Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels vechtmanifestaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vechtmanifestaties
CiteertitelBeleidsregels vechtmanifestaties
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde/bevolking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Assen, art. 2:25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2010wettelijke grondslag

23-03-2010

Berichten van de Brink, 12-05-2010

BB00437

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS VECHTMANIFESTATIES

Beleidsregels op toezicht op evenementen (hoofdstuk 2, afdeling 2) van de Algemene Plaatselijke Verordening. Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Assen d.d. 8-12-2003 

Inwerkingtreding: 8-12-2003

Artikel 1. Begripsomschrijving

Onder vechtmanifestaties wordt verstaan: een voor publiek toegankelijke gebeurtenis waarbij tot ontspanning of vermaak van het publiek of uit commerciële overwegingen deelnemers onderling in show- of wedstrijdverband geweld op elkaar toepassen anders dan vechtsport welke onder auspiciën van NOC*NSF wordt georganiseerd.

Artikel 2. Weigeringsgrond vergunning

Voor andere vechtmanifestaties dan die onder auspiciën van de bij NOC*NSF aangesloten koepelorganisaties worden georganiseerd, verleent de burgemeester geen vergunning.

Vastgeseld door de burgemeester d.d. 8 december 2003.