Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tarieventabel 2016 parkeerbelasting grote voertuigen, behorende bij de parkeerbelastingverordening grote voertuigen Barendrecht 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2016 parkeerbelasting grote voertuigen, behorende bij de parkeerbelastingverordening grote voertuigen Barendrecht 2007
CiteertitelTarieventabel 2016 parkeerbelasting grote voertuigen, behorende bij de parkeerbelastingverordening grote voertuigen Barendrecht 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201601-01-2017nieuwe regeling

26-01-2016

Elektronisch gemeenteblad, 2016, 19640

1024434

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2016 parkeerbelasting grote voertuigen, behorende bij de parkeerbelastingverordening grote voertuigen Barendrecht 2007

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

 

overwegende:

 

- dat de gemeenteraad de gemeentebegroting 2016 heeft vastgesteld;

 

- dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders heeft gedelegeerd om de tarieventabel te kunnen vaststellen, indien het betreft wijziging van reeds aanwezige tarieven;

 

- dat de tarieventabel 2016 dient te worden vastgesteld;

 

- dat het college deze vaststelt in overeenstemming met de begroting 2016;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de

TARIEVENTABEL 2016 PARKEERBELASTING GROTE VOERTUIGEN, BEHORENDE BIJ DE PARKEERBELASTINGVERORDENING GROTE VOERTUIGEN BARENDRECHT 2007

 

Tarieven met ingang van 1 januari 2016, indien dit later is, op de 8e dag na publicatie in de Blik op Barendrecht.

Voertuigtype

Tarief parkeervergunning per voertuig per jaar

Parkeren op het vrachtwagenparkeerterrein voor grote voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid c, d en e (< 10 meter).

€ 544,00

Parkeren op het vrachtwagenparkeerterrein voor grote voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid c, d en e (> 10 meter).

€ 989,50

Parkeren op straat voor alle voertuigen zoals bedoeld in deze verordening.

€ 495,00

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 16 januari 2016.

 

De secretaris,

De burgemeester,

G.J. Bravenboer

drs. J. van Belzen