Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tarieven lijkbezorgingsrechten 2014, behorende bij de Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven lijkbezorgingsrechten 2014, behorende bij de Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2011
CiteertitelTarieventabel lijkbezorgingsrechten 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2013" wordt ingetrokken met ingang 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft gebruiksfeiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentebegroting 2014
 2. Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

10-12-2013

Blik op Barendrecht, 19-12-2013

428068

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven lijkbezorgingsrechten 2014, behorende bij de Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

 

overwegende:

- dat de gemeenteraad de gemeentebegroting 2014 heeft vastgesteld;

- dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders heeft gedelegeerd om de tarieventabel te kunnen vaststellen, indien het betreft wijziging van reeds aanwezige tarieven;

- dat de tarieventabel 2014 dient te worden vastgesteld;

- dat het college deze vaststelt in overeenstemming met de begroting 2014;

 

 besluit:

 

besluit: vast te stellen de tarieven lijkbezorgingsrechten 2014, behorende bij de Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2011.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten (particuliere graven):

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

1.1.1

Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 20 jaar

€2.500

1.1.2

Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 20 jaar

€3.745

1.1.3

Grafrecht wandgraf, voor een periode van 20 jaar

€4.495

1.1.4

Grafrecht kindergraf, voor een periode van 20 jaar

€1.250

1.2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

1.2.1

Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 5 jaar

€620

1.2.2

Grafrecht particulier graf (2 diep), voor een periode van 10 jaar

€1.250

1.2.3

Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 5 jaar

€940

1.2.4

Grafrecht particulier graf (3 diep), voor een periode van 10 jaar

€1.870

1.2.5

Grafrecht wandgraf, voor een periode van 10 jaar

€2.245

1.2.6

Grafrecht kindergraf, voor een periode van 10 jaar

€620

1.3 Voor het uitbreiden van het recht op bijzetting wordt geheven:

1.3.1

Uitbreiden grafrecht particulier graf met extra bijzetting (maximaal 3 diep)

€1.250

Hoofdstuk 2 Begraven:

2.1 Voor het begraven van een lijk worden de volgende rechten geheven:

2.1.1

Kinderen tot 1 jaar

€250

2.1.2

Kinderen van 1 tot 12 jaar

€470

2.1.3

Personen vanaf 12 jaar

€940

2.2 Voor het begraven op zaterdag worden de rechten genoemd onder 2.1verhoogd met een toeslag van:

2.2.1

Op zaterdag

€250

2.3 Voor het begraven op buitengewone uren worden de rechten genoemd onder 2.1 en 2.2 verhoogd met een toeslag van:

2.3.1

08.00 – 10.00 uur en 16.00 - 18.00 uur (maandag t/m vrijdag)

€250

2.3.2

08.00 – 09.00 uur en 14.00 – 18.00 uur (zaterdag)

€370

Hoofdstuk 3 Asbestemmingen

3.1 Voor het verlenen van het recht op een asbestemming wordt geheven:

3.1.1

Urnengraf, 4 urnen, voor 20 jaar

€1.250

3.1.2

Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 20 jaar

€620

3.1.3

Urnennis, 3 urnen, inclusief dekplaat (Den Ouden Dijck), voor 20 jaar

€1.870

3.1.4

Urnentuin, 1 urn, voor 10 jaar

€310

3.2 Voor het verlengen van het recht op een asbestemming wordt geheven:

3.2.1

Urnengraf, 4 urnen, voor 5 jaar

€310

3.2.2

Urnengraf, 4 urnen, voor 10 jaar

€615

3.2.3

Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 5 jaar

€160

3.2.4

Urnennis, 1 urn, (Algemene begraafplaats), voor 10 jaar

€310

3.2.5

Urnennis, 3 urnen, (Den Ouden Dijck), voor 5 jaar

€470

3.2.6

Urnennis, 3 urnen, inclusief dekplaat (Den Ouden Dijck), voor 10 jaar

€940

3.2.7

Urnentuin, 1 urn, voor 5 jaar

€160

Hoofdstuk 4 Plaatsen of bijzetten van asbussen of urnen:

