Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels vuren op tijdelijke campings

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vuren op tijdelijke campings
CiteertitelBeleidsregels vuren op tijdelijke campings
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2006nieuwe regeling

13-04-2006

Berichten van de Brink, 20-04-2006

13-04-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS VUREN OP TIJDELIJKE CAMPINGS.

 

 

Artikel 1. Wat is toegestaan

Toegestaan zijn:

1.

sfeerverlichting door kaarsen, tuinfakkels, vetpotten, vuurpotten en dergelijke voorzover deze van gangbaar formaat zijn en zij niet branden of worden gehanteerd op een wijze die gevaarlijk is;

2.

vuren in een gecontroleerde omgeving, mits de campinghouder deze toestaat, zoals:

2.1.

sfeervuren zoals, vuurkorven, vuurtonnen en terrashaarden met een doorsnee van maximaal 60 centimeter, waarbij de inhoud van de tonnen niet meer dan 200 liter mag zijn.

2.2.

vuur voor koken, bakken en braden op kooktoestellen voor huishoudelijk gebruik, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

Artikel 2. Wat is verboden

Verboden zijn:

1.

vuren als de campinghouder heeft aangegeven dat deze op zijn camping niet zijn toegestaan;

2.

kampvuren anders dan de vuren zoals die in het vorige artikel zijn aangeduid;

3.

het branden van ander materiaal dan brandhout, zoals benzine, petroleum, spiritus, afval of ander materiaal dat kan branden, maar dat niet bestemd is als brandstof;

4.

vuren van een omvang groter dan in artikel 1 is bepaald.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als de Beleidsregels vuren op tijdelijke campings.

Assen, 13 april 2006

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 de secretaris,                            de burgemeester,