Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Besluit zondagopenstelling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit zondagopenstelling
CiteertitelBesluit zondagopenstelling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2014Onbekend

25-02-2014

Gemeenteblad, jaargang 2014, nr. 11693

Agendanummer 4b

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit zondagopenstelling

 

 

Besluit zondagopenstelling

 

Onderwerp

Datum vergadering

Agendanummer

Verordening winkeltijden 2014/Zondagopenstelling

25 februari 2014

4b

De raad van de gemeente Barendrecht;

gelezen het voorstel van de fracties van de VVD, PvdA en D66, d.d. 31 januari 2014;

gelet op het advies van de commissie Samenleving van 11 februari 2014;

besluit:

  • ·

    1.een proefperiode van 18 maanden (ingaande de eerste dag na bekendmaking van de verordening) in te stellen waarin op de door de raad aangewezen zon- en feestdagen een zondagopstelling mogelijk gemaakt wordt voor de ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn;

  • ·

    2.de verordening Winkeltijden Barendrecht 2014 vast te stellen, conform bijgevoegd concept;

  • ·

    3.de proef te evalueren in het najaar van 2014 en in tweede kwartaal 2015 een definitief besluit te nemen of de mogelijkheden tot zondagopstelling worden voortgezet voor alle winkels en winkelgebieden in Barendrecht.

 

Aldus besloten in openbare vergadering

van de raad van de gemeente Barendrecht

van 25 februari 2014

De griffier De voorzitter

Mevrouw mr. G.E. Figge drs. J. van Belzen