Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Vergoeding onregelmatige dienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoeding onregelmatige dienst
CiteertitelVergoeding onregelmatige dienst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/RLA

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1998Onbekend

01-01-1998

Berichten van de Brink,

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoeding onregelmatige dienst

 

 

Vergoedingsregeling onregelmatige dienst

Voor gewerkte uren op onregelmatige tijdstippen (buiten kantoortijden) bestaat er recht op een ORT-toelage. De regeling voor het Rijkspersoneel is van toepassing. De toeslag wordt alleen toegekend aan medewerkers die regelmatig volgens rooster in onregelmatige dienst werken. Wel kan iemand voor een tijdelijke periode of project (langer dan een maand) tijdelijk in aanmerking komen voor de ORT-toeslag. De toeslag bedraagt per gewerkt uur de volgende percentages van het uursalaris. De toelage wordt berekend over ten hoogste het uursalaris van het maximumsalaris van schaal 7:

Dag:

Tijdstip:

Perc.:

maandag t/m vrijdag

00.00-06.00 uur

40%

maandag t/m vrijdag

06.00-08.00 uur

20%

maandag t/m vrijdag

18.00-22.00 uur

20%

maandag t/m vrijdag

22.00-24.00 uur

40%

zaterdag

00.00-18.00 uur

45%

zaterdag

18.00-24.00 uur

70%

zondag

00.00-24.00 uur

70%

feestdag

00.00-24.00 uur

100%

Voor de ochtend- en avonduren op maandag t/m vrijdag krijgt u alleen de toelage als de werkzaamheden voor 07.00 uur zijn begonnen, respectievelijk na 20.00 uur zijn beëindigd. Als u niet meer dan drie uur per week aaneengesloten op onregelmatige uren werkt, krijgt u geen ORT-toeslag. De onregelmatigheidstoeslag is geen vast deel van het salaris, maar is afhankelijk van de feitelijk gedraaide onregelmatige uren. Om praktische redenen is er echter voor gekozen om maandelijks een vaste ORT-toeslag als voorschot uit te betalen.

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 de secretaris,                  de burgemeester,