Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening Marktgelden gemeente Beek 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2011 behorende bij de Verordening Marktgelden gemeente Beek 2005
CiteertitelTarieventabel Marktgelden 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarieventabel Marktgelden 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Marktgelden gemeente Beek 2005, art. 4 lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201205-01-2012Intrekking

13-12-2011

Maas- en Geleenbode, 28-12-2011

Onbekend
30-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

14-12-2010

Maas- en Geleenbode, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening Marktgelden gemeente Beek 2005

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 4, eerste lid van de Verordening Marktgelden gemeente Beek 2005;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening Marktgelden gemeente Beek 2005”.

ALGEMEEN

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

HOOFDSTUK I Maatstaven en tarieven Marktgelden per belastingjaar.

1

Het marktgeld bedraagt voor een standwerkerplaats per dag - een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend per standplaats per strekkende meter

€ 1,80

 

met een minimum per standplaats van

€ 10,80

 

 

 

2

Het marktgeld bedraagt voor een toegekende standplaats per strekkende meter per maand

€ 6,30

 

met een minimum per standplaats.van

€ 37,80

HOOFDSTUK II Inwerkingtreding en citeertitel

  • 2.1

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking

  • 2.2

    De datum van ingang van dit tarievenbesluit is 1 januari 2011;

  • 2.3

    Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel Marktgelden 2011”

Beek, 14 december 2010.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

de secretaris, de burgemeester,

M.V.J. de Louw H.J. Meijers