Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Tarieventabel 2009 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Beek 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2009 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Beek 2005
CiteertitelTarieventabel Afvalstoffenheffing 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Beek 2005, art. 6 lid 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011Intrekking

09-12-2010

Maas en Geleenbode, 22-12-2010

10vra00294
01-01-200901-01-2011Nieuwe regeling

15-12-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2009 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Beek 2005

 

Tarieventabel      2 0 0 9

behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing 2005

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 6, achtste lid van de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Beek 2005;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Tarieventabel 2009 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Beek 2005”.

 

 

ALGEMEEN

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

HOOFDSTUK I Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing per belastingjaar.

1.1.1 De belasting per perceel voor het periodiek verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen bedraagt:

 

€171,50

1.1.2 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van:

 

 

 

 

 

1.1.2.1 een éxtra container van 240 liter:

€56,20

1.1.2.2 een éxtra emmer van 40 liter:

€28,10

1.1.2.3 een éxtra emmer van 25 liter:

€28,10

1.2 Onverminderd het bepaalde in 1.1 bedraagt de belasting voor groente-, tuin- en restafval:

 

 

1.2.1. welke periodiek in een rolcontainer wordt ingezameld, per kilogram:

 

€ 0,19

1.2.2 welk periodiek in een verzamelcontainer wordt ingezameld, per lediging:

 

€ 1,24

HOOFDSTUK II Inwerkingtreding en citeertitel

 • 2.1

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking

 • 2.2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009

 • 2.3

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel Afvalstoffenheffing 2009”.

   

Beek, 15 december 2009.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

 

de secretaris, de burgemeester,

M.V.J. de Louw drs. A.M.J. Cremers