Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Normenblad Bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNormenblad Bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld 2018
CiteertitelNormenblad Bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpNormenblad Bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201801-01-2018Nieuwe regeling

01-02-2018

gmb-2018-34708

1067337

Tekst van de regeling

Intitulé

Normenblad Bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld,

 

gelet op de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld;

besluit vast te stellen het Normenblad Bijzondere bijstand en Minimaregelingen gemeente Barneveld 2018.

Artikel

Kostensoort

Bedrag

10 lid 2

Compensatie ALO-kop (2018)

€ 3.067,- per jaar

€ 255,58 per maand

18 lid 2

Gemeentelijke bijdrage premiekosten Collectieve zorgverzekering 2018

€ 20,- per maand

18 lid 3

Gemeentelijke bijdrage wettelijke eigen risico (uitsluitend bij basispakket met meest uitgebreide aanvullende pakket

€ 30,- per maand

21 lid 3

Maximale extra stookkosten (GMD-lijst 2016)

€ 435,- per jaar

26 lid 3

Baby-uitzet

Maximaal € 500,-

27 lid 2

Begrafenis- en crematiekosten

Maximaal € 3.500,-

28 lid 2 onder b

Reiskosten bij gebruik eigen vervoermiddel in kader van:

a) psychische / medische behandeling,

b) Bezoek elders verpleegden/verzorgden

c) Woon-/werkverkeer)

€ 0,19 per kilometer

34 lid 8

Woninginrichtingskosten onzelfstandige woonruimte (‘kamerbewoning’)

 

Woninginrichtingskosten gedeelde verblijfs- en verkeersruimtes bij onzelfstandige woonruimte

 

 

 

Woninginrichtingskosten zelfstandige woonruimte

 

 

 

Aanvullende kosten vloerbedekking (indien ontbrekend) bij zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte

€ 600,-

 

 

Per situatie beoordelen of hiervoor kosten moeten worden gemaakt en of daarvoor bijzondere bijstand dient te worden verstrekt.

 

Alleenstaande maximaal € 2.400,- Gehuwden maximaal € 3.000,-

Per kind maximaal € 350,- extra

 

€ 10,- / m2, maximaal € 750,-

35 lid 6

Woninginrichting: opknapkosten (verf, behang e.d.), bedrag is afhankelijk van aantal kamers in het te betrekken hoofdverblijf

1 kamer: € 208,-

Voor iedere extra kamer: € 55,- extra (maximaal 5 kamers)

36 lid 4

Verhuiskosten

Alleenstaande maximaal € 1.000,-

Gehuwden maximaal € 1.500,-

Gehuwden met kind(eren): € 2.000,-

38 lid 5

Computerregeling

Maximaal € 500,- in natura

39 lid 3

Tegemoetkoming voor een leerling die het basisonderwijs bezoekt

€ 50,- per schooljaar

€ 25,- bij aanvraag in 2e tijdvak

39 lid 4

Tegemoetkoming voor een leerling die overgaat van het basisonderwijs naar eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs

€ 200,- eenmalig

€ 100,- bij aanvraag in 2e tijdvak

39 lid 5

Tegemoetkoming voor een leerling in het voortgezet onderwijs na overgangsjaar van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

€ 125,- per schooljaar

€ 67,50 bij aanvraag in 2e tijdvak

39 lid 6

Tegemoetkoming voor een leerling in het beroepsonderwijs tot en met de leeftijd van 17 jaar.

€ 125,- per schooljaar

€ 67,50 bij aanvraag in 2e tijdvak

40 lid 4

vergoeding basiscontributie voor fitness

maximaal € 215,- per jaar

40 lid 6

Maximale vergoeding basiscontributie andere verenigingsactiviteiten dan vermeld in voorgaande lid

maximaal € 100,- per jaar

40 lid 7

Vergoeding kleding dan wel sportaccessoires voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar.

 

Vergoeding kleding dan wel sportaccessoires voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

 

Vergoeding kleding dan wel sportaccessoires voor volwassenen

maximaal € 50,- per jaar (eenmalig)

 

 

maximaal € 75,- per jaar (eenmalig)

 

 

maximaal € 25,- per jaar (eenmalig)

40 lid 8

contributie voor activiteiten op het gebied van muziek, zang en theater bedraagt voor kinderen

maximaal € 215,- per jaar

40 lid 9

Vergoeding lesgeld muziekschool volwassenen

maximaal € 350,- per jaar

40 lid 11

Aanvullende vergoeding culturele activiteiten kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar

Aanvullende vergoeding culturele activiteiten volwassen

maximaal € 50,- per jaar

 

maximaal € 25,- per jaar

41 lid 1

Vergoeding zwemlessen

De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de tarieven van het betreffende zwembad. Het gaat om een eenmalige vergoeding.

42 lid 5

Vergoeding zomer-zwemabonnement

De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de tarieven van de zomer-zwemabonnementen van het betreffende zwembad in de voorverkoop.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018. Per datum inwerkingtreding van dit besluit wordt het Normenblad Bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld, zoals vastgesteld op 22 maart 2017, ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld op 1 februari 2018.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. vanSteden

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester