Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Branchepatroon weekmarkt 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBranchepatroon weekmarkt 2007
CiteertitelBranchepatroon weekmarkt 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpeconomische zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening gemeente Assen 2006, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2014Aanpassen van lijst artikelgroepn in artikel 2

07-01-2014

Gemeenteblad, 15-1-2014

BB 745
13-12-200716-01-2014nieuwe regeling

13-11-2007

Berichten van de Brink, 12-12-2007

BB01207/P29324

Tekst van de regeling

Intitulé

Branchepatroon weekmarkt 2007.

 

 

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

a.markt

:

de door het college ingestelde warenmarkt;

b.standplaats

:

de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

c.vaste standplaats

:

de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan de vergunninghouder;

d.dagplaats

:

de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen, dan wel ingenomen;

e.standwerkers

:

de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot aankoop van een artikel;

f.standwerkersplaats

:

de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

g.vergunninghouder

:

degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

h.gegadigde of actieve meeloper

:

iemand die tenminste éénmaal per twee weken een dagplaats op de markt inneemt of zich bij de marktmeester heeft aangemeld en getracht heeft een dagplaats te verkrijgen;

i.lijst van gegadigden

:

de lijst van actieve meelopers die een vaste standplaats hebben aangevraagd;

j.marktmeester

:

de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

HOOFDSTUK 2. BRANCHEPATROON

 

Artikel 2. Lijst met artikelengroepen en maximum aantal vaste standplaatsen per branche voor woensdag- en zaterdagmarkt.

CODE

 BRANCHE

MAXIMUM AANTAL

STANDPLAATSEN

WOENSDAGMARKT

MAXIMUM AANTAL STANDPLAATSEN

ZATERDAGMARKT

100

Bovenkleding volw. heren

3

3

101

Bovenkleding volw. dames

4

5

102

Onder- en nachtkleding volw.

3

3

103

Baby-, kinder- en kleuterkleding

3

3

104

Stoffen

4

3

105

106

107

108

Beenbekleding

Sport- en badmode

Werkkleding

Bijzondere kleding

(buitenlands)

3

2

2

2

 

3

2

2

2

150

Interieurbekleding

3

3

151

Huishoudtextiel

3

3

200

Kleinvakartikelen

5

5

250

Aardappelen, groenten en fruit

4

5

300

Geringe etenswaren

5

5

301

Consumptie-ijs

3

3

302

Poelierswaren en eieren

3

3

303

Gebakken vis en haring

2

2

304

Verse vis

3

3

305

Brood, koek en banket

3

3

306

Chocolade, drop en suikerwerken

3

3

307

Stroopwafels

2

2

308

Zuivelproducten

3

3

309

Traiteur

2

2

310

Vleeswaren

4

5

311

Vlees

3

3

312

Noten en verduurz. zuidvruchten

2

3

313

Reformartikelen

2

2

314

Kruiden, specerijen, thee en koffie

3

3

315

Rijsttafelartikelen

2

2

316

Mediterrane producten

3

3

317

318

 

319

Diepvriesvoedingsartikelen

Buitenlandse specialiteiten, pasta’s, sushi’s, etc.

Geringe drinkwaren, o.a. vers geperste sappen

2

2

 

2

2

2

 

2

350

Schoeisel

3

3

351

Tassen, koffers, portemonnees

3

3

352

Lederwaren

3

3

400

Uurwerk, bijouterie, edelstenen

3

3

450

Speelgoed

3

3

451

Lectuur en posters

3

3

452

Wenskaarten, hobbyart., verz.obj.

3

3

453

Geluid- en beelddragers

3

3

454

Kantoorartikelen

3

3

455

456

Telefoons en –accessoires

Aanvulling electra-artikelen en pc-benodigdheden

3

2

3

2

500

Glas, porselein, aardewerk

3

3

501

Borstelwerk en reinigingsartikelen

3

3

502

Meubelen en kleinmeubelen

3

3

503

Pannen en keukengereedschap

3

3

550

Snijbloemen, kamer- ,tuinplanten

3

4

600

Verlichtingsartikelen

2

2

601

Diervoeders en dierbenodigdheden

2

2

602

Drogisterijartikelen, parfum

3

3

603

Sportartikelen

2

2

604

Kranten en tijdschriften

2

2

605

Kunstbloemen, gedr. bloemen

2

2

606

Biologische artikelen

3

3

607

Tweedehands en gebr. goederen

3

3

650

Zonnebrillen

2

2

651

Campingartikelen

2

2

700

Gereedschappen, motortechn. art.

3

3

Artikel 3. Toewijzing standplaats op basis van het branchepatroon.
 • 1.

  Het voeren van één hoofdbranche verdient de voorkeur. Er kan vergunning worden

  verleend om artikelen uit maximaal twee branches te verkopen. Daarvoor gelden de volgende criteria:

  • -

   er kan vergunning worden verleend om naast de artikelen uit de hoofdbranche van de standplaatshouder, artikelen uit een andere artikelengroep (subbranche) te verkopen tot een maximum van 20% van de totale verkoopruimte van de standplaats. Wanneer artikelen als subbranche worden aangemerkt, telt dit niet mee voor de bepaling van het maximum aantal standplaatsen per artikelengroep;

  • -

   er kan vergunning worden verleend om artikelen te verkopen uit twee branches, elk voor een substantieel deel van de totale verkoopruimte van de standplaats ( meer dan 20% van de totale verkoopruimte). In dit geval moeten de branches wel verwant zijn aan elkaar of een logische aanvulling op elkaar vormen. Ook moet er binnen het branchepatroon ruimte zijn om voor beide artikelengroepen een standplaats toe te kennen.

 • 2.

  De bepaling dat vergunning kan worden verleend om artikelen uit maximaal twee

  branches te verkopen geldt ook voor de toekenning van dagstandplaatsen. Dit met uitzondering van de eerste keer dat een standplaatshouder zich voor een dagplaats bij de marktmeester op de markt meldt.

 • 3.

  Deze regels zijn niet van toepassing op het toewijzen van standwerkersplaatsen.

Artikel 4. Volgorde toewijzen dagplaatsen op basis van het branchepatroon.
 • 1.

  Standplaatshouders die zich bij de marktmeester melden voor een dagplaats en staan ingeschreven op de lijst van gegadigden voor een vaste standplaatsen voor de verkoop van artikelen uit een branche waarvoor nog een vaste standplaats beschikbaar is binnen het branchepatroon, krijgen bij de toewijzing van de dagplaatsen voorrang boven de dagstandplaatshouders die zich bij de marktmeester melden met artikelen uit een branche waarvoor binnen het branchepatroon geen vaste standplaats meer beschikbaar is.

  standwerker.

 • 2.

  Het voorgaande lid geldt niet voor hen die zich bij de marktmeester melden als

  standwerker.

Artikel 5. Afmetingen standplaatsen.
 • Vergunning voor vaste standplaatsen of dagstandplaatsen worden verleend voor een maximale lengte van 18 meter en een standaarddiepte van 4 meter. Dit laatste met uitzondering van de standaarddiepte van standplaatsen voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit, die 7 meter bedraagt.

HOOFDSTUK 3 INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL
 •  

ARTIKEL 6.
  • 1.

   Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Branchepatroon weekmarkt 2007.

  • 2.

   Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Assen, 13-11-2007

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 

de secretaris,                            de burgemeester,