Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Nadere regels artikel 127 Standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels artikel 127 Standplaatsen
CiteertitelNadere regels artikel 127 Standplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNadere regel artikel 127 Apv

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR372624/CVDR372624_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201701-07-2020nieuwe regeling

10-01-2017

gmb-2017-22677

1026997

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels artikel 127 Standplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op artikel 127 Apv;

besluit:

 

vast te stellen de Nadere regels artikel 127 Standplaatsen

Artikel I

Het college wil in deze regels vastleggen hoe zij omgaat met vergunningaanvragen voor een standplaatsvergunning. Met betrekking tot de locaties voor standplaatsen gelden de volgende nadere regels:

  • Wanneer de bestemming van de locatie van de standplaats geen detailhandel betreft mag er maximaal 2 dagen per week één standplaats worden ingenomen

  • Uitsluitend voor de verkoop van oliebollen in de aanloop naar Oud en Nieuw en de verkoop van koek en zopie tijdens een vorstperiode mag 1 week aaneengesloten standplaats worden ingenomen op locaties die geen bestemming detailhandel hebben.

  • In dorpskernen waar géén warenmarkt is mogen per locatie maximaal 4 standplaatsen gelijktijdig worden ingenomen op locaties waar geen detailhandelsbestemming op rust.

  • Gemeentelijke of openbare parkeerplaatsen worden niet beschikbaar gesteld voor het innemen van een standplaats.

  • Aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel II Inwerkingtreding en intrekking

Deze nadere regels treden op 15 februari 2017 in werking, onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels artikel 134 APV Standplaatsen (Beleid) en Beleidsregels artikel 134 Standplaatsen, beiden vastgesteld op 21 januari 2011 en intrekking van de Notitie gemeentelijk standplaats- en ventvergunningenbeleid, vastgesteld op 28 juni 1988.

 

Aldus vastgesteld op 10 januari 2017,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. D.Bakhuizen,

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester