Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Tarieventabel Rioolheffing 2010 behorende bij de Verordening Rioolheffing 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Rioolheffing 2010 behorende bij de Verordening Rioolheffing 2010
CiteertitelTarieventabel rioolheffing 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarieventabel Rioolrechten 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Rioolheffing 2010, art. 6, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201205-01-2012Intrekking

13-12-2011

Maas- en Geleenbode, 28-12-2011

Onbekend
01-01-201005-01-2012Nieuwe regeling

08-12-2009

Maas- en Geleenbode, 30-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel Rioolheffing 2010 behorende bij de Verordening Rioolheffing 2010

 

 

Tarieventabel Rioolheffing 2010

behorende bij de Verordening Rioolheffing 2010

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

gelet op artikel 6, lid 3 van de Verordening Rioolheffing 2010;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende:

"Tarieventabel Rioolheffing 2010 behorende bij de Verordening Rioolheffing 2010".

HOOFDSTUK I Maatstaven en tarieven rioolheffing per belastingjaar

 • 1.

  De heffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a van de Verordening Rioolheffing 2010 bedraagt per eigendom per belastingjaar, voor zover die eigendom niet geheel of gedeeltelijk bedrijfsmatig in gebruik is::

  • a.

   € 247,44 voor de afvoer van afvalwater van 0 tot 500 m3;

  • b.

   € 494,88 voor de afvoer van afvalwater van 500 tot 1.000 m3;

  • c.

   € 742,32 voor de afvoer van afvalwater vanaf 1.000 m3.

 • 2.

  De heffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a van de Verordening Rioolheffing 2010 bedraagt per eigendom per belastingjaar, voor zover die eigendom geheel of gedeeltelijk bedrijfsmatig in gebruik is::

  • a.

   €  309,30 voor de afvoer van afvalwater van 0 tot 500 m3;

  • b.

   €  618,60 voor de afvoer van afvalwater van 500 tot 1.000 m3;

  • c.

   €  927,90 voor de afvoer van afvalwater van 1.000 tot 2.500 m3;

  • d.

   € 1.546,50 voor de afvoer van afvalwater vanaf 2.500 m3.

HOOFDSTUK II Inwerkingtreding en citeertitel

 • 2.1

  De “Tarieventabel Rioolrechten 2009” van 9 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;

 • 2.3

  De datum van ingang van dit tarievenbesluit is 1 januari 2010;

 • 2.4

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel Rioolheffing 2010”.

 

Beek, 8 december 2009.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

 

de secretaris, de burgemeester,

M.V.J. de Louw drs. A.M.J. Cremers