4.1 Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus of urn worden de volgende rechten geheven:

4.1.1

In een urnengraf, particulier graf

€250

4.1.2

Op een urnengraf of particulier graf

€250

4.1.3

In een urnennis

€250

4.1.4

In de urnentuin

€250

4.2 Voor het plaatsen of bijzetten van asbus of urn op zater-, zon- en feestdagen, worden de rechten genoemd onder 4.1 verhoogd met een toeslag van:

4.2.1

Op zaterdag

€250

4.3 Voor het plaatsen of bijzetten van asbus of urn op buitengewone uren worden de rechten genoemd onder 4.1 en 4.2 verhoogd met een toeslag van:

4.3.1

08.00 – 10.00 uur en 16.00 - 18.00 uur (maandag t/m vrijdag)

€250

4.3.2

08.00 – 09.00 uur en 14.00 – 18.00 uur (zaterdag)

€370

Hoofdstuk 5 Grafbedekking, grafkelder en onderhoud

5.1 Voor het afgeven van een vergunning wordt geheven:

5.1.1

Voor een het plaatsen of vernieuwen van grafbedekking

€25

5.1.2

Voor een stichten grafkelder

€25

5.2 Voor het algemene onderhoud wordt geheven :

5.2.1

Per jaar

€65

5.2.2

Afkoop voor 5 jaar

€315

5.2.3

Afkoop voor 10 jaar

€595

5.2.4

Afkoop voor 20 jaar

€1060

Hoofdstuk 6 Opgraven, herbegraven, verstrooien en ruimen

6.1 Voor het opgraven van een lijk, ten behoeve van herbegraven, of crematie wordt geheven:

6.1.1

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk

€940

6.1.2

Voor het opgraven en herbegraven van een lijk, in zelfde graf

€940

6.1.3

Voor het verzamelen van overblijfselen van lijken en begraven onder in het graf, ten behoeve van creëren van ruimte tot begraven in het bestaande graf.

€940

6.2 Voor het opgraven/verwijderen van urnen en asbussen wordt geheven:

6.2.1

Uit een particulier graf of urnengraf

€250

6.2.2

Uit een urnennis en urnentuin

€120

6.3 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

5.3.1

In een particulier graf

€190

5.3.2

Op een verstrooiingsplaats

€90

6.4 Het ruimen van een graf

6.4.1

Voor het ruimen van een graf op verzoek van een belanghebbende wordt geheven

€620

6.4.2

Voor het na ruiming afzonderen van de overblijfselen van een lijk ten behoeve van herbegraven of crematie wordt geheven

€310

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken

6.1 Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven, urnengraven, urnenmuur en urnentuin in een daartoe bestemd register wordt geheven:

6.1.1

Inschrijving in register

€25

6.1.2

Overboeking uitsluitend recht

€25

Hoofdstuk 8 Overige heffingen

8.1 Overige heffingen

8.1.1

Het lichten van een staande steen

€160

8.1.2

Het lichten van een liggende steen

€310

8.1.3

Het terugplaatsen van een staande steen

€160

8.1.4

Het terugplaatsen van een liggende steen

€310

8.1.5

Het aanbrengen van groen rondom open graf tijdens begrafenis

€75

Hoofdstuk 9 Inwerkingtreding

 • a.

  De datum van inwerkingtreding van deze tarievenlijst is 1 januari 2014. of, indien dit later is, op de 8e dag na publicatie in de Blik op Barendrecht.

 • b.

  De “tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2013" wordt ingetrokken met ingang 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft gebruiksfeiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • c.

  Deze tarievenlijst wordt aangehaald als “tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2014".

Aldus besloten in de vergadering van het college

Van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht

van 10 december 2013

De secretaris De burgemeester

Mr. A.G. Knol drs. J. van Belzen