Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Tarieventabel werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimten 2010
CiteertitelTarieventabel werken en diensten afdeling BOR 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Tarievenverordening werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimten 2005, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011Intrekking

14-12-2010

Maas- en Geleenbode, 22-12-2010

Onbekend
07-01-201001-01-2011Nieuwe regeling

08-12-2009

Maas- en Geleenbode, 30-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimten 2010

 

 

Tarieventabel afdeling BOR 2010 behorende bij de Verordening Werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimten 2005

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 3, eerste lid van de Tarievenverordening werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimten 2005;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Tarieventabel werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimten 2010”.

 

ALGEMEEN

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

HOOFDSTUK I Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing per belastingjaar.

Voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten worden de kosten daarvan volgens onderstaande tarieven in rekening gebracht.

 

Aantal

Geleverde goederen en/of diensten

Tarief in €

A. Verhuur materialen

1 st.

Dranghek met voet (zelf afhalen en terugbezorgen)

2,15

1 st.

Vlag en/of vlaggenmast of -korf per evenement (zelf halen en terugbezorgen)

14.70

1

Huur meterkast per evenement (zwerfkast)

88,20

B. Bestratingswerkzaamheden

1e m2

Trottoirbestrating

58,95

volg.m2

Trottoirbestrating

38,15

1e m2

Asfalt bestratingswerken

112,30

volg.m2

Asfalt bestratingswerken

86,00

C. Overige werkzaamheden.

1 uur

Uurloon voor derden incl. overhead (buitendienst)

26,85

1 uur

Vrachtwagen (groot) incl. chauffeur

65,00

1 uur

Vrachtwagen (klein) incl. chauffeur

51,15

HOOFDSTUK II Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 2.1

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;

 • 2.2

  De datum van ingang van dit tarievenbesluit is 1 januari 2010;

 • 2.3

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel werken en diensten afdeling BOR 2010”

   

Beek, 8 december 2009.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

 

de secretaris, de burgemeester,

M.V.J. de Louw drs. A.M.J. Cremers