Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tarieventabel 2014 Rioolheffing behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2014 Rioolheffing behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014
CiteertitelTarieventabel rioolheffing 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2014, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201301-01-2015nieuwe regeling

12-11-2013

Blik op Barendrecht, 12-12-2013 

417514

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2014 Rioolheffing behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014

De raad van de gemeente Barendrecht;

overwegende dat de gemeenteraad de Verordening rioolheffing 2014 heeft vastgesteld;

gelet op artikel 6 van de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2014

Gezien het advies van de commissie Planning en Control van 28 oktober 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013;

B e s l u i t:

Vast te stellen Tarieventabel 2014 Rioolheffing

behorende bij de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014

 

1.

2.

Het gebruikersdeel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de

Verordening rioolheffing 2014 bedraagt per belastingjaar:

voor elk eigendom of gedeelte van een eigendom uitsluitend

in gebruik of bestemd als woning:

1.1.indien de woning op 1 januari van het belastingjaar wordt gebruikt door één persoon

1.2.indien de woning op 1 januari van het belastingjaar wordt gebruikt door twee personen

1.3 indien de woning op 1 januari van het belastingjaar wordt gebruikt door meer dan twee personen

voor elk eigendom of gedeelte van een perceel niet uitsluitend in gebruik of bestemd als woning:

2.1 % van de WOZ waarde of maximaal €3.850 ,-

Dit bedrag wordt vermeerderd met een bedrag voor een hoeveelheid afgevoerd afvalwater:

I.van 0 m³ t/m 20 m³

II.van 21 m³ t/m 500 m³

III.van 501 m³ t/m 1.000 m³

IV.van 1.001 m³ t/m 1.500 m³

V.van 1.501 m³ t/m 2.000 m³

VI.van 2.001 m³ t/m 3.000 m³

VII.van 3.001 m³ t/m 4.000 m³

VIII.van 4.001 m³ t/m 8.000 m³

IX.van 8.001 m³ t/m 15.000 m³

X.meer dan 15.000 m³

€ 85,-

€164,-

€ 252,-

0,04106%

nihil

€ 109,-

€ 598,-

€ 1.197,-

€ 2.164,-

€ 3.196,-

€ 6.018,-

€ 8.095,-

€ 11.980,-

€ 17.602,-

Inwerkingtreding en citeertitel
  • 1.

    Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

  • 3.

    Deze tarieventabel wordt aangehaald als “tarieventabel rioolheffing 2014”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Barendrecht

van 12 november 2013

De griffier De voorzitter

Mevrouw mr. G.E. Figge drs. J. van Belzen