemeester en wethouders van Assen,

gelet op,

-artikel 3 van de Parkeerverordening 2009;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het

Besluit vaststelling maximum uit te geven parkeervergunningen

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

 

Artikel 1. Vaststelling maximum
 • 1.

  Voor categorie a (bewoners) het maximum van twee te verlenen parkeervergunningen vast te stellen, tenzij de aanvrager kan beschikken over privé-parkeergelegenheid op het erf of terrein, behorende bij zijn woning. Dan wordt maximaal één parkeervergunning verleend.

  Voor categorie a de bezoekersvergunningen het maximaal vrij te besteden aantal uren vast te stellen op maximaal 400 uren voor één bezoekersvergunning per adres.

 • 2.

  Voor categorie b (bedrijven en instellingen) het maximum te verlenen vergunningen vast te stellen op volgens de volgende staffel:

  Maximum aantal af te geven bedrijfs- en bezoekersvergunningen aan bedrijven:

  Aantal werknemers/bezoekers 5 max. aantal vergunningen 5

  Aantal werknemers/bezoekers 10 max. aantal vergunningen 10

  Aantal werknemers/bezoekers 25 of meer max. aantal vergunningen 20

 • 3.

  Voor categorie c (tijdelijke vergunningen ten behoeve van werkzaamheden) het maximum te verlenen parkeervergunningen vast te stellen op 3 per adres en gerelateerd aan de duur van de werkzaamheden;

Artikel 2 Intrekking en inwerkingtreding
 • 1.

  Het Besluit vaststelling maximum uit te geven parkeervergunningen, als vastgesteld op 27 februari 2012, wordt ingetrokken.

   

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 10 oktober 2016.

   

   

  Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W van Assen op 20 september 2016

   

  M.L.J. Out, voorzitter

  T.Dijkstra, secretaris